bombora Province

Nospiediet "Enter", lai meklētu, vai "Esc", lai atceltu

!!!

Bombora | Noteikumi

Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi

Pēdējo reizi rediģēts: 19. aprīlis, 2024

Lietošanas noteikumu pieņemšana

Šie lietošanas noteikumi ir noslēgti starp tīmekļa vietnes lietotāju ("Jūs") un Bombora, Inc. ("Uzņēmums," "mēs" vai "mums"). Šie noteikumi un nosacījumi kopā ar visiem dokumentiem, uz kuriem tie skaidri ietver atsauces (kopā saukti "Lietošanas noteikumi"), reglamentē jūsu piekļuvi www.bombora.com, tostarp jebkuram saturam, funkcijām un pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti www.bombora.com, surge.bombora.com, insights.bombora.com (kopā saukti "Tīmekļa vietne"), kā viesim vai reģistrētam lietotājam, un to izmantošanu.

Lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas noteikumus, pirms sākat izmantot Tīmekļa vietni. Lietojot Tīmekļa vietni vai noklikšķinot uz lietošanas noteikumu pieņemšanas vai piekrišanas, kad šī iespēja ir pieejama, jūs pieņemat un piekrītat, ka jums ir saistoši šie lietošanas noteikumi un mūsu konfidencialitātes politika, kas atrodama vietnē https://bombora.com/privacy-policy/, kas šeit iekļautas ar atsauci. Ja jūs nevēlaties piekrist šiem Lietošanas noteikumiem vai Privātuma politikai, jums nav atļauts piekļūt vai izmantot Tīmekļa vietni.

Jums var būt noteiktas privātuma tiesības Tīmekļa vietnē, kā izklāstīts Privātuma politikā. 

                                             

Šī Vietne tiek piedāvāta un pieejama lietotājiem, kuri ir 18 gadus veci vai vecāki. Izmantojot šo Tīmekļa vietni, jūs apliecināt un garantējat, ka esat pilngadīgs, lai noslēgtu saistošu līgumu ar Uzņēmumu un izpildītu visas iepriekš minētās atbilstības prasības. Ja jūs neatbilstat visām šīm prasībām, jūs nedrīkstat piekļūt tīmekļa vietnei vai izmantot to.

Izmaiņas lietošanas noteikumos

Mēs laiku pa laikam varam pārskatīt un atjaunināt šos Lietošanas noteikumus pēc saviem ieskatiem. Visas izmaiņas stājas spēkā uzreiz, kad mēs tās ievietojam.

Jūsu turpmāka tīmekļa vietnes izmantošana pēc pārskatīto Lietošanas noteikumu publicēšanas nozīmē, ka jūs piekrītat un piekrītat izmaiņām. Tiek sagaidīts, ka laiku pa laikam jūs pārbaudīsiet šo lapu, lai jūs būtu informēts par jebkādām izmaiņām, jo tās jums ir saistošas.

Piekļuve tīmekļa vietnei un konta drošība

Mēs paturam tiesības atsaukt vai grozīt šo Tīmekļa vietni un jebkuru pakalpojumu vai materiālu, ko mēs sniedzam Tīmekļa vietnē, pēc saviem ieskatiem bez iepriekšēja brīdinājuma. Mēs neuzņemamies atbildību, ja kāda iemesla dēļ visa Tīmekļa vietne vai tās daļa nav pieejama jebkurā laikā vai jebkurā laikposmā. Laiku pa laikam mēs varam ierobežot piekļuvi dažām Tīmekļa vietnes daļām vai visai Tīmekļa vietnei lietotājiem, tostarp reģistrētiem lietotājiem.

Lietotāju iemaksas

Tīmekļa vietnē var būt: (1) Piekļuve Bombora produktu pakalpojumiem, izmantojot Tīmekļa vietnes modificēto lietotāja interfeisu vai Google Looker platformu (katrs no tiem ir "lietotāja saskarne") kopā ("Interaktīvie pakalpojumi"), kas ļauj lietotājiem sniegt datus, iesniegt, publicēt, parādīt vai pārsūtīt informāciju Bombora un tās partneriem (kopā saukti "Lietotāja ieguldījumi") Tīmekļa vietnē vai ar tās starpniecību.

(2). Piekļuve uzņēmuma Surge® brīdinājumiem, reģistrējoties un izveidojot kontu. Pēc reģistrēšanās lietotājs varēs piekļūt ierobežotai pārsprieguma lietotāja saskarnes versijai. Lietotājs varēs izvēlēties ne vairāk kā divpadsmit (12) tēmas un uz kontu balstītus mārketinga filtrus, tostarp, bet ne tikai, domēnus, ko sniedzis jūs (augšupielādējot domēnus) vai izvēlējies jūs (izvēloties nozares vai uzņēmuma lieluma filtrus). Pēc tam, kad uzņēmums būs sniegts vai izvēlēts, katru nedēļu lietotājs saņems e-pastu ar modificētu Company Surge® analīzes pārskatu, kurā būs norādīts uzņēmuma nosaukums, tēma un Company Surge® rezultāts ar desmit (10) strauji augošiem uzņēmumiem.

Visām lietotāju iemaksām ir jāatbilst šajos Lietošanas noteikumos noteiktajiem Satura standartiem.

Jebkurš lietotāja ieguldījums, ko jūs sniedzat vietnē, tiks uzskatīts par nekonfidenciālu, nepatentētu un nesaturēs personas datus vai personisku informāciju, kā noteikts piemērojamos tiesību aktos. Sniedzot Lietotāja ieguldījumu Vietnē, jūs piešķirat mums un mūsu licenču saņēmējiem, tiesību pārņēmējiem un cesionāriem tiesības izmantot, reproducēt, modificēt, izpildīt, rādīt, izplatīt un citādi izpaust trešajām personām jebkuru šādu materiālu jebkādiem mērķiem. 

Jūs apliecināt un garantējat, ka: 

 • Visi jūsu Lietotāja Ieguldījumi atbilst un atbildīs šiem Lietošanas noteikumiem. 

Jūs saprotat un atzīstat, ka esat atbildīgs par jebkādām Lietotāju iemaksām, kuras iesniedzat vai ieguldāt, un jūs, nevis Uzņēmums, esat pilnībā atbildīgs par šādu saturu, tostarp tā likumību, uzticamību, precizitāti un piemērotību.

Mēs neesam atbildīgi un neuzņemamies nekādu atbildību pret trešo personu par jūsu vai jebkura cita Tīmekļa vietnes lietotāja sniegto Lietotāja ieguldījumu saturu vai precizitāti.

Jūs esat atbildīgs par abiem:

 • Veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai jums būtu piekļuve Tīmekļa vietnei.
 • Nodrošināt, ka visas personas, kas piekļūst Tīmekļa vietnei, izmantojot jūsu interneta savienojumu, ir informētas par šiem Lietošanas noteikumiem un ievēro tos.

Lai piekļūtu Tīmekļa vietnei vai dažiem tās piedāvātajiem resursiem, jums var tikt pieprasīta noteikta reģistrācijas informācija vai cita informācija. Tīmekļa vietnes lietošanas nosacījums ir tāds, ka visa informācija, ko sniedzat tīmekļa vietnē, ir pareiza, aktuāla un pilnīga. Jūs piekrītat, ka visu informāciju, ko sniedzat, lai reģistrētos šajā Tīmekļa vietnē vai citādi, tostarp, bet ne tikai, izmantojot jebkādas interaktīvās funkcijas Tīmekļa vietnē, reglamentē mūsu noteikumi. Privātuma politika, un jūs piekrītat visām darbībām, ko mēs veicam attiecībā uz jūsu informāciju saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.

Ja mēs izvēlaties vai jums tiek norādīts lietotājvārds, parole vai cita informācija kā daļa no mūsu drošības procedūrām, jums šāda informācija ir jāuzskata par konfidenciālu, un jūs nedrīkstat to izpaust nevienai citai personai vai organizācijai. Jūs arī atzīstat, ka jūsu konts ir personisks jums un/vai jūsu organizācijai, jūs piekrītat nesniegt nevienai citai personai vai organizācijai piekļuvi šai tīmekļa vietnei vai tās daļām, izmantojot savu lietotājvārdu, paroli vai citu drošības informāciju. Jūs piekrītat nekavējoties paziņot mums par jebkādu nesankcionētu piekļuvi jūsu lietotājvārdam vai parolei vai tās izmantošanu, vai par jebkuru citu drošības pārkāpumu. Jūs arī piekrītat nodrošināt, ka katras sesijas beigās iziejat no sava konta. Piekļūstot savam kontam no publiska vai koplietojama datora, jāievēro īpaša piesardzība, lai citi nevarētu skatīt vai ierakstīt jūsu paroli vai citu personisko informāciju.

Mums ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem jebkāda iemesla dēļ vai bez saviem ieskatiem atspējot jebkuru lietotājvārdu, paroli vai citu identifikatoru neatkarīgi no tā, vai to esat izvēlējies vai no mums, tostarp, ja, mūsuprāt, jūs esat pārkāpis kādu no šo Lietošanas noteikumu noteikumiem.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Tīmekļa vietne un viss tās saturs, funkcijas un funkcionalitāte (tostarp, bet ne tikai, visa informācija, programmatūra, teksts, displeji, pamatā esošie dati, kas ir Interaktīvo pakalpojumu rezultāts, attēli, video un audio, kā arī to dizains, atlase un izkārtojums) pieder Sabiedrībai, tās licences devējiem vai citiem šādu materiālu sniedzējiem, un tos aizsargā ASV un starptautiskie autortiesību, preču zīmju, patentu, komercnoslēpumu un citi intelektuālā īpašuma, īpašumtiesību un negodīgas konkurences tiesību akti.

Šie Lietošanas noteikumi ļauj jums izmantot Tīmekļa vietni tikai personīgai un komerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat reproducēt, izplatīt, modificēt, radīt atvasinātus darbus, publiski izrādīt, publiski izpildīt, pārpublicēt, Jūs nedrīkstat izmantot nevienu "dziļo saiti", "lapu nokasīšanu", "robotu" vai citu automātisku ierīci, programmu, algoritmu vai metodoloģiju, vai jebkādu līdzīgu vai līdzvērtīgu manuālu procesu, lai piekļūtu, iegūtu, kopētu vai uzraudzītu jebkuru Tīmekļa vietnes daļu vai jebkādu saturu, vai jebkādā veidā reproducētu vai apietu Tīmekļa vietnes navigācijas struktūru vai prezentāciju, vai jebkādu saturu, iegūt vai mēģināt iegūt jebkādus materiālus, dokumentus vai informāciju, izmantojot jebkādus līdzekļus, kas nav mērķtiecīgi pieejami, izmantojot Tīmekļa vietni., uzglabāt vai pārsūtīt kādu no Uzņēmuma pārspriegu® Brīdinājumiem mūsu Tīmekļa vietnē, izņemot:

 • Jūs varat izmantot Informāciju, ko sniedz Interaktīvie pakalpojumi un Tīmekļa vietne (piemēram, zināšanu bāzes raksti un tamlīdzīgi materiāli), ko Sabiedrība ir paredzējusi darīt pieejamu lejupielādei no Tīmekļa vietnes, ar nosacījumu, ka jūs (2) nekopējat un nepublicējat šādu informāciju nevienā tīklā noslēgtā datorā vai nepārraidat to nevienā datu nesējā, (3) neveicat nekādas izmaiņas šādā informācijā, un 4) nesniedz nekādus papildu apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz šādiem dokumentiem.
 • Ja mēs nodrošinām lejupielādei darbvirsmas, mobilās vai citas lietojumprogrammas, jūs varat lejupielādēt vienu kopiju savā datorā vai mobilajā ierīcē tikai personīgai, nekomerciālai lietošanai, ja piekrītat, ka jums ir saistošs mūsu galalietotāja licences līgums attiecībā uz šādām lietojumprogrammām.

Jūs nedrīkstat:

 • Modificējiet visu šīs vietnes materiālu kopijas, tostarp, bet ne tikai, zināšanu bāzes saturu.
 • Dzēst vai mainīt jebkādus paziņojumus par autortiesībām, preču zīmēm vai citām īpašumtiesībām no šīs vietnes materiālu kopijām.

Ja jūs drukājat, kopējat, modificējat, lejupielādējat vai citādi izmantojat vai nodrošināsiet jebkurai citai personai piekļuvi jebkurai Tīmekļa vietnes daļai, pārkāpjot Lietošanas noteikumus, jūsu tiesības izmantot Tīmekļa vietni nekavējoties tiks pārtrauktas, un jums pēc mūsu izvēles ir jāatgriež vai jāiznīcina visas jūsu izgatavoto materiālu kopijas. Jums netiek nodotas tiesības, īpašumtiesības vai interese par Tīmekļa vietni vai jebkādu saturu Tīmekļa vietnē, un uzņēmums patur visas tiesības, kas nav skaidri piešķirtas. Jebkāda Tīmekļa vietnes izmantošana, kas nav skaidri atļauta šajos Lietošanas noteikumos, ir šo Lietošanas noteikumu pārkāpums un var pārkāpt autortiesības, preču zīmes un citus likumus.

Preču zīmes

Uzņēmuma nosaukums, noteikumi Company Surge®, Surge Alert® Company Surge for Email® Caller ID jūsu Tīmekļa vietnei® un visi saistītie nosaukumi, logotipi, produktu un pakalpojumu nosaukumi, dizainparaugi un saukļi ir Uzņēmuma vai tā filiāļu vai licences devēju preču zīmes. Jūs nedrīkstat izmantot šādas zīmes bez iepriekšējas rakstiskas Sabiedrības atļaujas. Visi pārējie nosaukumi, logotipi, produktu un pakalpojumu nosaukumi, dizainparaugi un saukļi šajā Tīmekļa vietnē ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes.

Aizliegtie lietojumi

Jūs drīkstat izmantot Tīmekļa vietni tikai likumīgiem mērķiem un saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem. Jūs piekrītat neizmantot Tīmekļa vietni:

 • Jebkādā veidā, kas pārkāpj visus piemērojamos federālos, štata, vietējos vai starptautiskos tiesību aktus vai noteikumus (tostarp, bet ne tikai, likumus par datu vai programmatūras eksportu uz ASV vai citām valstīm un no tām).
 • Lai nosūtītu, apzināti saņemtu, augšupielādētu, lejupielādētu, izmantotu vai atkārtoti izmantotu jebkuru materiālu, kas neatbilst šajos Lietošanas noteikumos noteiktajiem Satura standartiem.
 • Uzdoties vai mēģināt uzdoties par Sabiedrību, Uzņēmuma darbinieku, citu lietotāju vai jebkuru citu personu vai organizāciju (tostarp, bet ne tikai, izmantojot e-pasta adreses, kas saistītas ar kādu no iepriekš minētajiem).
 • Iesaistīties jebkādā citā rīcībā, kas ierobežo vai kavē ikvienas personas tīmekļa vietnes lietošanu vai baudīšanu vai kas, kā mēs noteicām, var kaitēt Uzņēmumam vai Tīmekļa vietnes lietotājiem vai pakļaut viņus atbildībai.
 • Atļaut jebkurai trešajai personai tieši piekļūt tīmekļa vietnei vai citādi pārdot, iznomāt, licencēt, sniegt vai izplatīt pamatā esošos datus, kas ietver Interaktīvos pakalpojumus.
 • Lai dekonstruētu vai citādi mēģinātu iegūt personu identificējošu informāciju vai personu identitāti no Interaktīvajiem pakalpojumiem un/vai Tīmekļa vietnes. Neatkarīgi no iepriekš minētā Jūs varat izmantot Interaktīvo pakalpojumu, lai saskaņotu nelasāmas, deidentificētas vai sašķaidītas datu vērtības viena otrai, lai izmantotu tikai datu atribūtus (piemēram, demogrāfiskos vai uz interesēm balstītos datus) par lietotāju.
 • Izveidot atvasinātus vai modelētus darbus no Interaktīvajiem pakalpojumiem un/vai Tīmekļa vietnes vai kā citādi veikt reverso inženieriju, sadalīt vai piekļūt Interaktīvajiem pakalpojumiem un/vai Tīmekļa vietnei jebkāda iemesla dēļ, tostarp, bet ne tikai, lai (1) izveidotu konkurējošu produktu vai pakalpojumu vai jebkuru citu produktu vai pakalpojumu, kas nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu funkcionalitāti kā Interaktīvie pakalpojumi un/vai Tīmekļa vietne, (2) izveidotu produktu, izmantojot Interaktīvo pakalpojumu un/vai Tīmekļa vietnes idejas, iezīmes, funkcijas vai grafikas, vai (3) kopētu jebkādas Interaktīvo pakalpojumu un/vai Tīmekļa vietnes idejas, iezīmes, funkcijas vai grafikas.

Turklāt jūs piekrītat:

 • Izmantojiet Tīmekļa vietni jebkādā veidā, kas varētu atspējot, pārslogot, sabojāt vai pasliktināt vietni vai traucēt jebkurai citai pusei izmantot Tīmekļa vietni, tostarp iespēju iesaistīties reāllaika darbībās, izmantojot Tīmekļa vietni.
 • Izmantojiet jebkuru robotu, zirnekli vai citu automātisku ierīci, procesu vai līdzekļus, lai piekļūtu Tīmekļa vietnei jebkādiem mērķiem, tostarp jebkura Tīmekļa vietnes materiāla uzraudzībai vai kopēšanai.
 • Izmantojiet jebkuru manuālu procesu, lai pārraudzītu vai kopētu jebkuru tīmekļa vietnē esošo materiālu vai citiem mērķiem, kas nav skaidri atļauti šajos Lietošanas noteikumos, bez mūsu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.
 • Izmantojiet jebkuru ierīci, programmatūru vai rutīnu, kas traucē pareizai Tīmekļa vietnes darbībai.
 • Ieviesiet jebkādus vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģiskās bumbas vai citu materiālu, kas ir ļaunprātīgs vai tehnoloģiski kaitīgs.
 • Mēģiniet iegūt nesankcionētu piekļuvi, iejaukties, sabojāt vai izjaukt jebkuras Tīmekļa vietnes daļas, serveri, kurā tiek glabāta Tīmekļa vietne, vai jebkuru serveri, datoru vai datu bāzi, kas savienota ar Tīmekļa vietni. 
 • Uzbrūkiet Tīmekļa vietnei, izmantojot pakalpojumatteices uzbrukumu vai izkliedētu pakalpojumatteices uzbrukumu.
 • Pretējā gadījumā mēģiniet iejaukties tīmekļa vietnes pareizā darbā.

uzraudzība un izpilde; Izbeigšanu

Mums ir tiesības:

 • dzēst vai atteikties pieņemt jebkādu Lietotāju Veicinājumus jebkāda iemesla dēļ vai bez tā pēc saviem ieskatiem.
 • Veikt jebkādas darbības attiecībā uz jebkuru Lietotāja ieguldījumu, ko mēs uzskatām par nepieciešamu vai piemērotu pēc saviem ieskatiem, tostarp, ja mēs uzskatām, ka šāda Lietotāja iemaksa pārkāpj Lietošanas noteikumus, tostarp Satura standartus, pārkāpj jebkuras personas vai organizācijas intelektuālā īpašuma tiesības vai citas tiesības, apdraud Tīmekļa vietnes lietotāju vai sabiedrības personisko drošību vai var radīt atbildību Uzņēmumam.
 • izpaust jūsu identitāti vai citu informāciju par jums jebkurai trešajai pusei, kas apgalvo, ka jūsu sniegtais materiāls pārkāpj tās tiesības, tostarp intelektuālā īpašuma tiesības vai tiesības uz privātumu.
 • Veiciet atbilstošas tiesiskas darbības, tostarp, bet ne tikai, nodošanu tiesībsargājošām iestādēm par jebkādu nelikumīgu vai neatļautu Tīmekļa vietnes izmantošanu.
 • Pārtraukt vai apturēt jūsu piekļuvi visai Tīmekļa vietnei vai tās daļai jebkāda iemesla dēļ, tostarp bez ierobežojumiem, jebkādu šo Lietošanas noteikumu pārkāpumu dēļ.

Neierobežojot iepriekš minēto, mums ir tiesības pilnībā sadarboties ar jebkurām tiesībaizsardzības iestādēm vai tiesas rīkojumu, kas pieprasa vai uzdod mums atklāt identitāti vai citu informāciju par jebkuru personu, kas sniedz materiālus un/vai datus Tīmekļa vietnē vai izmantojot to. JŪS ATSAKĀTIES NO JEBKĀDĀM PRASĪBĀM, KAS IZRIET NO JEBKĀDĀM DARBĪBĀM, KURAS UZŅĒMUMS VEICIS IZMEKLĒŠANAS LAIKĀ VAI TĀS REZULTĀTĀ, UN NO JEBKĀDĀM DARBĪBĀM, KAS VEIKTAS UZŅĒMUMA VAI TIESĪBAIZSARDZĪBAS IESTĀŽU VEIKTĀS IZMEKLĒŠANAS REZULTĀTĀ.

Mēs nevienam neuzņemamies atbildību vai atbildību par šajā sadaļā aprakstīto darbību veikšanu vai neizpildi.

Satura standarti

Šie satura standarti attiecas uz visiem Lietotāja ieguldījumiem un Interaktīvo pakalpojumu izmantošanu. Lietotāja ieguldījumiem pilnībā jāatbilst visiem piemērojamajiem federālajiem, štata, vietējiem un starptautiskajiem likumiem un noteikumiem. Neierobežojot iepriekš minēto, Lietotāja Materiāli nedrīkst:

 • Satur jebkuru materiālu, kas ir apmelojošs, piedauzīgs, nepieklājīgs, aizskarošs, aizskarošs, uzmācīgs, vardarbīgs, naidīgs, iekaisīgs vai citādi nepieņemams.
 • Veicināt seksuāla rakstura vai pornogrāfiskus materiālus, vardarbību vai diskrimināciju rases, dzimuma, reliģijas, tautības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma dēļ.
 • Pārkāpt jebkuru jebkuras citas personas patentu, preču zīmi, komercnoslēpumu, autortiesības vai citu intelektuālo īpašumu vai citas tiesības.
 • pārkāpj citu personu likumīgās tiesības (tostarp tiesības uz publicitāti un privātumu) vai satur jebkādu materiālu, kas var radīt civiltiesisku vai kriminālatbildību saskaņā ar piemērojamiem likumiem vai noteikumiem vai kas citādi var būt pretrunā ar šiem lietošanas noteikumiem un mūsu tīmekļa vietni. Konfidencialitātes politiku.
 • Visticamāk, maldīs jebkuru personu.
 • Veicināt jebkādu nelikumīgu darbību vai aizstāvēt, veicināt vai palīdzēt jebkurai nelikumīgai darbībai.
 • Izraisīt kairinājumu, neērtības vai nevajadzīgu trauksmi vai var izjaukt, apkaunot, satraukt vai kaitināt jebkuru citu personu.
 • Uzdodieties par jebkuru personu vai sagrozīt jūsu identitāti vai saistību ar kādu personu vai organizāciju. 
 • Ietver komercdarbību vai pārdošanu, piemēram, konkursus, totalizatorus un citas pārdošanas akcijas, barteru vai reklāmu.
 • Sniedziet iespaidu, ka tie rodas no mums vai jebkuras citas personas vai organizācijas vai tos ir apstiprinājuši, ja tas tā nav.

Autortiesību pārkāpums

Ja uzskatāt, ka kāds no Lietotāja kontiem pārkāpj jūsu autortiesības, lūdzu, nosūtiet mums paziņojumu par autortiesību pārkāpumu uz adresi 102 Madison Ave, Floor 5 New York, New York 10016 Attention: Galvenajam juridiskajam direktoram. Saskaņā ar Sabiedrības politiku atkārtoti pārkāpējiem tiek slēgti lietotāju konti.

Paļaušanās uz sniegto informāciju

Informācija, kas sniegta Tīmekļa vietnē vai ar tās starpniecību, ir pieejama tikai vispārīgai informācijai. Mēs negarantējam šīs informācijas precizitāti, pilnīgumu vai lietderību. Jebkura paļaušanās uz šādu informāciju ir stingri uz jūsu pašu risku. Mēs atsakāmies no jebkādas atbildības un atbildības, kas izriet no jebkādas paļaušanās uz šādiem materiāliem, ko jūs vai jebkurš cits Vietnes apmeklētājs, vai ikviens, kurš var tikt informēts par jebkuru tās saturu.

Šajā Tīmekļa vietnē var būt iekļauts trešo personu nodrošinātais saturs, tostarp citu lietotāju, uzņēmumu, emuāru autoru un trešo pušu licences devēju, sindikatoru, agregatoru un/vai ziņošanas pakalpojumu sniegtie materiāli. Visi paziņojumi un/vai viedokļi, kas izteikti šajos materiālos, kā arī visi raksti un atbildes uz jautājumiem un citu saturu, izņemot Sabiedrības sniegto saturu, ir tikai tās personas vai organizācijas viedokļi un atbildība, kas nodrošina šos materiālus. Šie materiāli ne vienmēr atspoguļo uzņēmuma viedokli. Mēs neesam atbildīgi un atbildīgi pret jums vai kādu trešo pusi par jebkādu trešo pušu sniegto materiālu saturu vai precizitāti.

Izmaiņas tīmekļa vietnē

Mēs laiku pa laikam varam atjaunināt šīs Tīmekļa vietnes saturu, taču tā saturs ne vienmēr ir pilnīgs vai atjaunināts. Jebkurš no tīmekļa vietnes materiāliem var būt novecojis jebkurā laikā, un mums nav pienākuma atjaunināt šādu materiālu.

Informācija par Jums un Jūsu tīmekļa vietnes apmeklējumiem

Visa informācija, ko mēs apkopojam šajā tīmekļa vietnē, ir pakļauta mūsu Privātuma politika. Izmantojot Tīmekļa vietni, jūs piekrītat visām mūsu darbībām, ko mēs veicam attiecībā uz jūsu informāciju saskaņā ar Privātuma politiku.

Saites uz tīmekļa vietni 

Jūs piekrītat sadarboties ar mums, lai nekavējoties pārtrauktu jebkādu neatļautu kadrēšanu vai saišu beigšanu. Mēs paturam tiesības atsaukt saistīšanas atļauju bez iepriekšēja brīdinājuma.

Mēs varam atspējot visas vai visas sociālo mediju funkcijas un visas saites jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pēc saviem ieskatiem.

Saites no tīmekļa vietnes

Ja Tīmekļa vietnē ir saites uz citām vietnēm un trešo pušu nodrošinātiem resursiem, šīs saites ir paredzētas tikai Jūsu ērtībai. Tas ietver reklāmas, tostarp reklāmkarogu reklāmas un sponsorētas saites. Mēs nekontrolējam šo vietņu vai resursu saturu un neuzņemamies nekādu atbildību par tiem vai jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas var rasties, tos izmantojot. Ja jūs nolemjat piekļūt kādai no trešo pušu tīmekļa vietnēm, kas saistītas ar šo Tīmekļa vietni, jūs to darāt pilnīgi uz savu risku un ievērojot šādu tīmekļa vietņu lietošanas noteikumus un nosacījumus.

Ģeogrāfiskie ierobežojumi

Tīmekļa vietnes īpašnieks atrodas Ņujorkas štatā Amerikas Savienotajās Valstīs. Mēs nodrošinām šo Tīmekļa vietni izmantošanai tikai personām, kas atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs. Mēs neapmievojam, ka Tīmekļa vietne vai tās saturs ir pieejams vai piemērots ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm. Piekļuve Tīmekļa vietnei nedrīkst būt likumīga noteiktām personām vai noteiktās valstīs. Ja piekļūstat Tīmekļa vietnei ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, jūs to darāt pēc savas iniciatīvas un esat atbildīgs par vietējo tiesību aktu ievērošanu.

Atteikšanās no garantijām

Jūs saprotat, ka mēs nevaram un negarantējam un negarantējam, ka faili, kas pieejami lejupielādei no interneta vai Tīmekļa vietnes, būs bez vīrusiem vai cita destruktīva koda, ka sniegtie dati ir piemēroti jebkādiem reklāmas vai mārketinga mērķiem. Jūs esat atbildīgs par pietiekamu procedūru un kontrolpunktu īstenošanu, lai apmierinātu jūsu īpašās prasības attiecībā uz pretvīrusu aizsardzību un datu ievades un izvades precizitāti, kā arī par līdzekļu uzturēšanu ārpus mūsu vietnes, lai rekonstruētu zaudētos datus.

MĒS NEUZŅEMAMIES ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KO IZRAISĪJIS IZPLATĪTS PAKALPOJUMATTEICES UZBRUKUMS, VĪRUSI VAI CITS TEHNOLOĢISKI KAITĪGS MATERIĀLS, KAS VAR INFICĒT JŪSU DATORTEHNIKU, DATORPROGRAMMAS, DATUS VAI CITU PATENTĒTU MATERIĀLU, JO JŪS IZMANTOJAT TĪMEKĻA VIETNI VAI JEBKĀDUS PAKALPOJUMUS VAI PRIEKŠMETUS, KAS IEGŪTI, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNI, VAI LEJUPIELĀDĒJOT JEBKURU TAJĀ IEVIETOTU MATERIĀLU, VAI JEBKURĀ AR TO SAISTĪTĀ TĪMEKĻA VIETNĒ.

JŪSU TĪMEKĻA VIETNES, TĀS SATURA UN JEBKURU PAKALPOJUMU VAI VIENUMU IZMANTOŠANA, KAS IEGŪTI, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNI, IR JŪSU PAŠU RISKS. TĪMEKĻA VIETNE, TĀS SATURS UN VISI PAKALPOJUMI VAI PRIEKŠMETI, KAS IEGŪTI, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNI, TIEK SNIEGTI UZ "TĀDA, KĀDS TAS IR" UN "KĀ PIEEJAMS", BEZ JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM. NE UZŅĒMUMS, NE AR UZŅĒMUMU SAISTĪTA PERSONA NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS VAI APLIECINĀJUMUS ATTIECĪBĀ UZ TĪMEKĻA VIETNES PILNĪGUMU, DROŠĪBU, UZTICAMĪBU, KVALITĀTI, PRECIZITĀTI VAI PIEEJAMĪBU. NEIEROBEŽOJOT IEPRIEKŠ MINĒTO, NE UZŅĒMUMS, NE KĀDS, KAS SAISTĪTS AR UZŅĒMUMU, NEPĀRSTĀV UN NEGARANTĒ, KA TĪMEKĻA VIETNE, TĀS SATURS VAI JEBKURI PAKALPOJUMI VAI VIENUMI, KAS IEGŪTI, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNI, BŪS PRECĪZI, UZTICAMI, BEZ KĻŪDĀM VAI NEPĀRTRAUKTI, KA DEFEKTI TIKS NOVĒRSTI, KA MŪSU VIETNE VAI SERVERIS, KAS TO DARA PIEEJAMU, IR BEZ VĪRUSIEM VAI CITIEM KAITĪGIEM KOMPONENTIEM VAI KA TĪMEKĻA VIETNE VAI JEBKURI PAKALPOJUMI VAI VIENUMI, KAS IEGŪTI, IZMANTOJOT TĪMEKĻA VIETNI, CITĀDI ATBILST JŪSU VAJADZĪBĀM VAI CERĪBĀM.

AR ŠO UZŅĒMUMS ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, AR LIKUMU NOTEIKTĀM VAI NETIEŠĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI, NO JEBKĀDĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, NEPĀRKĀPŠANU UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM.

IEPRIEKŠMINĒTAIS NEIETEKMĒ NEKĀDAS GARANTIJAS, KURAS NEVAR IZSLĒGT VAI IEROBEŽOT SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM.

Atbildības ierobežojums

CIKTĀL TO PAREDZ TIESĪBU AKTI, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ SABIEDRĪBAS UN TĀS MEITASUZŅĒMUMU UN FILIĀĻU, KĀ ARĪ TO LICENCIĀRU, PAKALPOJUMU SNIEDZĒJU, DARBINIEKU, AĢENTU, AMATPERSONU UN DIREKTORU KOLEKTĪVĀ ATBILDĪBA PRET JEBKURU PUSI (NEATKARĪGI NO PRASĪBAS VEIDA, NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TĀ IR LĪGUMĀ, DEKORTĀ VAI CITĀDI) NEPĀRSNIEGS (100 USD) SIMTS DOLĀRU.

IEPRIEKŠMINĒTAIS NEIETEKMĒ ATBILDĪBU, KO NEVAR IZSLĒGT VAI IEROBEŽOT SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM.

Atlīdzināšana

Jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt un pasargāt Uzņēmumu, tā saistītos uzņēmumus, licenču izsniedzējus un pakalpojumu sniedzējus, kā arī tā un to attiecīgos vadītājus, direktorus, darbiniekus, darbuzņēmējus, aģentus, licenču izsniedzējus, piegādātājus, tiesību pārņēmējus un cesionārus no jebkādām prasībām, saistībām, zaudējumiem, spriedumiem, apbalvojumiem, zaudējumiem, izmaksām un pret tām, izdevumiem vai maksām (tostarp saprātīgām advokātu atlīdzībām), kas izriet no vai ir saistīti ar šo Lietošanas noteikumu pārkāpumiem vai Tīmekļa vietnes izmantošanu, tostarp, bet ne tikai, ar Interaktīvo pakalpojumu un to pamatā esošo datu, Lietotāju ieguldījumu, Tīmekļa vietnes satura (piemēram, zināšanu bāzes) pakalpojumu un produktu izmantošanu, kas nav skaidri atļauta šajos Lietošanas noteikumos, vai Tīmekļa vietnē iegūtās informācijas izmantošanu.

Noteicošās tiesības un jurisdikcija

Visi jautājumi, kas saistīti ar Tīmekļa vietni un šiem Lietošanas noteikumiem, kā arī jebkurš strīds vai prasība, kas no tās izriet vai ir saistīta (katrā gadījumā, ieskaitot ārpuslīgumiskus strīdus vai prasības), tiek regulēti un interpretēti saskaņā ar Ņujorkas štata iekšējiem tiesību aktiem, neveicot nekādu izvēli vai tiesību kolīziju normu vai noteikumu (Ņujorkas štata vai jebkuras citas jurisdikcijas) noteikumus).

Jebkura tiesvedība, darbība vai tiesvedība, kas izriet no šiem Lietošanas noteikumiem vai Tīmekļa vietnes vai ir saistīta ar tiem, tiek uzsākta tikai Amerikas Savienoto Valstu federālajās tiesās vai Ņujorkas štata tiesās, lai gan mēs paturam tiesības celt jebkuru prasību, prasību vai tiesvedību pret jums par šo Lietošanas noteikumu pārkāpšanu jūsu dzīvesvietas valstī vai jebkurā citā attiecīgā valstī. Jūs atsakāties no jebkādiem un visiem iebildumiem pret to, ka šādas tiesas īsteno jurisdikciju pār jums un rīkosies šādās tiesās.

Prasību reģistrācijas laika ierobežojums

JEBKURŠ RĪCĪBAS VAI PRASĪBAS IEMESLS, KAS JUMS VAR RASTIES NO ŠIEM LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM VAI TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM VAI SAISTĪBĀ AR TIEM, IR JĀUZSĀK VIENA (1) GADA LAIKĀ PĒC TAM, KAD IR UZKRĀJIES RĪCĪBAS CĒLONIS; PRETĒJĀ GADĪJUMĀ ŠĀDS PRASĪBAS VAI PRASĪBAS IEMESLS IR PASTĀVĪGI LIEGTS.

Atbrīvojums un nodalāmība

Nekāda Sabiedrības atteikšanās no jebkādiem noteikumiem vai nosacījumiem, kas izklāstīti šajos Lietošanas noteikumos, netiek uzskatīta par turpmāku vai ilgstošu atteikšanos no šāda noteikuma vai nosacījuma vai atteikšanos no jebkura cita noteikuma vai nosacījuma, un jebkāda Sabiedrības nespēja aizstāvēt tiesības vai noteikumus saskaņā ar šiem Lietošanas noteikumiem nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem.

Ja kāda no šo Lietošanas noteikumu normām kompetentas jurisdikcijas tiesa vai tribunāls kādu iemeslu dēļ ir atzīts par spēkā neesošu, nelikumīgu vai neizpildāmu, šāds noteikums tiek atcelts vai ierobežots līdz minimumam tā, lai pārējie Lietošanas noteikumu noteikumi turpinātos pilnībā spēkā.

Viss līgums

Lietošanas noteikumi un mūsu Privātuma politika ir vienīgais un pilnais līgums starp jums un Bombora, Inc. attiecībā uz Tīmekļa vietni un aizstāj visas iepriekšējās un līdzšinējās vienošanās, līgumus, apliecinājumus un garantijas gan rakstiski, gan mutiski attiecībā uz Tīmekļa vietni.

Jūsu komentāri un bažas

Šo vietni pārvalda Bombora, Inc., 102 Madison Ave, Floor 5, New York, New York 10016.

Visas pārējās atsauksmes, komentāri, tehniskā atbalsta pieprasījumi un citi paziņojumi saistībā ar Tīmekļa vietni ir jāadresē: Legal@bombora.com.