βομβόρα

Πατήστε "Enter" για αναζήτηση ή "Esc" για να ακυρώσετε

!!!

| Μπομπόρα Όροι

Όροι Χρήσης ιστοσελίδας

Τελευταία τροποποίηση: 1 Απριλίου, 2021

Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Αυτοί οι όροι χρήσης εισάγονται από και μεταξύ ενός χρήστη της ιστοσελίδας ("Εσείς") και της Bombora, Inc. ("Εταιρεία","εμείς" ή"εμάς"). Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις, μαζί με τυχόν έγγραφα που ενσωματώνουν ρητά με αναφορά (συλλογικά, "ΌροιΧρήσης"), διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση των www.bombora.com, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε περιεχομένου, λειτουργικότητας και υπηρεσιών που προσφέρονται σε ή μέσω www.bombora.com (ο "Ιστότοπος"), είτε ως επισκέπτης είτε ως εγγεγραμμένος χρήστης.

Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή κάνοντας κλικ για να αποδεχτείτε ή να συμφωνήσετε με τους Όρους Χρήσης όταν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη σε εσάς, αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μας, που βρίσκεται στο https://bombora.com/privacy/, που ενσωματώνεται στο παρόν μέσω παραπομπής. Εάν δεν θέλετε να συμφωνήσετε με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή την Πολιτική Απορρήτου, δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα απορρήτου στον Ιστότοπο, όπως ορίζονται στην πολιτική απορρήτου μας, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του Νόμου περί Απορρήτου καταναλωτών της Καλιφόρνια.

                                             

Αυτός ο Ιστότοπος προσφέρεται και είναι διαθέσιμος σε χρήστες ηλικίας 18 ετών και άνω. Με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε σε νόμιμη ηλικία για να συνάπτετε δεσμευτική σύμβαση με την Εταιρεία και να πληροίτε όλες τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Εάν δεν πληροίτε όλες αυτές τις απαιτήσεις, δεν πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Ενδέχεται να αναθεωρούμε και να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης κατά καιρούς κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Όλες οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ αμέσως μόλις τις δημοσιεύσουμε.

Η συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ανάρτηση αναθεωρημένων Όρων Χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό, ώστε να γνωρίζετε τυχόν αλλαγές, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς.

Πρόσβαση στην Ασφάλεια Ιστότοπου και Λογαριασμού

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε αυτόν τον Ιστότοπο, καθώς και οποιαδήποτε υπηρεσία ή υλικό παρέχουμε στον Ιστότοπο, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν για οποιονδήποτε λόγο το σύνολο ή μέρος της Ιστοσελίδας δεν είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Κατά καιρούς, ενδέχεται να περιορίζουμε την πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου ή σε ολόκληρο τον Ιστότοπο σε χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των εγγεγραμμένων χρηστών.

Συνεισφορές χρηστών

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει: (1) Πρόσβαση στις Ειδοποιήσεις Υπερτάσεων® της Εταιρείας με εγγραφή και δημιουργία λογαριασμού μέσω της τροποποιημένης διεπαφής χρήστη του Ιστότοπου ("UI").  Μόλις εγγραφεί, ένας χρήστης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια πιο περιορισμένη έκδοση του περιβάλλοντος εργασίας υπερτάσεως. Ένας χρήστης θα μπορεί να επιλέξει έως δώδεκα (12) θέματα και φίλτρα μάρκετινγκ βάσει λογαριασμού, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τομέων που παρέχονται από εσάς (μεταφόρτωση αριθμού τομέων) ή επιλέγονται από εσάς (επιλέγοντας φίλτρα μεγέθους κλάδου ή εταιρείας). Μόλις παρασχεθεί ή επιλεγεί, κάθε εβδομάδα ένας χρήστης θα λαμβάνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει μια τροποποιημένη αναφορά ανάλυσης Surge® της εταιρείας που αποτελείται από το όνομα της εταιρείας, το θέμα και τη βαθμολογία αύξησης® της εταιρείας με δέκα (10) αναπτυσσόμενες εταιρείες. ή 

(2). Τη δυνατότητα λήψης τροποποιημένης έκθεσης της Εταιρείας® που αποτελείται από το όνομα της εταιρείας, τη βιομηχανία και τη σύνθετη βαθμολογία από την επιλογή: (i) ένα θέμα, (ii) το μέγεθος της εταιρείας και (iii) πέντε (5) δημοφιλή θέματα και άλλες διαδραστικές λειτουργίες (συλλογικά,"Διαδραστικές Υπηρεσίες")που επιτρέπουν στους χρήστες να δημοσιεύουν, να υποβάλλουν, να δημοσιεύουν, να εμφανίζουν ή να μεταδίδουν πληροφορίες στη Bombora (εφεξής "δημοσίευση")κατάλογο τομέων (συλλογικά,"Συνεισφορές χρηστών") πάνω ή μέσωτης Ιστοσελίδας.

Όλες οι συνεισφορές χρηστών πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα περιεχομένου που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οποιαδήποτε Συνεισφορά Χρήστη δημοσιεύετε στον ιστότοπο θα θεωρείται μη εμπιστευτική, μη ιδιοκτησιακή και δεν θα περιέχει προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες. Παρέχοντας μια Συνεισφορά Χρήστη στην Ιστοσελίδα, παραχωρήσετε σε εμάς και στους δικαιοδόχους μας, διαδόχους και εκχωρείτε το δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, εκτέλεσης, προβολής, διανομής και με άλλο τρόπο αποκάλυψης σε τρίτους οποιουδήποτε τέτοιου υλικού για οποιονδήποτε σκοπό. 

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: 

Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για τυχόν Συνεισφορές χρηστών που υποβάλλετε ή συνεισφέρετε και εσείς, όχι η Εταιρεία, έχετε την πλήρη ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της αξιοπιστίας, της ακρίβειας και της καταλληλότητάς του.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι ή υπεύθυνοι απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε Συνεισφορών Χρηστών που δημοσιεύονται από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη της Ιστοσελίδας.

Είστε υπεύθυνοι και για τα δύο:

 • Κάνοντας όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο.
 • Διασφάλιση ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται με αυτούς.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή σε ορισμένους από τους πόρους που προσφέρει, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένα στοιχεία εγγραφής ή άλλες πληροφορίες. Προϋπόθεση για τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς είναι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στην Ιστοσελίδα σωστές, τρέχουσες και πλήρεις. Συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε για να εγγραφείτε σε αυτόν τον Ιστότοπο ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της χρήσης οποιωνδήποτε διαδραστικών λειτουργιών στον Ιστότοπο, διέπονται από την Πολιτική Απορρήτουμας καισυναινείτε σε όλες τις ενέργειες που κάνουμε σε σχέση με τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτουμας.

Εάν επιλέξετε ή σας παρασχεθεί όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας μας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις αποκαλύψετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα. Αναγνωρίζετε επίσης ότι ο λογαριασμός σας είναι προσωπικός για εσάς ή/και τον οργανισμό σας, συμφωνείτε να μην παρέχετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο ή τμήματα αυτού χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης ή άλλες πληροφορίες ασφαλείας. Συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασής σας ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης της ασφάλειας. Συμφωνείτε επίσης να διασφαλίσετε ότι θα αποχωρήσετε από τον λογαριασμό σας στο τέλος κάθε συνεδρίας. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την πρόσβαση στο λογαριασμό σας από δημόσιο ή κοινόχρηστο υπολογιστή, ώστε οι άλλοι να μην μπορούν να προβάλλουν ή να καταγράφουν τον κωδικό πρόσβασής σας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες.

Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή άλλο αναγνωριστικό, είτε επιλέγεται από εσάς είτε παρέχεται από εμάς, ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια για οποιονδήποτε ή καθόλου λόγο, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης, κατά τη γνώμη μας, έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο Ιστότοπος και το σύνολο του περιεχομένου, των λειτουργιών και των λειτουργιών του (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των πληροφοριών, λογισμικού, κειμένου, οθονών, των υποκείμενων δεδομένων που είναι αποτέλεσμα των Διαδραστικών Υπηρεσιών, εικόνων, βίντεο και ήχου, καθώς και του σχεδιασμού, της επιλογής και της διαμόρφωσής τους), ανήκουν στην Εταιρεία, στους δικαιοπαρόχους της ή σε άλλους παρόχους αυτού του υλικού και προστατεύονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα διεθνή πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό απόρρητο και άλλη πνευματική ιδιοκτησία, ιδιοκτησιακά δικαιώματα και δίκαιοι αθέμιτου ανταγωνισμού.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο για προσωπική και εμπορική χρήση. Δεν πρέπει να αναπαράγετε, να διανέμετε, να τροποποιείτε, να δημιουργείτε παράγωγα έργα, να προβάλλετε δημόσια, να εκτελείτε δημόσια, να αναδημοσιεύετε, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε "βαθύ σύνδεσμο", "page-scrape", "robot" ή άλλη αυτόματη συσκευή, πρόγραμμα, αλγόριθμο ή μεθοδολογία ή οποιαδήποτε παρόμοια ή ισοδύναμη χειροκίνητη διαδικασία, για πρόσβαση, απόκτηση, αντιγραφή ή παρακολούθηση οποιουδήποτε τμήματος του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε περιεχομένου ή με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή παράκαμψη της δομής πλοήγησης ή της παρουσίασης του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε περιεχομένου, για να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό, έγγραφα ή πληροφορίες με οποιοδήποτε μέσο που δεν διατίθεται σκόπιμα μέσω του Ιστότοπου., αποθηκεύστε ή μεταδώστε οποιοδήποτε από τα Surge® Alerts της Εταιρείας στον Ιστότοπό μας, εκτός από τα ακόλουθα:

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες που παρέχονται από τις Διαδραστικές Υπηρεσίες και τον Ιστότοπο (όπως τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης και παρόμοιο υλικό) που διατίθενται σκόπιμα από την Εταιρεία για λήψη από την Ιστοσελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι (2) δεν αντιγράφετε ή δημοσιεύετε τέτοιες πληροφορίες σε οποιονδήποτε δικτυωμένο υπολογιστή ή τις μεταδίδετε σε οποιοδήποτε μέσο, (3) δεν κάνετε καμία τροποποίηση σε αυτές τις πληροφορίες, και (4) να μην προβαίνει σε πρόσθετες δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με τα εν λόγω έγγραφα.
 • Εάν παρέχουμε επιτραπέζιες, κινητές ή άλλες εφαρμογές για λήψη, μπορείτε να κατεβάσετε ένα μόνο αντίγραφο στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την άδεια χρήσης τελικού χρήστη για τέτοιες εφαρμογές.

Δεν πρέπει:

 • Τροποποιήστε αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού από αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του περιεχομένου της γνωσιακής βάσης.
 • Διαγράψτε ή αλλάξτε τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων ιδιοκτησιακού δικαιώματος από αντίγραφα υλικού από αυτόν τον ιστότοπο.

Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε, τροποποιήσετε, κατεβάσετε ή χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο ή παρέχετε σε οποιοδήποτε άλλο άτομο πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου κατά παράβαση των Όρων Χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο θα σταματήσει αμέσως και πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του υλικού που έχετε δημιουργήσει. Κανένα δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον επί της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε περιεχομένου της Ιστοσελίδας δεν μεταβιβάζεται σε εσάς και όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά διατηρούνται από την Εταιρεία. Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας που δεν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους Χρήσης αποτελεί παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης και ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και άλλους νόμους.

Εμπορικά σήματα

Το όνομα της Εταιρείας, οι όροι Company Surge®,Surge Alert® Εταιρεία Surge for Email® Caller Id για την ιστοσελίδα σας® και όλα τα σχετικά ονόματα, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια και συνθήματα είναι εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή των θυγατρικών της ή δικαιοπαρόχων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τέτοια σήματα χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Όλα τα άλλα ονόματα, λογότυπα, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, σχέδια και συνθήματα σε αυτόν τον Ιστότοπο είναι τα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Απαγορευμένες χρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα:

 • Με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιοδήποτε ισχύον ομοσπονδιακό, πολιτειακό, τοπικό ή διεθνές δίκαιο ή κανονισμό (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε νόμων σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων ή λογισμικού από και προς τις ΗΠΑ ή άλλες χώρες). 
 • Για να στείλετε, να λάβετε εν γνώσει σας, να ανεβάσετε, να κατεβάσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό που δεν συμμορφώνεται με τα Πρότυπα Περιεχομένου που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.
 • Για να υποδυόμαστε ή να επιχειρούν να μιμηθεί την Εταιρεία, έναν υπάλληλο της Εταιρείας, έναν άλλο χρήστη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της χρήσης διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με οποιοδήποτε από τα προερχομένων).
 • Για να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση ή την απόλαυση της Ιστοσελίδας από οποιονδήποτε, ή η οποία, όπως καθορίζεται από εμάς, μπορεί να βλάψει την Εταιρεία ή τους χρήστες της Ιστοσελίδας ή να τους εκθέσει σε ευθύνη.
 • Επιτρέψτε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος να έχει άμεση πρόσβαση στον ιστότοπο ή να πουλήσει με άλλο τρόπο, να νοικιάσει, να αδειοδοτήσει, να παράσχει ή να διανείμει τα υποκείμενα δεδομένα που περιλαμβάνουν διαδραστικές υπηρεσίες.
 • Για να αντιστρέψετε τον μηχανικό ή να προσπαθήσετε με άλλο τρόπο να αντλήσουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες, ή την ταυτότητα των ατόμων, από διαδραστικές υπηρεσίες ή/και την Ιστοσελίδα. Παρά τα προερχομένα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαδραστική Υπηρεσία για να αντιστοιχίσετε μη αναγνώσιμες, επιρρεπείς ή καταιγίδες τιμές δεδομένων μεταξύ τους αποκλειστικά και μόνο για να χρησιμοποιήσετε χαρακτηριστικά δεδομένων (όπως δημογραφικά δεδομένα ή δεδομένα βάσει ενδιαφέροντος) για έναν χρήστη.
 • Δημιουργήστε παράγωγα ή μοντελοποίηση έργων από τις Διαδραστικές Υπηρεσίες ή/και την Ιστοσελίδα, ή με άλλο τρόπο αντίστροφο μηχανικό, διαχωρίστε ή αποκτήστε πρόσβαση στις Διαδραστικές Υπηρεσίες ή/και στον Ιστότοπο για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της (1) δημιουργίας ανταγωνιστικού προϊόντος ή υπηρεσίας, ή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχει παρόμοια ή ισοδύναμη λειτουργικότητα στις Διαδραστικές Υπηρεσίες ή/και στον Ιστότοπο, (2) δημιουργία προϊόντος χρησιμοποιώντας ιδέες, λειτουργίες, λειτουργίες ή γραφικά των Διαδραστικών Υπηρεσιών ή/και της Ιστοσελίδας, ή (3) αντιγραφή οποιωνδήποτε ιδεών, λειτουργιών, λειτουργιών ή γραφικών των Διαδραστικών Υπηρεσιών ή/και της Ιστοσελίδας.

Επιπλέον, συμφωνείτε να μην:

 • Χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει, να βλάψει ή να βλάψει τον ιστότοπο ή να παρέμβει στη χρήση του Ιστότοπου από οποιοδήποτε άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς του να συμμετέχει σε δραστηριότητες σε πραγματικό χρόνο μέσω της Ιστοσελίδας.
 • Χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε ρομπότ, αράχνη ή άλλη αυτόματη συσκευή, διαδικασία ή μέσο για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης ή της αντιγραφής οποιουδήποτε υλικού στον Ιστότοπο.
 • Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε χειροκίνητη διαδικασία για να παρακολουθήσετε ή να αντιγράψετε οποιοδήποτε υλικό στον Ιστότοπο ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που δεν επιτρέπεται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.
 • Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα που παρεμποδίζει την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας.
 • Εισάγετε οποιουσδήποτε ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, λογικές βόμβες ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές.
 • Προσπαθήστε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να παρέμβετε, να καταστρέψετε ή να διαταράξετε οποιαδήποτε τμήματα της Ιστοσελίδας, τον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο Ιστότοπος ή οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένο με τον Ιστότοπο. 
 • Επιτεθείτε στον Ιστότοπο μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένης επίθεσης άρνησης υπηρεσίας.
 • Διαφορετικά προσπαθήστε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας.

Παρακολούθηση και επιβολή· Τέλος

Έχουμε το δικαίωμα:

 • Αφαιρέστε ή αρνηθείτε να δημοσιεύσετε οποιεσδήποτε Συνεισφορές Χρηστών για οποιονδήποτε ή κανέναν λόγο κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.
 • Να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια σε σχέση με οποιαδήποτε Συνεισφορά Χρήστη που θεωρούμε απαραίτητη ή κατάλληλη κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης κατά την οποία πιστεύουμε ότι η εν λόγω Συνεισφορά Χρήστη παραβιάζει τους Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των Προτύπων Περιεχομένου, παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, απειλεί την προσωπική ασφάλεια των χρηστών του Ιστότοπου ή του κοινού ή θα μπορούσε να δημιουργήσει ευθύνη για την Εταιρεία.
 • Αποκαλύψτε την ταυτότητά σας ή άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ισχυρίζεται ότι το υλικό που δημοσιεύεται από εσάς παραβιάζει τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τους ή του δικαιώματός τους στην ιδιωτική ζωή.
 • Προβείτε στις κατάλληλες νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της παραπομπής στις αρχές επιβολής του νόμου, για οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας. 
 • Να τερματίσετε ή να αναστείλετε την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε μέρος της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε ή καθόλου λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

Χωρίς να περιορίζουμε τα προαναφερθε' δεδομένα, έχουμε το δικαίωμα να συνεργαστούμε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστική απόφαση που μας ζητά ή μας καθοδηγεί να αποκαλύψουμε την ταυτότητα ή άλλες πληροφορίες οποιουδήποτε δημοσιεύει οποιοδήποτε υλικό στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής. ΠΑΡΑΙΤΕΊΣΑΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΆς ΑΒΛΑΒΉ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΠΌ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΑΞΙΏΣΕΙς ΠΡΟΚΎΨΟΥΝ ΑΠΌ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΤΗς ΕΤΑΙΡΕΊΑς ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ Ή Ως ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΏΝ ΤΗς ΚΑΙ ΑΠΌ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΕΝΈΡΓΕΙΕς ΛΗΦΘΟΎΝ Ως ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΕΡΕΥΝΏΝ ΕΊΤΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΕΊΤΕ ΑΠΌ ΤΙς ΑΡΧΈς ΕΠΙΒΟΛΉς ΤΟΥ ΝΌΜΟΥ.

Δεν έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη απέναντι σε κανέναν για την απόδοση ή τη μη απόδοση των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.

Πρότυπα περιεχομένου

Αυτά τα πρότυπα περιεχομένου ισχύουν για όλες τις Συνεισφορές των χρηστών και τη χρήση των Διαδραστικών Υπηρεσιών. Οι Συνεισφορές χρηστών πρέπει να συμμορφώνονται στο σύνολό τους με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς, τοπικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Χωρίς να περιορίζονται τα παραπάνω, οι Συνεισφορές Χρήστη δεν πρέπει:

 • Περιέχουν οποιοδήποτε υλικό που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο, άσεμνο, καταχρηστικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, βίαιο, μισητό, εμπρηστικό ή με άλλο τρόπο απαράδεκτο.
 • Προώθηση σεξουαλικού ή πορνογραφικού υλικού, βίας ή διακρίσεων λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας, εθνικότητας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ηλικίας.
 • Παραβίαση οποιουδήποτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού απορρήτου, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
 • Παραβιάζετε τα νόμιμα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημοσιότητας και απορρήτου) άλλων ή περιέχει οποιοδήποτε υλικό που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς ή που με άλλο τρόπο μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου μας.
 • Είναι πιθανό να εξαπατήσει οποιοδήποτε άτομο.
 • Προώθηση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας, ή συνήγορος, προώθηση ή υποβοήθηση οποιασδήποτε παράνομης πράξης.
 • Προκαλέστε ενόχληση, ταλαιπωρία ή περιττό άγχος ή είναι πιθανό να αναστατώσουν, να ντροπιάσουν, να ανησυχήσουν ή να ενοχλήσουν οποιοδήποτε άλλο άτομο.
 • Υποδυέστε οποιοδήποτε άτομο ή διαστρεβλώνετε την ταυτότητα ή τη σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό. 
 • Περιλαμβάνουν εμπορικές δραστηριότητες ή πωλήσεις, όπως διαγωνισμούς, κληρώσεις και άλλες προωθήσεις πωλήσεων, ανταλλάζει ή διαφημίζει.
 • Δώστε την εντύπωση ότι προέρχονται ή υποστηρίζονται από εμάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα, εάν αυτό δεν συμβαίνει.

Παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Εάν πιστεύετε ότι οποιεσδήποτε συνεισφορές χρηστών παραβιάζουν τα πνευματικά σας δικαιώματα, στείλτε μας μια ειδοποίηση για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων στη διεύθυνση 102 Madison Ave, Floor 5 New York, New York 10016 Προσοχή: Γενικός Σύμβουλος. Είναι πολιτική της Εταιρείας να τερματίζει τους λογαριασμούς χρηστών των κατ' επανάληψη παραβατών.

Εξάρτηση από τις πληροφορίες που αναρτήθηκαν

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα ή μέσω της ιστοσελίδας διατίθενται αποκλειστικά για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα αυτών των πληροφοριών. Κάθε εξάρτηση που βασιάτε σε τέτοιες πληροφορίες γίνεται αυστηρά με δική σας ευθύνη. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη και ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε εξάρτηση που αποδίδεται σε αυτό το υλικό από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο επισκέπτη στον Ιστότοπο ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά του.

Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτους, συμπεριλαμβανομένου υλικού που παρέχεται από άλλους χρήστες, εταιρείες, bloggers και τρίτους δικαιοπαρόχους, συνδικάτα, φορείς συγκέντρωσης ή / και υπηρεσίες αναφοράς. Όλες οι δηλώσεις ή/και απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το υλικό, καθώς και όλα τα άρθρα και απαντήσεις σε ερωτήσεις και άλλο περιεχόμενο, εκτός από το περιεχόμενο που παρέχεται από την Εταιρεία, είναι αποκλειστικά οι απόψεις και η ευθύνη του ατόμου ή της οντότητας που παρέχει αυτά τα υλικά. Τα υλικά αυτά δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τη γνώμη της Εταιρείας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι, ή υπεύθυνοι απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε υλικού που παρέχεται από τρίτους.

Αλλαγές στην Ιστοσελίδα

Ενδέχεται να ενημερώνουμε το περιεχόμενο σε αυτόν τον Ιστότοπο κατά καιρούς, αλλά το περιεχόμενό του δεν είναι απαραίτητα πλήρες ή ενημερωμένο. Οποιοδήποτε από τα υλικά στην Ιστοσελίδα μπορεί να είναι παρωγμένο ανά πάσα στιγμή και δεν έχουμε καμία υποχρέωση να επικαιροποιήσουμε αυτό το υλικό.

Πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις επισκέψεις σας στον ιστότοπο

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε σε αυτόν τον Ιστότοπο υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτουμας. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας, συναινείτε σε όλες τις ενέργειες που κάνουμε σε σχέση με τις πληροφορίες σας σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

Σύνδεση με την Ιστοσελίδα 

Μπορείτε να συνδεθείτε με την αρχική μας σελίδα, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο δίκαιο και νόμιμο και δεν βλάπτει τη φήμη μας ή δεν την εκμεταλλεύεστε, αλλά δεν πρέπει να δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο με τέτοιο τρόπο ώστε να προτείνετε οποιαδήποτε μορφή συσχέτισης, έγκρισης ή έγκρισης εκ μέρους μας

Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να παρέχει ορισμένες λειτουργίες που σας επιτρέπουν να:

 • Στείλτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλες επικοινωνίες με συγκεκριμένο περιεχόμενο ή συνδέσμους προς συγκεκριμένο περιεχόμενο σε αυτόν τον Ιστότοπο.
 • Να εμφανίζονται περιορισμένα τμήματα περιεχομένου σε αυτόν τον Ιστότοπο ή να εμφανίζονται σε δικούς σας ή σε ορισμένους ιστότοπους τρίτων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες μόνο όπως παρέχονται από εμάς και αποκλειστικά σε σχέση με το περιεχόμενο με το οποίο εμφανίζονται. Με την επιφύλαξη των προεγνώσεών σας, δεν πρέπει:

 • Δημιουργήστε έναν σύνδεσμο από οποιονδήποτε ιστότοπο που δεν ανήκει σε εσάς.
 • Να εμφανίζεται ο Ιστότοπος ή τμήματα αυτού ή να εμφανίζεται, για παράδειγμα, πλαισιώνοντας, τη βαθιά σύνδεση ή τη σύνδεση σε απευθείας σύνδεση, σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο.
 • Σύνδεσμος προς οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας εκτός από την αρχική σελίδα.
 • Διαφορετικά, να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια σχετικά με το υλικό σε αυτόν τον Ιστότοπο που δεν συνάδει με οποιαδήποτε άλλη διάταξη αυτών των Όρων Χρήσης.

Συμφωνείτε να συνεργαστείτε μαζί μας για να κάνετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη διαμόρφωση ή σύνδεση να σταματήσει αμέσως. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια σύνδεσης χωρίς προειδοποίηση.

Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε όλες ή οποιεσδήποτε λειτουργίες κοινωνικών μέσων και οποιουσδήποτε συνδέσμους ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση κατά την κρίση μας.

Σύνδεσμοι από την Ιστοσελίδα

Εάν ο Ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Αυτό περιλαμβάνει συνδέσμους που περιέχονται σε διαφημίσεις, συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων banner και χορηγούμενων συνδέσμων. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πόρων και δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτούς ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους από τη χρήση τους. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους τρίτων που συνδέονται με αυτόν τον Ιστότοπο, το κάνετε εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων χρήσης για αυτούς τους ιστότοπους.

Γεωγραφικοί περιορισμοί

Ο ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας εδρεύει στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρέχουμε αυτόν τον Ιστότοπο για χρήση μόνο από άτομα που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν κάνουμε ισχυρισμούς ότι ο Ιστότοπος ή οποιοδήποτε από το περιεχόμενό του είναι προσβάσιμο ή κατάλληλο εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόσβαση στον Ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι νόμιμη από ορισμένα πρόσωπα ή σε ορισμένες χώρες. Εάν έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους.

Αποποίηση εγγυήσεων

Κατανοείτε ότι δεν μπορούμε και δεν εγγυόμαστε ή εγγυόμαστε ότι τα αρχεία που είναι διαθέσιμα για λήψη από το διαδίκτυο ή τον Ιστότοπο θα είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλο καταστροφικό κώδικα, ότι τα δεδομένα που παρέχονται είναι κατάλληλα για διαφημιστικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς. Είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή επαρκών διαδικασιών και σημείων ελέγχου για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων απαιτήσεών σας για την προστασία από ιούς και την ακρίβεια της εισόδου και εξόδου δεδομένων, καθώς και για τη διατήρηση ενός μέσου εξωτερικού στον ιστότοπό μας για οποιαδήποτε ανακατασκευή τυχόν χαμένων δεδομένων. 

ΔΕΝ ΘΑ ΕΊΜΑΣΤΕ ΥΠΕΎΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΏΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΊΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΜΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΈΝΗ ΕΠΊΘΕΣΗ ΆΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑΣ, ΙΟΎΣ Ή ΆΛΛΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΆ ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ΥΛΙΚΌ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΜΟΛΎΝΕΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ ΣΑΣ, ΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ Ή ΆΛΛΟ ΙΔΙΌΚΤΗΤΟ ΥΛΙΚΌ ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ Ή ΓΙΑ ΤΗ ΛΉΨΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΎ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΎΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΌΝ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΙΣΤΌΤΟΠΟ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΌΝ.

Η ΑΠΌ ΜΈΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΏΝΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΕΥΘΎΝΗ. Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΌ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΏΝΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΈΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΘΈΣΙΜΑ", ΧΩΡΊΣ ΚΑΝΕΝΌΣ ΕΊΔΟΥΣ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ, ΕΊΤΕ ΡΗΤΈΣ ΕΊΤΕ ΣΙΩΠΗΡΈΣ. ΟΎΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΟΎΤΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΠΡΌΣΩΠΟ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΊΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΕΓΓΎΗΣΗ Ή ΕΚΠΡΟΣΏΠΗΣΗ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΗΝ ΠΛΗΡΌΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑ, ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ Ή ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ. ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΌΜΕΝΑ, ΟΎΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΟΎΤΕ ΟΠΟΙΟΣΔΉΠΟΤΕ ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΎΕΙ Ή ΕΓΓΥΆΤΑΙ ΌΤΙ Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΌ ΤΟΥ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΚΡΙΒΉ, ΑΞΙΌΠΙΣΤΑ, ΧΩΡΊΣ ΣΦΆΛΜΑΤΑ Ή ΑΔΙΆΛΕΙΠΤΑ, ΌΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΏΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΏΝΟΝΤΑΙ, ΌΤΙ Ο ΙΣΤΌΤΟΠΌΣ ΜΑΣ Ή Ο ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΘΙΣΤΆ ΔΙΑΘΈΣΙΜΟ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΈΝΟΙ ΑΠΌ ΙΟΎΣ Ή ΆΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ Ή ΌΤΙ Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ Ή ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΘΑ ΚΑΛΎΨΤΕ ΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ Ή ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΊΕΣ ΣΑΣ. 

Η ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΌΝ ΑΠΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΚΆΘΕ ΕΓΓΎΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ, ΡΗΤΉΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΉΣ, ΝΌΜΙΜΗΣ Ή ΆΛΛΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ, ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ.

ΤΑ ΠΡΟΕΚΤΕΛΕΥΤΑ ΔΕΝ ΘΊΓΟΥΝ ΕΓΓΥΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΎΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΎΝ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΎΝ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ.

Περιορισμός ευθύνης

ΣΤΟ ΜΈΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΈΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΌΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΏΝ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΏΝ ΤΗΣ, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΌΧΩΝ, ΤΩΝ ΠΑΡΌΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ, ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΏΝ ΤΟΥΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΉΠΟΤΕ ΜΈΡΟΣ (ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΜΟΡΦΉ ΔΡΆΣΗΣ, ΕΊΤΕ ΣΕ ΣΎΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ Ή ΜΕ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ) ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ (100 ΔΟΛΆΡΙΑ) ΕΚΑΤΌ ΔΟΛΆΡΙΑ.

ΤΑ ΠΡΟΕΚΤΕΛΕΥΤΑ ΔΕΝ ΘΊΓΟΥΝ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΊ Ή ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΊ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την Εταιρεία, τις θυγατρικές της, τους δικαιοπαρόχους και τους παρόχους υπηρεσιών της, καθώς και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους, εργολάβους, αντιπροσώπους, δικαιοπαρόχους, προμηθευτές, διαδόχους και εκδοχείς από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, υποχρεώσεων, ζημιών, δικαστικών αποφάσεων, βραβείων, απωλειών, εξόδων, εξόδων ή αμοιβών (συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της κακής χρήσης των Διαδραστικών Υπηρεσιών και των υποκείμενων δεδομένων της, των Συνεισφορών Χρηστών, οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, (όπως η βάση γνώσεων) υπηρεσιών και προϊόντων εκτός από αυτές που επιτρέπονται ρητά στους παρόντες Όρους Χρήσης ή της χρήσης οποιωνδήποτε πληροφοριών που λαμβάνονται από την Ιστοσελίδα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον Ιστότοπο και τους παρόντες Όρους Χρήσης, καθώς και κάθε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από αυτόν ή σχετίζεται με αυτόν (σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων), θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους εσωτερικούς νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης χωρίς να τίθεται σε ισχύ οποιαδήποτε διάταξη ή κανόνας επιλογής ή σύγκρουσης νόμων (είτε της Πολιτείας της Νέας Υόρκης είτε οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας).

Οποιαδήποτε νομική αγωγή, ενέργεια ή διαδικασία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή τον Ιστότοπο θα ασκείται αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών ή στα δικαστήρια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να ασκήσουμε οποιαδήποτε αγωγή, ενέργεια ή διαδικασία εναντίον σας για παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης στη χώρα διαμονής σας ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα. Παραιτείστε από οποιαδήποτε και όλες τις αντιρρήσεις σχετικά με την άσκηση της δικαιοδοσίας σας από αυτά τα δικαστήρια και τον τόπο εκδίκασης σε αυτά τα δικαστήρια.

Περιορισμός χρόνου υποβολής αξιώσεων

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ Ή ΑΞΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ, Η ΕΝ ΛΌΓΩ ΑΙΤΊΑ ΑΓΩΓΉς Ή ΑΞΊΩΣΗς ΠΑΡΑΓΡΆΦΕΤΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΆ.

Παραίτηση και διαχωρισμός

Καμία παραίτηση από την Εταιρεία οποιουδήποτε όρου ή προϋπόθεσης που ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα θεωρείται περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από τον εν λόγω όρο ή προϋπόθεση ή παραίτηση από οποιονδήποτε άλλο όρο ή προϋπόθεση και οποιαδήποτε αποτυχία της Εταιρείας να διεκδικήσει δικαίωμα ή διάταξη σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί από δικαστήριο ή άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο, η εν λόγω διάταξη θα εξαλειφθεί ή θα περιοριστεί στον ελάχιστο βαθμό, έτσι ώστε οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων Χρήσης να συνεχίσουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται πλήρως.

Ολόκληρη η συμφωνία

Οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτου μας αποτελούν τη μοναδική και πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την Bombora, Inc. σε σχέση με την Ιστοσελίδα και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες και σύγχρονες συνεννοήσεις, συμφωνίες, δηλώσεις και εγγυήσεις, γραπτές και προφορικές, σε σχέση με την Ιστοσελίδα.

Τα σχόλια και οι ανησυχίες σας

Αυτός ο ιστότοπος λειτουργεί από την Bombora, Inc., 102 Madison Ave, Όροφος 5, Νέα Υόρκη, Νέα Υόρκη 10016.

Όλα τα άλλα σχόλια, σχόλια, αιτήματα τεχνικής υποστήριξης και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με τον Ιστότοπο θα πρέπει να απευθύνονται σε: privacy@bombora.com.