бомбара

Натиснете "Enter" за търсене, или "Esc", за да отмените

!!!

Бомбара | Условия

Условия за ползване на уебсайта

Последна промяна: 19 април 2024 г.

Приемане на Условията за ползване

Тези условия за ползване са сключени между потребител на уебсайта ("Вие") и Bombora, Inc. ("Компанията," "ние" или "нас"). Следните правила и условия, заедно с всички документи, които те изрично включват чрез препратка (наричани общо "Условия за ползване"), уреждат достъпа и използването на www.bombora.com, включително всяко съдържание, функционалност и услуги, предлагани на или чрез www.bombora.com, surge.bombora.com, insights.bombora.com (наричани общо "Уебсайт"), независимо дали като гост или регистриран потребител.

Моля, прочетете внимателно Условията за ползване, преди да започнете да използвате Уебсайта. С използването на Уебсайта или с натискането на бутона "Приемам или се съгласявам с Условията за ползване", когато тази опция Ви е предоставена, Вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани и да спазвате настоящите Условия за ползване и нашата Политика за поверителност, която се намира на адрес https://bombora.com/privacy-policy/, включени тук чрез препратка. Ако не желаете да се съгласите с тези Условия за ползване или с Политиката за поверителност, не трябва да осъществявате достъп до или да използвате Уебсайта.

Възможно е да имате определени права на поверителност на Уебсайта, както е посочено в Политиката за поверителност. 

                                             

Този Уебсайт се предлага и е достъпен за потребители, които са на възраст 18 или повече години. Използвайки този Уебсайт, Вие представлявате и гарантирате, че сте в законна възраст, за да формирате обвързващ договор с Дружеството и да отговаряте на всички посочени изисквания за допустимост. Ако не отговаряте на всички тези изисквания, не трябва да имате достъп или да използвате Уебсайта.

Промени в Условията за ползване

Ние можем да ревизираме и актуализираме настоящите Условия за ползване от време на време по наше усмотрение. Всички промени са ефективни веднага, когато ги публикуваме.

Продължаващото ви използване на Уебсайта след публикуването на ревизирани Условия за ползване означава, че приемате и се съгласявате с промените. От вас се очаква да проверявате тази страница от време на време, така че да сте наясно с всякакви промени, тъй като те са обвързващи за вас.

Достъп до защитата на уеб сайта и профила

Ние си запазваме правото да оттеглим или изменим този Уебсайт, както и всяка услуга или материал, които предоставяме на Уебсайта, по наше усмотрение без предизвестие. Ние няма да носим отговорност, ако по някаква причина цялата или която и да е част от Уебсайта е недостъпна по всяко време или за който и да е период. От време на време може да ограничаваме достъпа до някои части на Уебсайта, или целия Уебсайт, до потребители, включително регистрирани потребители.

Потребителски приноси

Уебсайтът може да съдържа: (1) Достъп до услугите на продуктите на Bombora чрез модифицирания потребителски интерфейс на Уебсайта или чрез платформата Looker на Google (всеки от тях "потребителски интерфейс"), заедно ("Интерактивни услуги"), което позволява на потребителите да предоставят данни, да подават, публикуват, показват или предават информация на Bombora и нейните партньори (общо "Потребителски принос") на или чрез Уебсайта.

(2). Достъп до Company Surge® Alerts чрез регистрация и създаване на акаунт. След като се регистрира, потребителят ще може да получи достъп до по-ограничена версия на потребителския интерфейс за сигнали за пренапрежение. Потребителят ще може да избере максимум дванадесет (12) теми и маркетингови филтри, базирани на акаунт, включително, но не само, домейни, предоставени от вас (качване на домейни) или избрани от вас (чрез избор на филтри за индустрия или размер на компанията). След като бъде предоставен или избран, всяка седмица потребителят ще получава имейл, съдържащ модифициран аналитичен доклад Company Surge® , състоящ се от име на компания, тема и резултат Company Surge® с десет (10) компании, които са в подем

Всички Потребителски приноси трябва да отговарят на Стандартите за съдържание, посочени в настоящите Условия за ползване.

Всеки потребителски принос, който предоставяте на сайта, ще се счита за неповерителен, непатентован и няма да съдържа лични данни или лична информация, както е определено в приложимото законодателство. Предоставяйки Потребителски принос на Уебсайта, Вие предоставяте на нас и на нашите лицензополучатели, наследници и правоприемници правото да използваме, възпроизвеждаме, променяме, изпълняваме, показваме, разпространяваме и по друг начин разкриваме на трети страни всеки такъв материал за всякакви цели. 

Вие представлявате и гарантирате, че: 

 • Всички Ваши Потребителски материали са и ще бъдат в съответствие с настоящите Условия за ползване. 

Вие разбирате и потвърждавате, че носите отговорност за всякакви Потребителски приноси, които подавате или допринасяте, а Вие, а не Дружеството, носите пълна отговорност за такова съдържание, включително нейната законосъобразност, надеждност, точност и целесъобразност.

Ние не носим отговорност пред трети страни за съдържанието или точността на Потребителските материали, предоставени от Вас или друг потребител на Уебсайта.

Вие носите отговорност и за двете:

 • Осъществяване на всички договорености, необходими за вас, за да имате достъп до Уебсайта.
 • Гарантиране, че всички лица, които получат достъп до Уебсайта чрез вашата интернет връзка, са запознати с настоящите Условия за ползване и ги спазват.

За да получите достъп до Уебсайта или до някои от предлаганите от него ресурси, може да бъдете помолени да предоставите определени регистрационни данни или друга информация. Условие за използването на Уебсайта е цялата информация, която предоставяте на Уебсайта, да е вярна, актуална и пълна. Вие се съгласявате, че цялата информация, която предоставяте за регистрация в този Уебсайт или по друг начин, включително, но не само, чрез използването на интерактивни функции на Уебсайта, се управлява от нашите Политика за поверителност, и Вие се съгласявате с всички действия, които предприемаме по отношение на Вашата информация в съответствие с нашия Политиката за поверителност.

Ако изберете, или ви бъде предоставено потребителско име, парола или друга част от информацията като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате такава информация като поверителна и не трябва да я разкривате на друго лице или субект. Вие също така потвърждавате, че профилът Ви е личен за Вас и/или вашата организация, Вие се съгласявате да не предоставяте на друго лице или субект достъп до този Уебсайт или части от него, като използвате потребителското си име, парола или друга информация за защита. Вие се съгласявате да ни уведомите незабавно за всеки неупълномощен достъп до или използване на Вашето потребителско име или парола или всяко друго нарушение на сигурността. Вие също така се съгласявате да гарантирате, че ще излезете от профила си в края на всяка сесия. Трябва да използвате особена предпазливост при достъп до профила си от публичен или споделен компютър, така че другите да не са в състояние да преглеждат или записват вашата парола или друга лична информация.

Имаме право да деактивираме всяко потребителско име, парола или друг идентификатор, независимо дали е избрано от Вас или предоставено от нас, по всяко време по наше усмотрение по каквато и да е или никаква причина, включително ако, според нас, сте нарушили някоя разпоредба от настоящите Условия за ползване.

Права върху интелектуална собственост

Уебсайтът и цялото му съдържание, характеристики и функционалност (включително, но не само, цялата информация, софтуер, текст, дисплеи, базовите данни, които са резултат от Интерактивните услуги, изображения, видео и аудио, както и дизайнът, подборът и подредбата им), са собственост на Дружеството, неговите лицензодатели или други доставчици на такива материали и са защитени от законите за авторското право, търговските марки, патентите, търговските тайни и други закони за интелектуална собственост, правата на собственост и нелоялната конкуренция в САЩ и по света.

Настоящите Условия за ползване Ви разрешават да използвате Уебсайта само за Ваша лична, и търговска употреба. Не трябва да възпроизвеждате, разпространявате, променяте, създавате производни произведения на, публично показвате, публично извършвате, препубликувате, Нямате право да използвате никаква "дълбока връзка", "page-scrape", "robot", или друго автоматично устройство, програма, алгоритъм или методология, или всеки подобен или равностоен ръчен процес, за достъп, придобиване, копиране или наблюдение на която и да е част от Уебсайта или каквото и да е съдържание, или по какъвто и да е начин да възпроизвежда или заобикаля навигационната структура или представянето на Уебсайта или каквото и да е съдържание, да получите или да се опитвате да получите каквито и да е материали, документи или информация чрез каквито и да било средства, които не са нарочно предоставени чрез Уебсайта., да съхранявате или предавате някой от Company Surge® Сигнали на нашия Уебсайт, освен както следва:

 • Можете да използвате информация, предоставена от Интерактивните услуги и Уебсайта (като статиите от базата знания и подобни материали), нарочно предоставена от Company за изтегляне от Уебсайта, при условие че вие (2) не копирате или публикувате такава информация на който и да е мрежов компютър или не я излъчвате в каквито и да е медии, (3) не правите модификации на каквато и да е такава информация, и (4) не правят никакви допълнителни представителства или гаранции, свързани с такива документи.
 • Ако предоставим десктоп, мобилни или други приложения за изтегляне, можете да изтеглите едно копие на вашия компютър или мобилно устройство единствено за Ваша лична, нетърговска употреба, при условие че се съгласите да бъдете обвързани от нашето лицензионно споразумение за краен потребител за такива приложения.

Не трябва:

 • Модифицирайте копия на всякакви материали от този сайт, включително, но не само, съдържанието в базата знания.
 • Изтрийте или променете всякакви известия за авторски права, търговска марка или други патентовани права от копия на материали от този сайт.

Ако отпечатате, копирате, модифицирате, изтеглите или използвате по друг начин или предоставите на което и да е друго лице достъп до която и да е част от Уебсайта в нарушение на Условията за ползване, правото Ви да използвате Уебсайта ще престане незабавно и вие трябва, по наш вариант, да върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили. Никакво право, заглавие или интерес към или към Уебсайта или каквото и да е съдържание в Уебсайта не ви се прехвърлят, а всички права, които не са изрично предоставени, са запазени от Дружеството. Всяко използване на Уебсайта, което не е изрично разрешено от настоящите Условия за ползване, е нарушение на настоящите Условия за ползване и може да наруши авторското право, търговската марка и други закони.

Търговски марки

Името на Компанията, термините Company Surge®, Предупреждение запренатопяване® компания Surge for Email® Caller Id за Вашия Уебсайт® и всички свързани имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайни и лозунги са търговски марки на Компанията или нейните филиали или лицензодопустители. Не трябва да използвате такива марки без предварителното писмено разрешение на Дружеството. Всички други имена, лога, имена на продукти и услуги, дизайни и лозунги на този Уебсайт са търговските марки на съответните им собственици.

Забранени употреби

Можете да използвате Уебсайта само за законосъобразни цели и в съответствие с настоящите Условия за ползване. Вие се съгласявате да не използвате Уебсайта:

 • По какъвто и да е начин, който нарушава всяко приложимо федерално, държавно, местно или международно право или регламент (включително, без ограничение, всякакви закони по отношение на износа на данни или софтуер към и от САЩ или други страни).
 • За изпращане, съзнателно получаване, качване, изтегляне, използване или повторно използване на всеки материал, който не отговаря на стандартите за съдържание, посочени в настоящите Условия за ползване.
 • Да се представяте или да се опитвате да се представяте за Дружеството, служител на Компанията, друг потребител или друго лице или образувание (включително, без ограничение, чрез използване на имейл адреси, свързани с някое от гореизложените).
 • За да участвате във всяко друго поведение, което ограничава или инхибира нечие използване или наслада от Уебсайта, или което, както е определено от нас, може да навреди на Компанията или потребителите на Уебсайта, или да ги изложи на отговорност.
 • Разрешете на всяко трето лице директен достъп до уебсайта или по друг начин да продава, отдава под наем, лицензира, предоставя или разпространява основните данни, които обхваща Интерактивни услуги.
 • За да обърнете инженера или по друг начин да се опита да извлече информация, която може да се идентифицира лично, или самоличността на физически лица, от Интерактивни услуги и/или Уебсайта. Независимо от гореизложеното, можете да наемате Интерактивната услуга, за да съответства на нечетими, деидентифицирани или хеширани стойности на данни един към друг единствено за наемане на атрибути на данни (като демографски или базирани на интереси данни) за даден потребител.
 • Да създавате производни или моделирани произведения от Интерактивните услуги и/или Уебсайта, или по друг начин да извършвате обратно инженерство, да дезагрегирате или да получавате достъп до Интерактивните услуги и/или Уебсайта по каквато и да е причина, включително, но не само, за да (1) създадете конкурентен продукт или услуга, или друг продукт или услуга, които предоставят подобна или еквивалентна функционалност на Интерактивните услуги и/или Уебсайта, (2) създадете продукт, използващ идеи, характеристики, функции или графики на Интерактивните услуги и/или Уебсайта, или (3) копирате идеи, характеристики, функции или графики на Интерактивните услуги и/или Уебсайта.

Освен това вие се съгласявате да не:

 • Използвайте Уебсайта по всякакъв начин, който би могъл да деактивира, преточи, повреди или да наруши сайта или да попречи на използването от която и да е друга страна на Уебсайта, включително способността им да се занимават с дейности в реално време чрез Уебсайта.
 • Използвайте всеки робот, паяк или друго автоматично устройство, процес или средства за достъп до Уебсайта за всякакви цели, включително наблюдение или копиране на някой от материалите на Уебсайта.
 • Използвайте всеки ръчен процес, за да наблюдавате или копирате някой от материалите на Уебсайта, или за друга цел, която не е изрично разрешена в настоящите Условия за ползване, без нашето предварително писмено съгласие.
 • Използвайте всяко устройство, софтуер или рутина, което пречи на правилната работа на Уебсайта.
 • Въведете всякакви вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или друг материал, който е злонамерен или технологично вреден.
 • Опит за получаване на неупълномощен достъп до, намеса в, повреда или нарушаване на всякакви части на Уебсайта, сървъра, на който се съхранява Уеб сайтът, или всеки сървър, компютър или база данни, свързани към Уебсайта. 
 • Атакувайте Уебсайта чрез атака за отказ на услуга или разпределена атака за отказ на услуга.
 • В противен случай се опитвайте да попречите на правилната работа на Уебсайта.

Мониторинг и правоприлагане; Край

Имаме право да:

 • да премахваме или отказваме да приемем какъвто и да е потребителски принос по някаква причина или без такава по наше усмотрение.
 • Предприемайте каквито и да било действия по отношение на всеки Принос на Потребителя, които считаме за необходими или подходящи по свое усмотрение, включително ако смятаме, че такъв Принос на потребителя нарушава Условията за ползване, включително Стандартите за съдържание, нарушава всяко право на интелектуална собственост или друго право на което и да е лице или образувание, застрашава личната безопасност на потребителите на Уебсайта или обществеността или би могло да създаде отговорност за Дружеството.
 • да разкриваме самоличността Ви или друга информация за Вас на трети страни, които твърдят, че предоставените от Вас материали нарушават техни права, включително права на интелектуална собственост или право на неприкосновеност на личния живот.
 • Предприемете подходящи правни действия, включително без ограничение, препращане към правоприлагащите органи, за всяко незаконно или неразрешено използване на Уебсайта.
 • Прекратете или прекратете достъпа си до целия или част от Уебсайта по някаква или никаква причина, включително без ограничение, всяко нарушение на настоящите Условия за ползване.

Без да ограничаваме горното, имаме право да оказваме пълно съдействие на всички правоприлагащи органи или съдебни разпореждания, които изискват или ни насочват да разкрием самоличността или друга информация за всеки, който предоставя материали и/или данни на или чрез Уебсайта. ВИЕ СЕ ОТКАЗВАТЕ И ПРЕДПАЗВАТЕ КОМПАНИЯТА ОТ ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПАНИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА НЕЙНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ, КАКТО И ОТ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА РАЗСЛЕДВАНИЯ ОТ СТРАНА НА КОМПАНИЯТА ИЛИ НА ПРАВОПРИЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ.

Ние нямаме отговорност или отговорност към никого за изпълнение или неизпълнение на дейностите, описани в този раздел.

Стандарти за съдържание

Тези стандарти за съдържание се прилагат за всички материали на потребителите и за използването на Интерактивните услуги. Потребителските материали трябва да отговарят изцяло на всички приложими федерални, щатски, местни и международни закони и разпоредби. Без да се ограничава горното, Потребителските материали не трябва да:

 • Съдържат всеки материал, който е клеветнически, неприличен, неприличен, оскърбителен, обиден, тормозен, насилнически,, възпалителен или по друг начин нежелателен.
 • Насърчавайте сексуално изрични или порнографски материали, насилие или дискриминация, основана на раса, пол, религия, националност, увреждане, сексуална ориентация или възраст.
 • Нарушавайте всякакъв патент, търговска марка, търговска тайна, авторско право или друга интелектуална собственост или други права на всяко друго лице.
 • нарушават законните права (включително правата на публичност и неприкосновеност на личния живот) на други лица или съдържат материали, които биха могли да доведат до гражданска или наказателна отговорност съгласно приложимите закони или разпоредби или които по друг начин могат да бъдат в противоречие с тези Условия за ползване и нашите Политиката за поверителност.
 • Бъди вероятно да измамиш всеки човек.
 • Насърчавайте всяка незаконна дейност, или се застъпвайте, насърчавайте или подпомагайте всеки неправомерен акт.
 • Предизвикайте досада, неудобство или излишно безпокойство или е вероятно да разстроите, злепоставите, алармирате или дразните всеки друг човек.
 • Представяйте се за което и да е лице, или представяйте погрешно самоличността или принадлежността си към което и да е лице или организация. 
 • Включете търговски дейности или продажби, като конкурси, пометени залози и други промоции на продажби, бартер или реклама.
 • Създавайте впечатлението, че излъчват от или са утвърдени от нас или от всяко друго лице или образувание, ако това не е така.

Нарушаване на авторски права

Ако смятате, че потребителските материали нарушават авторските ви права, моля, изпратете ни уведомление за нарушение на авторските права на адрес 102 Madison Ave, Floor 5 New York, New York 10016 Attention: Главен юридически директор. Политиката на Дружеството е да прекратява потребителските акаунти на повторни нарушители.

Разчитане на предоставената информация

Информацията, представена на или чрез Уебсайта, се предоставя единствено за общи информационни цели. Ние не гарантираме точността, пълнотата или полезността на тази информация. Всяко разчитане, което разчитате на такава информация, е строго на ваш собствен риск. Ние се отказваме от цялата отговорност и отговорност, произтичащи от всяко разчитане, поставено на такива материали от Вас или от който и да е друг посетител на Уебсайта, или от всеки, който може да бъде информиран за някое от съдържанието му.

Този Уебсайт може да включва съдържание, предоставено от трети страни, включително материали, предоставени от други потребители, компании, блогъри и лицензодоставчици на трети страни, синдикатори, агрегатори и/или услуги за отчитане. Всички изявления и/или мнения, изразени в тези материали, и всички статии и отговори на въпроси и друго съдържание, различни от съдържанието, предоставено от Дружеството, са единствено становищата и отговорността на лицето или субекта, предоставящи тези материали. Тези материали не отразяват непременно становището на Дружеството. Ние не носим отговорност, или носим отговорност пред Вас или която и да е трета страна, за съдържанието или точността на каквито и да било материали, предоставени от каквито и да е трети страни.

Промени в уебсайта

Може да актуализираме съдържанието на този Уеб сайт от време на време, но съдържанието му не е задължително пълно или актуално. Всеки от материалите на Уебсайта може да е неактуален във всеки един момент, като ние нямаме задължение да актуализираме такива материали.

Информация за Вас и Вашите посещения на уебсайта

Цялата информация, която събираме на този Уебсайт, е предмет на нашите Политика за поверителност. С използването на Уебсайта Вие се съгласявате с всички действия, предприети от нас по отношение на Вашата информация в съответствие с Политиката за поверителност.

Свързване с уебсайта 

Вие се съгласявате да ни сътрудничите при причиняването на всяка неупълномощена рамка или свързването незабавно, за да прекратим. Запазваме си правото да оттеглим разрешение за свързване без предизвестие.

Може да деактивираме всички или всякакви функции на социалните медии и всякакви връзки по всяко време без предизвестие по наша преценка.

Връзки от уебсайта

Ако Уебсайтът съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки се предоставят само за Ваше удобство. Това включва връзки, съдържащи се в реклами, включително банер реклами и спонсорирани връзки. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси, и не поемаме отговорност за тях или за каквито и да било загуби или щети, които могат да възникнат от използването на тях от Ваша страна. Ако решите да получите достъп до някой от уебсайтовете на трети страни, свързани с този Уебсайт, вие го правите изцяло на ваш собствен риск и при спазване на правилата и условията за ползване за такива уебсайтове.

Географски ограничения

Собственикът на Уебсайта е базиран в щата Ню Йорк в САЩ. Ние предоставяме този Уебсайт за използване само от лица, намиращи се в САЩ. Не предявяваме претенции, че Уебсайтът или някое от съдържанието му е достъпно или подходящо извън САЩ. Достъпът до Уебсайта не може да бъде законен от определени лица или в определени държави. Ако получите достъп до Уебсайта от страни извън САЩ, вие го правите по своя инициатива и носите отговорност за спазването на местните закони.

Отказ от гаранции

Вие разбирате, че не можем и не гарантираме или гарантираме, че файловете, достъпни за изтегляне от интернет или Уебсайта, ще бъдат свободни от вируси или друг разрушителен код, Че предоставените данни са годни за всякакви рекламни или маркетингови цели. Вие носите отговорност за прилагането на достатъчно процедури и контролно-пропускателни пунктове, за да задоволите вашите особени изисквания за защита срещу вируси и точност на въвеждане и изход на данни, както и за поддържането на средства, външни за нашия сайт за всяка реконструкция на всякакви изгубени данни.

НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ РАЗПРЕДЕЛЕНА АТАКА ПРИ ОТКАЗ НА УСЛУГА, ВИРУСИ ИЛИ ДРУГ ТЕХНОЛОГИЧНО ВРЕДЕН МАТЕРИАЛ, КОЙТО МОЖЕ ДА ЗАРАЗИ ВАШЕТО КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ, ДАННИ ИЛИ ДРУГ СОБСТВЕНИЧЕСКИ МАТЕРИАЛ ПОРАДИ ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА ИЛИ БИЛО КАКВА УСЛУГА ИЛИ ПРЕДМЕТИ ДОБИЕНИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА ИЛИ ДО ВАШЕТО ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАКЪВТО И ДА Е МАТЕРИАЛ, ПУБЛИКУВАН НА НЕГО, ИЛИ НА ВСЕКИ УЕБСАЙТ, СВЪРЗАН С НЕГО.

ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, СА НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. УЕБСАЙТЪТ, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УЕБСАЙТА, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА "КАКТО Е" И "КАКТО Е НАЛИЧНО", БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЛИ ЕКСПРЕСНИ, ИЛИ ПОДРАЗБИРАНИ. НИТО КОМПАНИЯТА, НИТО КОЕТО И ДА Е ЛИЦЕ, СВЪРЗАНО С ДРУЖЕСТВОТО, НЕ ДАВА КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЪЛНОТАТА, СИГУРНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА ИЛИ НАЛИЧНОСТТА НА УЕБСАЙТА. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, НИТО КОМПАНИЯТА, НИТО КОЙТО И ДА Е СВЪРЗАН С КОМПАНИЯТА, НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ИЛИ ГАРАНТИРА, ЧЕ УЕБСАЙТЪТ, НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ИЛИ ПРЕДМЕТИ, ДОБИТИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ, НАДЕЖДНИ, БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ НЕПРЕКЪСНАТИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ, ЧЕ НАШИОТ САЙТ ИЛИ СЪРВЪРОТ, КОЙТО ГО ПРАВИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ, СЕ БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ ИЛИ ЧЕ УЕБСАЙТОТ ИЛИ БИЛО КАКВА УСЛУГА ИЛИ ПРЕДМЕТИ, ДОБИЕНИ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА, ПО ДРУГ НАЧИН ЩЕ ОТГОВАРЯЙТЕ НА ВАШИТЕ НУЖДИ ИЛИ ОЧАКВАНИЯ.

КОМПАНИЯТА С НАСТОЯЩОТО ОТХВЪРЛЯ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ЕКСПРЕСНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗАКОНОУСТАНОВЕНИ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ И ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ.

ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО НЕ ЗАСЯГА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО.

Ограничение на отговорността

В НАЙ-ПЪЛНА СТЕПЕН, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ЗАКОНА, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ КОЛЕКТИВНАТА ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО И НЕЙНИТЕ ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА И ФИЛИАЛИ, И ТЕХНИТЕ ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, СЛУЖИТЕЛИ, АГЕНТИ, ОФИЦЕРИ, И ДИРЕКТОРИ, НА КОЯТО И ДА Е СТРАНА (НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕ, БИЛО В ДОГОВОР, НЕПОЗВОЛЕНО, ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН) НАДВИШАВА ($100) СТО ДОЛАРА.

ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО НЕ ЗАСЯГА НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ, КОЯТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗКЛЮЧЕНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНА СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО.

Обезщетение

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате от вреди Дружеството, неговите филиали, лицензодатели и доставчици на услуги, както и неговите и техните съответни служители, директори, работници, изпълнители, агенти, лицензодатели, доставчици, наследници и правоприемници от и срещу всякакви искове, задължения, щети, съдебни решения, награди, загуби, разходи, разходи или такси (включително разумни адвокатски хонорари), произтичащи от или свързани с нарушаването на настоящите Условия за ползване или използването на Уебсайта, включително, но не само, злоупотреба с Интерактивните услуги и свързаните с тях данни, Потребителски материали, всякакво използване на съдържанието на Уебсайта, (като например базата знания), услуги и продукти, различни от изрично разрешените в настоящите Условия за ползване, или използване на информация, получена от Уебсайта.

Управление на правото и компетентността

Всички въпроси, свързани с Уебсайта и настоящите Условия за ползване, И всеки спор или иск, произтичащи от него или свързани с него (във всеки случай, включително извъндоговорни спорове или искове), се уреждат от и се тълкуват в съответствие с вътрешните закони на щата Ню Йорк, без да се дава ефект на какъвто и да е избор или конфликт на закон разпоредба или правило (независимо дали на щата Ню Йорк или друга юрисдикция).

Всеки съдебен иск, иск или производство, произтичащи от, или свързани с, настоящите Условия за ползване или Уебсайта, се образува изключително във федералните съдилища на СЪЕДИНЕНИТЕ щати или съдилищата на щата Ню Йорк, въпреки че запазваме правото си да предявим иск, иск или производство срещу Вас за нарушение на настоящите Условия за ползване във вашата страна на пребиваване или всяка друга съответна страна. Отказвате се от всякакви и всички възражения срещу упражняването на компетентността над Вас от такива съдилища и за място в такива съдилища.

Ограничение на времето за предявяване на искове

ВСЯКА ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ИСК, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ СВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ УЕБСАЙТА, ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАПОЧНАЛИ В РАМКИТЕ НА ЕДНА (1) ГОДИНА СЛЕД НАЧИСЛЕНИЯ ЗА ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ; В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ТАКАВА ПРИЧИНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ИСК Е ОКОНЧАТЕЛНО ЗАПУСНАТА.

Отказ и тежест

За отказ от страна на Дружеството на какъвто и да е срок или условие, посочени в настоящите Условия за ползване, не се счита за по-нататъшно или продължаващо отказ от такъв срок или условие или отказ от друг срок или условие, като всяко неизпълнение от страна на Дружеството на правото или разпоредбата съгласно настоящите Условия за ползване не представлява отказ от такова право или разпоредба.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване бъде държана от съд или друг правораздавателен орган с компетентна компетентност за недействителен, незаконен или неприложим по някаква причина, такава разпоредба се елиминира или ограничава до минималната степен такава, че останалите разпоредби на Условията за ползване да продължат с пълна сила и действие.

Цялото споразумение

Условията за ползване и нашата Политика за поверителност представляват единственото и цялостно споразумение между Вас и Bombora, Inc. по отношение на Уебсайта и заместват всички предишни и съвременни разбирания, споразумения, декларации и гаранции, както писмени, така и устни, по отношение на Уебсайта.

Вашите коментари и притеснения

Този уебсайт се управлява от Bombora, Inc., 102 Madison Ave, Floor 5, New York, New York 10016.

Всички други отзиви, коментари, заявки за техническа поддръжка и други съобщения, свързани с Уебсайта, трябва да бъдат изпращани до: Legal@bombora.com.