βομβόρα

Πατήστε "Enter" για αναζήτηση ή "Esc" για να ακυρώσετε

!!!

| Μπομπόρα Όροι

Όροι Χρήσης ιστοσελίδας

Τελευταία τροποποίηση: Απρίλιος 19, 2024

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης συνάπτονται από και μεταξύ ενός χρήστη της ιστοσελίδας ("Εσείς") και της Bombora, Inc. ("Εταιρεία ).," "εμείς," ή "εμάς"). Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ενσωματώνονται ρητά μέσω παραπομπής (συλλογικά, "Όροι χρήσης"), διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του www.bombora.com, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου, λειτουργιών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο ή μέσω του www.bombora.com, surge.bombora.com, insights.bombora. com (συλλογικά ο "Ιστότοπος"), είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή κάνοντας κλικ για να αποδεχτείτε ή να συμφωνήσετε με τους Όρους Χρήσης, όταν σας παρέχεται αυτή η επιλογή, αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να τηρείτε τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μας, που βρίσκεται στη διεύθυνση https://bombora.com/privacy-policy/, η οποία ενσωματώνεται στο παρόν μέσω παραπομπής. Εάν δεν θέλετε να συμφωνήσετε με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Απορρήτου, δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα απορρήτου στον Ιστότοπο, όπως ορίζεται στην Πολιτική απορρήτου. 

                                             

Αυτός ο Ιστότοπος προσφέρεται και είναι διαθέσιμος σε χρήστες ηλικίας 18 ετών και άνω. Με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε σε νόμιμη ηλικία για να συνάπτετε δεσμευτική σύμβαση με την Εταιρεία και να πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Εάν δεν πληροίτε όλες αυτές τις απαιτήσεις, δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Ενδέχεται να αναθεωρούμε και να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά καιρούς κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Όλες οι αλλαγές ισχύουν αμέσως όταν τις δημοσιεύουμε.

Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ανάρτηση αναθεωρημένων Όρων Χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό, ώστε να γνωρίζετε τυχόν αλλαγές, καθώς σας δεσμεύουν.

Πρόσβαση στην Ασφάλεια Ιστότοπου και Λογαριασμού

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε αυτόν τον Ιστότοπο, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία ή υλικό παρέχουμε στον Ιστότοπο, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν για οποιονδήποτε λόγο το σύνολο ή μέρος της Ιστοσελίδας δεν είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Κατά καιρούς, ενδέχεται να περιορίζουμε την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου ή σε ολόκληρο τον Ιστότοπο σε χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των εγγεγραμμένων χρηστών.

Συνεισφορές χρηστών

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει: (1) Πρόσβαση στις υπηρεσίες προϊόντων της Bombora μέσω της τροποποιημένης διεπαφής χρήστη του Ιστότοπου ή μέσω της πλατφόρμας Looker της Google (το καθένα ένα "UI") συλλογικά, οι ("Διαδραστικές Υπηρεσίες"), οι οποίες επιτρέπουν στους χρήστες να παρέχουν δεδομένα, να υποβάλλουν, να δημοσιεύουν, να προβάλλουν ή να μεταδίδουν πληροφορίες στην Bombora και τους συνεργάτες της (συλλογικά, "Συνεισφορές χρηστών") στον Ιστότοπο ή μέσω του Ιστότοπου.

(2). Πρόσβαση στις ειδοποιήσεις Company Surge® Alerts με εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού. Μόλις εγγραφεί, ο χρήστης θα έχει πρόσβαση σε μια πιο περιορισμένη έκδοση του Surge UI. Ένας χρήστης θα μπορεί να επιλέξει το πολύ δώδεκα (12) θέματα και φίλτρα μάρκετινγκ βάσει λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των τομέων που παρέχονται από εσάς (μεταφόρτωση τομέων) ή που επιλέγονται από εσάς (επιλέγοντας φίλτρα κλάδου ή μεγέθους εταιρείας). Μόλις παρέχεται ή επιλεγεί, κάθε εβδομάδα ο χρήστης θα λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα περιέχει μια τροποποιημένη αναλυτική έκθεση Company Surge® που θα αποτελείται από το όνομα της εταιρείας, το θέμα και τη βαθμολογία Company Surge® με δέκα (10) εταιρείες που αυξάνονται

Όλες οι Συνεισφορές Χρηστών πρέπει να συμμορφώνονται με τα Πρότυπα Περιεχομένου που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Κάθε Συνεισφορά χρήστη που παρέχετε στον ιστότοπο θα θεωρείται μη εμπιστευτική, μη ιδιοκτησιακή και δεν θα περιέχει προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες, όπως ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Παρέχοντας μια Συνεισφορά χρήστη στον ιστότοπο, παραχωρείτε σε εμάς και στους δικαιοδόχους, διαδόχους και αντιπροσώπους μας το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε, να αναπαράγουμε, να τροποποιούμε, να εκτελούμε, να προβάλλουμε, να διανέμουμε και να γνωστοποιούμε με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους οποιοδήποτε τέτοιο υλικό για οποιονδήποτε σκοπό. 

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: 

 • Όλες οι Συνεισφορές χρήστη σας συμμορφώνονται και θα συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης. 

Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για τυχόν Συνεισφορές χρηστών που υποβάλλετε ή συνεισφέρετε και εσείς, όχι η Εταιρεία, έχετε την πλήρη ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της αξιοπιστίας, της ακρίβειας και της καταλληλότητάς του.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι έναντι οποιουδήποτε τρίτου για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των Συνεισφορών Χρήστη που παρέχονται από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη του Ιστότοπου.

Είστε υπεύθυνοι και για τα δύο:

 • Κάνοντας όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο.
 • Διασφαλίζοντας ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται με αυτούς.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή σε ορισμένους από τους πόρους που προσφέρει, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένα στοιχεία εγγραφής ή άλλες πληροφορίες. Η χρήση του Ιστότοπου από εσάς προϋποθέτει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στον Ιστότοπο είναι σωστές, τρέχουσες και πλήρεις. Συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε για να εγγραφείτε σε αυτόν τον Ιστότοπο ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της χρήσης οποιωνδήποτε διαδραστικών λειτουργιών του Ιστότοπου, διέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις Πολιτική απορρήτου, και συναινείτε σε όλες τις ενέργειες που αναλαμβάνουμε σε σχέση με τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

Εάν επιλέξετε ή σας παρασχεθεί όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας μας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις αποκαλύψετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα. Αναγνωρίζετε επίσης ότι ο λογαριασμός σας είναι προσωπικός για εσάς ή/και τον οργανισμό σας, συμφωνείτε να μην παρέχετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο ή τμήματα αυτού χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή άλλες πληροφορίες ασφαλείας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασής σας ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης της ασφάλειας. Συμφωνείτε επίσης να διασφαλίσετε ότι θα αποχωρήσετε από τον λογαριασμό σας στο τέλος κάθε συνεδρίας. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την πρόσβαση στο λογαριασμό σας από δημόσιο ή κοινόχρηστο υπολογιστή, ώστε οι άλλοι να μην μπορούν να προβάλλουν ή να καταγράφουν τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες.

Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή άλλο αναγνωριστικό, είτε επιλεγεί από εσάς είτε παρέχεται από εμάς, ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια για οποιονδήποτε ή κανέναν λόγο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά τη γνώμη μας, έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο Ιστότοπος και το σύνολο του περιεχομένου, των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητάς του (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των πληροφοριών, του λογισμικού, του κειμένου, των οθονών, των υποκείμενων δεδομένων που είναι αποτέλεσμα των Διαδραστικών Υπηρεσιών, των εικόνων, του βίντεο και του ήχου, καθώς και του σχεδιασμού, της επιλογής και της διάταξής τους), ανήκουν στην Εταιρεία, στους δικαιοπαρόχους της ή σε άλλους παρόχους τέτοιου υλικού και προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τις πατέντες, τα εμπορικά μυστικά και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τον αθέμιτο ανταγωνισμό των Ηνωμένων Πολιτειών και σε διεθνές επίπεδο.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο για προσωπική και εμπορική χρήση. Δεν πρέπει να αναπαράγετε, να διανέμετε, να τροποποιείτε, να δημιουργείτε παράγωγα έργα, να προβάλλετε δημόσια, να εκτελείτε δημόσια, να αναδημοσιεύετε, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε «βαθιά σύνδεση», «αποκόμματα σελίδων», «ρομπότ» ή άλλη αυτόματη συσκευή, πρόγραμμα, αλγόριθμο ή μεθοδολογία, ή οποιαδήποτε παρόμοια ή ισοδύναμη χειροκίνητη διαδικασία, για την πρόσβαση, την απόκτηση, την αντιγραφή ή την παρακολούθηση οποιουδήποτε τμήματος της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε περιεχομένου, ή με οποιονδήποτε τρόπο να αναπαράγετε ή να παρακάμπτετε τη δομή πλοήγησης ή την παρουσίαση της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε περιεχομένου, για να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό, έγγραφο ή πληροφορία με οποιοδήποτε μέσο που δεν διατίθεται σκόπιμα μέσω της Ιστοσελίδας., να αποθηκεύσετε ή να μεταδώσετε οποιαδήποτε από τις Ειδοποιήσεις ® Εταιρείας στην Ιστοσελίδα μας, εκτός από τις ακόλουθες:

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες που παρέχονται από τις Διαδραστικές Υπηρεσίες και τον Ιστότοπο (όπως τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης και παρόμοιο υλικό) που διατίθενται σκόπιμα από την Εταιρεία για λήψη από την Ιστοσελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι (2) δεν αντιγράφετε ή δημοσιεύετε τέτοιες πληροφορίες σε οποιονδήποτε δικτυωμένο υπολογιστή ή τις μεταδίδετε σε οποιοδήποτε μέσο, (3) δεν κάνετε καμία τροποποίηση σε αυτές τις πληροφορίες, και (4) να μην προβαίνει σε πρόσθετες δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τα εν λόγω έγγραφα.
 • Εάν παρέχουμε επιτραπέζιες, κινητές ή άλλες εφαρμογές για λήψη, μπορείτε να κατεβάσετε ένα μόνο αντίγραφο στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την άδεια χρήσης τελικού χρήστη για τέτοιες εφαρμογές.

Δεν πρέπει:

 • Τροποποιήστε αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού από αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του περιεχομένου της γνωσιακής βάσης.
 • Διαγράψτε ή αλλάξτε τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων ιδιοκτησιακού δικαιώματος από αντίγραφα υλικού από αυτόν τον ιστότοπο.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε, τροποποιήσετε, κατεβάσετε ή χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο ή παρέχετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας κατά παράβαση των Όρων Χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο θα σταματήσει αμέσως και θα πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχετε κάνει. Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα δεν μεταβιβάζεται σε εσάς και όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά διατηρούνται από την Εταιρεία. Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας που δεν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους Χρήσης αποτελεί παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης και ενδέχεται να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους.

Εμπορικά σήματα

Το όνομα της Εταιρείας, οι όροι Company Surge®,Surge Alert® Εταιρεία Surge for Email® Caller Id για την ιστοσελίδα σας® και όλα τα σχετικά ονόματα, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια και συνθήματα είναι εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή των θυγατρικών της ή δικαιοπαρόχων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τέτοια σήματα χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Όλα τα άλλα ονόματα, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια και συνθήματα σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι τα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Απαγορευμένες χρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο:

 • Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιοδήποτε ισχύον ομοσπονδιακό, πολιτειακό, τοπικό ή διεθνές δίκαιο ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε νόμων σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων ή λογισμικού από και προς τις ΗΠΑ ή άλλες χώρες).
 • Για να στείλετε, να λάβετε εν γνώσει σας, να ανεβάσετε, να κατεβάσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό που δεν συμμορφώνεται με τα Πρότυπα Περιεχομένου που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
 • Για να υποδυόμαστε ή να επιχειρούν να μιμηθεί την Εταιρεία, έναν υπάλληλο της Εταιρείας, έναν άλλο χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της χρήσης διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με οποιοδήποτε από τα προερχομένων).
 • Για να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση ή την απόλαυση της Ιστοσελίδας από οποιονδήποτε, ή η οποία, όπως καθορίζεται από εμάς, μπορεί να βλάψει την Εταιρεία ή τους χρήστες της Ιστοσελίδας ή να τους εκθέσει σε ευθύνη.
 • Επιτρέψτε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να έχει άμεση πρόσβαση στον ιστότοπο ή να πουλήσει με άλλο τρόπο, να νοικιάσει, να αδειοδοτήσει, να παράσχει ή να διανείμει τα υποκείμενα δεδομένα που περιλαμβάνουν διαδραστικές υπηρεσίες.
 • Για να αντιστρέψετε τον μηχανικό ή να προσπαθήσετε με άλλο τρόπο να αντλήσουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, ή την ταυτότητα των ατόμων, από διαδραστικές υπηρεσίες ή/και την Ιστοσελίδα. Παρά τα προερχομένα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαδραστική Υπηρεσία για να αντιστοιχίσετε μη αναγνώσιμες, επιρρεπείς ή καταιγίδες τιμές δεδομένων μεταξύ τους αποκλειστικά και μόνο για να χρησιμοποιήσετε χαρακτηριστικά δεδομένων (όπως δημογραφικά δεδομένα ή δεδομένα βάσει ενδιαφέροντος) για έναν χρήστη.
 • Να δημιουργήσετε παράγωγα ή πρότυπα έργα από τις Διαδραστικές Υπηρεσίες ή/και τον Ιστότοπο, ή με άλλο τρόπο να κάνετε αντίστροφη μηχανική, να αποσυνθέσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση στις Διαδραστικές Υπηρεσίες ή/και τον Ιστότοπο για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, (1) να δημιουργήσετε ένα ανταγωνιστικό προϊόν ή υπηρεσία ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή υπηρεσία που παρέχει παρόμοιες ή ισοδύναμες λειτουργίες των Διαδραστικών Υπηρεσιών ή/και του Ιστότοπου, (2) να δημιουργήσετε ένα προϊόν χρησιμοποιώντας ιδέες, χαρακτηριστικά, λειτουργίες ή γραφικά των Διαδραστικών Υπηρεσιών ή/και του Ιστότοπου, ή (3) να αντιγράψετε οποιεσδήποτε ιδέες, χαρακτηριστικά, λειτουργίες ή γραφικά των Διαδραστικών Υπηρεσιών ή/και του Ιστότοπου.

Επιπλέον, συμφωνείτε να μην:

 • Χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει, να βλάψει ή να βλάψει τον ιστότοπο ή να παρέμβει στη χρήση του Ιστότοπου από οποιοδήποτε άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς του να συμμετέχει σε δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο μέσω της Ιστοσελίδας.
 • Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη ή άλλη αυτόματη συσκευή, διαδικασία ή μέσο για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης ή της αντιγραφής οποιουδήποτε υλικού στον Ιστότοπο.
 • Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε μη αυτόματη διαδικασία για να παρακολουθήσετε ή να αντιγράψετε οποιοδήποτε από το υλικό στην Ιστοσελίδα ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν επιτρέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
 • Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα που παρεμποδίζει την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας.
 • Εισάγετε οποιουσδήποτε ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές.
 • Προσπαθήστε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να παρέμβετε, να καταστρέψετε ή να διαταράξετε οποιαδήποτε τμήματα της Ιστοσελίδας, τον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπος ή οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένο με τον Ιστότοπο. 
 • Επιτεθείτε στον Ιστότοπο μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.
 • Διαφορετικά προσπαθήστε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Παρακολούθηση και επιβολή· Τέλος

Έχουμε το δικαίωμα:

 • Να αφαιρούμε ή να αρνούμαστε να δεχτούμε οποιεσδήποτε Συνεισφορές Χρηστών για οποιονδήποτε λόγο ή για κανέναν λόγο κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.
 • Προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με οποιαδήποτε Συνεισφορά Χρήστη που θεωρούμε απαραίτητη ή κατάλληλη κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που πιστεύουμε ότι η εν λόγω Συνεισφορά Χρήστη παραβιάζει τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των Προτύπων Περιεχομένου, παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, απειλεί την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της Ιστοσελίδας ή του κοινού ή θα μπορούσε να δημιουργήσει ευθύνη για την Εταιρεία.
 • Να αποκαλύψουμε την ταυτότητά σας ή άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς σε οποιονδήποτε τρίτο που ισχυρίζεται ότι το υλικό που παρέχετε παραβιάζει τα δικαιώματά του, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής.
 • Προβείτε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παραπομπής στις αρχές επιβολής του νόμου, για οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας.
 • Τερματίστε ή αναστείλετε την πρόσβασή σας στο σύνολο ή μέρος της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε ή κανέναν λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, έχουμε το δικαίωμα να συνεργαστούμε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστική απόφαση που μας ζητά ή μας διατάσσει να αποκαλύψουμε την ταυτότητα ή άλλες πληροφορίες οποιουδήποτε παρέχει οποιοδήποτε υλικό ή/και δεδομένα στην ή μέσω της Ιστοσελίδας. ΠΑΡΑΙΤΕΊΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΆΣΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΠΌ ΤΥΧΌΝ ΑΞΙΏΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΈΟΥΝ ΑΠΌ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ Ή ΩΣ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΏΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΌ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΓΊΝΟΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΈΠΕΙΑ ΕΡΕΥΝΏΝ ΕΊΤΕ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΕΊΤΕ ΤΩΝ ΑΡΧΏΝ ΕΠΙΒΟΛΉΣ ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ.

Δεν έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη απέναντι σε κανέναν για την απόδοση ή τη μη απόδοση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.

Πρότυπα περιεχομένου

Αυτά τα πρότυπα περιεχομένου ισχύουν για όλες τις Συνεισφορές των χρηστών και τη χρήση των Διαδραστικών Υπηρεσιών. Οι Συνεισφορές χρηστών πρέπει να συμμορφώνονται στο σύνολό τους με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς, τοπικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Χωρίς να περιορίζονται τα παραπάνω, οι Συνεισφορές Χρήστη δεν πρέπει:

 • Περιέχουν οποιοδήποτε υλικό που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο, άσεμνο, καταχρηστικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, βίαιο, μισητό, εμπρηστικό ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο.
 • Προώθηση σεξουαλικού ή πορνογραφικού υλικού, βίας ή διακρίσεων λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.
 • Παραβίαση οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού απορρήτου, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
 • παραβιάζουν τα νόμιμα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημοσιότητας και ιδιωτικότητας) άλλων ή περιέχουν υλικό που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή που μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους δικούς μας. Πολιτική απορρήτου.
 • Είναι πιθανό να εξαπατήσει οποιοδήποτε άτομο.
 • Προώθηση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας, ή συνήγορος, προώθηση ή υποβοήθηση οποιασδήποτε παράνομης πράξης.
 • Προκαλέστε ενόχληση, ταλαιπωρία ή περιττό άγχος ή είναι πιθανό να αναστατώσουν, να ντροπιάσουν, να ανησυχήσουν ή να ενοχλήσουν οποιοδήποτε άλλο άτομο.
 • Υποδυέστε οποιοδήποτε άτομο ή διαστρεβλώνετε την ταυτότητα ή τη σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό. 
 • Περιλαμβάνουν εμπορικές δραστηριότητες ή πωλήσεις, όπως διαγωνισμούς, κληρώσεις και άλλες προωθήσεις πωλήσεων, ανταλλάζει ή διαφημίζει.
 • Δώστε την εντύπωση ότι προέρχονται ή υποστηρίζονται από εμάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα, εάν αυτό δεν συμβαίνει.

Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Εάν πιστεύετε ότι οι Συνεισφορές Χρήστη παραβιάζουν τα πνευματικά σας δικαιώματα, παρακαλούμε στείλτε μας ειδοποίηση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στη διεύθυνση 102 Madison Ave, Floor 5 New York, New York 10016 Attention: Επικεφαλής Νομικός Διευθυντής. Είναι πολιτική της Εταιρείας να τερματίζει τους λογαριασμούς χρηστών των παραβατών που επαναλαμβάνουν τις παραβάσεις.

Αξιοπιστία στις παρεχόμενες πληροφορίες

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα ή μέσω της ιστοσελίδας διατίθενται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα αυτών των πληροφοριών. Κάθε εξάρτηση που βασιάτε σε τέτοιες πληροφορίες γίνεται αυστηρά με δική σας ευθύνη. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη και ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε εξάρτηση που αποδίδεται σε αυτό το υλικό από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη στον Ιστότοπο ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.

Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένου υλικού που παρέχεται από άλλους χρήστες, εταιρείες, bloggers και τρίτους δικαιοπαρόχους, συνδικάτα, φορείς συγκέντρωσης ή / και υπηρεσίες αναφοράς. Όλες οι δηλώσεις ή/και απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το υλικό, καθώς και όλα τα άρθρα και απαντήσεις σε ερωτήσεις και άλλο περιεχόμενο, εκτός από το περιεχόμενο που παρέχεται από την Εταιρεία, είναι αποκλειστικά οι απόψεις και η ευθύνη του ατόμου ή της οντότητας που παρέχει αυτά τα υλικά. Τα υλικά αυτά δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη γνώμη της Εταιρείας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι, ή υπεύθυνοι απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε υλικού που παρέχεται από τρίτους.

Αλλαγές στην Ιστοσελίδα

Ενδέχεται να ενημερώνουμε το περιεχόμενο σε αυτόν τον Ιστότοπο κατά καιρούς, αλλά το περιεχόμενό του δεν είναι απαραίτητα πλήρες ή ενημερωμένο. Οποιοδήποτε από τα υλικά στην Ιστοσελίδα μπορεί να είναι παρωγμένο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσουμε αυτό το υλικό.

Πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις επισκέψεις σας στον ιστότοπο

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε σε αυτόν τον Ιστότοπο υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συναινείτε σε όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούμε σε σχέση με τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

Σύνδεση με την Ιστοσελίδα 

Συμφωνείτε να συνεργαστείτε μαζί μας για να κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη διαμόρφωση ή σύνδεση να σταματήσει αμέσως. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε όλες ή οποιεσδήποτε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και οποιουσδήποτε συνδέσμους ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση κατά την κρίση μας.

Σύνδεσμοι από την Ιστοσελίδα

Εάν ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Αυτό περιλαμβάνει συνδέσμους που περιέχονται σε διαφημίσεις, συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων banner και χορηγούμενων συνδέσμων. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πόρων και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτούς ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους από τη χρήση τους. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους τρίτων που συνδέονται με αυτόν τον Ιστότοπο, το κάνετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων χρήσης για αυτούς τους ιστότοπους.

Γεωγραφικοί περιορισμοί

Ο ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας εδρεύει στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρέχουμε αυτόν τον Ιστότοπο για χρήση μόνο από άτομα που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν κάνουμε ισχυρισμούς ότι ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε από το περιεχόμενό του είναι προσβάσιμο ή κατάλληλο εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι νόμιμη από ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες. Εάν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους.

Αποποίηση εγγυήσεων

Κατανοείτε ότι δεν μπορούμε και δεν εγγυόμαστε ή εγγυόμαστε ότι τα αρχεία που είναι διαθέσιμα για λήψη από το διαδίκτυο ή τον Ιστότοπο θα είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλο καταστροφικό κώδικα, ότι τα δεδομένα που παρέχονται είναι κατάλληλα για διαφημιστικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή επαρκών διαδικασιών και σημείων ελέγχου για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων απαιτήσεών σας για την προστασία από ιούς και την ακρίβεια της εισόδου και εξόδου δεδομένων, καθώς και για τη διατήρηση ενός μέσου εξωτερικού στον ιστότοπό μας για οποιαδήποτε ανακατασκευή τυχόν χαμένων δεδομένων.

ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΏΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΊΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΜΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΈΝΗ ΕΠΊΘΕΣΗ ΆΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ, ΙΟΎΣ Ή ΆΛΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΆ ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ΥΛΙΚΌ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΜΟΛΎΝΕΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ ΣΑΣ, ΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ Ή ΆΛΛΟ ΙΔΙΌΚΤΗΤΟ ΥΛΙΚΌ ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ Ή ΓΙΑ ΤΗ ΛΉΨΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΎ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌΝ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΌΝ.

Η ΑΠΌ ΜΈΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΏΝΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΕΥΘΎΝΗ. Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΌ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΏΝΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΈΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ", ΧΩΡΊΣ ΚΑΝΕΝΌΣ ΕΊΔΟΥΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ, ΕΊΤΕ ΡΗΤΈΣ ΕΊΤΕ ΣΙΩΠΗΡΈΣ. ΟΎΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΟΎΤΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΡΌΣΩΠΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΊΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ, ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ Ή ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ. ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΌΜΕΝΑ, ΟΎΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΟΎΤΕ ΟΠΟΙΟΣΔΉΠΟΤΕ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΎΕΙ Ή ΕΓΓΥΆΤΑΙ ΌΤΙ Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΌ ΤΟΥ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΚΡΙΒΉ, ΑΞΙΌΠΙΣΤΑ, ΧΩΡΊΣ ΣΦΆΛΜΑΤΑ Ή ΑΔΙΆΛΕΙΠΤΑ, ΌΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΏΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΏΝΟΝΤΑΙ, ΌΤΙ Ο ΙΣΤΌΤΟΠΌΣ ΜΑΣ Ή Ο ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΘΙΣΤΆ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΈΝΟΙ ΑΠΌ ΙΟΎΣ Ή ΆΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ Ή ΌΤΙ Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΘΑ ΚΑΛΎΨΤΕ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ Ή ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΊΕΣ ΣΑΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΑΠΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΚΆΘΕ ΕΓΓΎΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ, ΡΗΤΉΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΉΣ, ΝΌΜΙΜΗΣ Ή ΆΛΛΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ.

ΤΑ ΠΡΟΕΚΤΕΛΕΥΤΑ ΔΕΝ ΘΊΓΟΥΝ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΎΝ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΎΝ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ.

Περιορισμός ευθύνης

ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΌΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΏΝ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΏΝ ΤΗΣ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΌΧΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΌΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ ΤΟΥΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΜΈΡΟΣ (ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΜΟΡΦΉ ΔΡΆΣΗΣ, ΕΊΤΕ ΣΕ ΣΎΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ Ή ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ) ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ (100 ΔΟΛΆΡΙΑ) ΕΚΑΤΌ ΔΟΛΆΡΙΑ.

ΤΑ ΠΡΟΕΚΤΕΛΕΥΤΑ ΔΕΝ ΘΊΓΟΥΝ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΊ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΊ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Εταιρεία, τις θυγατρικές της, τους δικαιοπάροχους και τους παρόχους υπηρεσιών, καθώς και τους αντίστοιχους αξιωματούχους, διευθυντές, υπαλλήλους, εργολάβους, αντιπροσώπους, δικαιοπάροχους, προμηθευτές, διαδόχους και εκχωρητές τους από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ευθυνών, ζημιών, δικαστικών αποφάσεων, βραβείων, απωλειών, δαπανών, έξοδα ή αμοιβές (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παραβίαση από μέρους σας των παρόντων Όρων χρήσης ή τη χρήση του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της κατάχρησης των διαδραστικών υπηρεσιών και των υποκείμενων δεδομένων, των συνεισφορών των χρηστών, οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου του Ιστότοπου (όπως η βάση γνώσεων), των υπηρεσιών και των προϊόντων πέραν των ρητά εξουσιοδοτημένων στους παρόντες Όρους χρήσης, ή της χρήσης από μέρους σας οποιασδήποτε πληροφορίας που λαμβάνεται από τον Ιστότοπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα και τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύψει από αυτήν ή σχετίζεται με αυτήν (σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων), θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους εσωτερικούς νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης χωρίς να τίθεται σε ισχύ οποιαδήποτε επιλογή ή διάταξη ή κανόνας σύγκρουσης δικαίου (είτε πρόκειται για την Πολιτεία της Νέας Υόρκης είτε για οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία).

Οποιαδήποτε νομική αγωγή, ενέργεια ή διαδικασία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τον Ιστότοπο θα θεσπιστεί αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών ή στα δικαστήρια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να ασκήσουμε οποιαδήποτε αγωγή, αγωγή ή διαδικασία εναντίον σας για παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης στη χώρα διαμονής σας ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα. Παραιτείστε από οποιεσδήποτε και όλες τις ενστάσεις για την άσκηση δικαιοδοσίας επί σας από τα δικαστήρια αυτά και για τον τόπο διεξαγωγής των εν λόγω δικαστηρίων.

Περιορισμός χρόνου υποβολής αξιώσεων

ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΙΤΊΑ ΔΡΆΣΗΣ Ή ΑΞΊΩΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΈΧΕΤΕ ΠΡΟΚΎΨΕΙ ΑΠΌ Ή ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΌΝΤΕΣ ΌΡΟΥΣ ΧΡΉΣΗΣ Ή Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΉΣΕΙ ΕΝΤΌΣ ΕΝΌΣ (1) ΈΤΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΊΑΣ ΤΗΣ ΔΡΆΣΗΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ, ΜΙΑ ΤΈΤΟΙΑ ΑΙΤΊΑ ΑΓΩΓΉΣ Ή ΑΞΊΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΕΊΝΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΆ.

Παραίτηση και διαχωρισμός

Καμία παραίτηση από την Εταιρεία οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης που ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα θεωρείται περαιτέρω ή συνεχής παραίτηση από τον εν λόγω όρο ή προϋπόθεση ή παραίτηση από οποιονδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση, και οποιαδήποτε αποτυχία της Εταιρείας να διεκδικήσει δικαίωμα ή διάταξη σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης εκδικαστεί από δικαστήριο ή άλλο αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρη, παράνομη ή μη εφαρμόσιμη για οποιονδήποτε λόγο, η διάταξη αυτή θα καταργηθεί ή θα περιοριστεί στον ελάχιστο βαθμό, ώστε οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων Χρήσης να συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως.

Ολόκληρη η συμφωνία

Οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου αποτελούν τη μοναδική και πλήρη συμφωνία μεταξύ εσάς και της Bombora, Inc. όσον αφορά την Ιστοσελίδα και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες και ταυτόχρονες συνεννοήσεις, συμφωνίες, δηλώσεις και εγγυήσεις, τόσο γραπτές όσο και προφορικές, όσον αφορά την Ιστοσελίδα.

Τα σχόλια και οι ανησυχίες σας

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από την Bombora, Inc., 102 Madison Ave, Όροφος 5, Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη 10016.

Όλα τα υπόλοιπα σχόλια, παρατηρήσεις, αιτήματα για τεχνική υποστήριξη και άλλες επικοινωνίες σχετικά με τον Ιστότοπο πρέπει να απευθύνονται: Legal@bombora.com.