Son Güncelleme Tarihi: 23.01.2019


Veri Konu İstek DüğmesiCA Veri Düğmemi Satmayın

Genel bakış

Bombora, Inc., küresel yan kuruluşları (topluca, "Bombora"," biz", " bize ","veya"bizim") kişilerin gizliliğine değer verir ("siz" veya "bilgileriniz)bilgi topladığımız veya aldığımız kişilerin gizliliğine değer verir. Bu gizlilik bildirimi ("Bildirim") kim olduğumuzu, hakkınızdaki kişisel bilgileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve paylaşabileceğimizi ve gizlilik haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi açıklar.

Bildirim, topladığımız kişisel bilgileri kapsar:

a) Bombora barındırılan platform a ve ilgili analiz ürünlerinebilgi verirken.

b) Kurumsal web sitelerimizden birini (https://bombora.com, https://www.signal-hq.com/, https://www.netfactor.com/ gibi) ("Web Sitesi") ve/veya etkinliklerimiz, satış larımız ve pazarlama faaliyetlerimizle bağlantılı olarak iş uygulamalarımızın olağan seyri boyunca ziyaret ettiğinizde ('web sitelerimizin gizliliği'nebakın).

Hızlı

Tam olarak bilgilendirilmenizi sağlamak için bu Bildirimi tamamen okumanızı öneririz. Ancak, bu Bildirimin sizin için geçerli olan bölümlerini gözden geçirmenizi kolaylaştırmak için belgeyi aşağıdaki bölümlere ayırdık:

1. Biz kimiz

2. Hizmetlerimiz için gizlilik

3. Web sitelerimizin gizliliği

4. Genel bilgiler

5. Kişisel bilgilerinizi bizimle yönetme

6. Diğer önemli bilgiler

7. Veri konusu talep formu

1. Biz kimiz

Bombora'nın veri toplamasının başlıca yollarından biri özel bir veri kooperatifinden ("Data Co-op") gelir. Data Co-op yayıncılar, pazarlamacılar, ajanslar, teknoloji sağlayıcıları, araştırma ve olay firmalarının iş iş ("B2B") web sitelerinden oluşur ve içerik tüketim verilerine katkıda bulunan büyük bir havuzlu veri setine alıcının niyetini ayrıntılarıyla anlatır. Data Co-op üyeleri, Benzersiz kimlikler,IP adresi, sayfa URL'si ve yönlendirici URL, tarayıcı türü, işletim sistemi, tarayıcı dili ve çalışma süresi, kaydırma hızı, kaydırma derinliği ve kaydırma arasındaki zaman gibi etkileşim verileri gibi onay tabanlı anonim veriler sağlar. Etkileşim verileri, okuyucunun içeriği gerçekten tükettiğini ve web sitesinden hızla zıplamadığını doğrular. Bombora tüm olay verilerini toplar ve tüketilen içeriği Bombora konu taksonomisi için dinamik olarak indeksler ve bu verileri şirket düzeyinde toplar. Tam veri kümesi haftalık olarak yenilenir.

Bombora müşterilerine aşağıdaki barındırılan platformu ve ilgili analiz ürünlerini (topluca "Hizmetler") sunmaktadır.

1.1 Şirket Dalgalanması® Analitik

Şirket adını, konu larını ve Şirket Dalgalanması® puanını listeleyen bir analiz raporu. Bombora'nın topladığı, depoladığı, düzenlediği, kullandığı ve anonimleştirildiği ve biraraya getiren verileri kişisel veri bulunmayan bir puanı oluşturmak için. Bombora, şirket adı, aranan konular ve Şirket Dalgalanması ® puanı dışında hiçbir veriyi şirkete açıklamaz. Bu raporlar, yayıncı web sitelerindeki etiketlerden veri toplayarak oluşturulur. Etiket IP adresini (anonim olan ve şirket URL'sine dönüştürülür), etkileşim ölçümlerini ve konuları (gerçek zamanlı algoritma tarafından belirlenir) toplar. Konular (Bombora'nın B2B taksonomisine dayalı) şirket adına atfedilir. Özel algoritmalarımızı kullanarak 30B etkileşimleri üzerinden konu ilgi karşılaştırarak bir puan yol açar. Bu puan, şirketin zaman içinde karşılaştırıldığında konulardaki ilgi düzeyidir.

1.2 İzleyici Çözümleri

Hedef Kitle Çözümleri ve ölçüm ürünleri, hedef kitle segmentinde bir çerez kimliğine veri ekler ve paylaşır. Bombora'nın çerez kimliğine eklenen verileri yalnızca etki alanı ve şirket düzeyinde firmografik ve demografik verilerdir. Firmografik ve demografik veriler sanayi, fonksiyonel alan, profesyonel grup, şirket geliri, şirket büyüklüğü, kıdem, karar verici ve tahmine dayalı sinyalleri içerebilir. Bombora, tek bir veri öznesini tanımlamak için kullanılabilecek hiçbir veriyi paylaşmaz. Buna ek olarak, Bombora, 10 kişiden daha az bir şirket boyutunda c-suite iş düzeyi gibi bir bireyi tanımlama etkisi ne olabilir öznitelikleri nin bir arada karışmasını önler.

 • Facebook entegrasyonu: daha tam olarak açıklandığı gibi ''ne yapıyoruz ve toplamak ve neden'. Bombora'nın Facebook ile entegrasyonu sayesinde Bombora, etki alanlarıyla ilişkili kitleleri Facebook'a yükler. Facebook hedefleme için özel bir hedef kitle oluşturmak için kullanıcıların kendi veritabanına karşı bu hashed e-postalar eşleşir.
 • LinkedIn entegrasyonu: LinkedIn Marketing Developer Platform API aracılığıyla Bombora, Şirket Dalgalanması® Niyet verilerini LinkedIn'e etki alanlarılistesi olarak gönderir. LinkedIn, LinkedIn Reklam Platformu içinde hedefleme için eşleşen bir hedef kitle oluşturmak için kullanıcılarıyla etki alanlarıyla eşleşir.

1.3 Ölçüm Ürünleri

Aşağıdaki Ölçüm ürünleri demografik ve firmografik bilgi toplar:

 • Hedef Kitle Doğrulama. Hedef Kitle Doğrulama ürünümüzle, bir müşteri kampanya yaratıcılarına bir etiket koyar. Hedef kitle doğrulama etiketi, reklamı tıklayan ziyaretçiler hakkında aşağıdaki veri öngörülerini toplayabilir: Benzersiz çerez ibareleri, IP adresi ve coğrafya, Kullanıcı aracısı: tarayıcı türü ve işletim sistemi (OS) gibi türetilmiş bilgiler.
 • Ziyaretçi Görüşleri: Ziyaretçi Öngörüleri ürünümüzle, bir iş ortağı web sitesine etiket koyar (Bombora web sitemizde etiketimize sahiptir). Ziyaretçi öngörüleri etiketi, aşağıdaki veriler (i) Yüksek, orta ve düşük yüzdelerle bölümlenen genel ziyaretçi etkileşimi dahil ancak bunlarla sınırlı olmak üzere web sitesi ziyaretçileri hakkında öngörüler toplayabilen; (ii) Önceki tarih aralıklarına göre genel ziyaretçi katılımı; (iii) Toplam şirketler, benzersiz kullanıcılar, oturumlar ve sayfa görünümleri; (iv) Önceki tarih aralıklarına göre toplam şirketler, benzersiz kullanıcılar, oturumlar ve sayfa görünümleri; (v) Şirket etki alanına göre yüksek, orta ve düşük ve (vi) Benzersiz kullanıcılar, oturumlar ve şirket etki alanına göre sayfa görünümleri tarafından bölümlenen şirket etki alanına göre etkileşim. Bu veriler Bombora arabirimi, günlük akış veya doğrudan Google Analytics platformundan teslim edilebilir.
 • Ziyaretçi İzleme - Ziyaretçi İzleme, oturum bilgilerini ölçmek ve toplamak için JavaScript gibi belirli yazılım araçlarıyla birlikte kullanılır. Bunu, Web Sitemize gelen trafiği analiz etmek ve müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için yapıyoruz. Topladığımız ve analiz ettiğimiz bilgilere örnek olarak bilgisayarınızı Internet'e bağlamak için kullanılan Internet protokolü ("IP") adresi; tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi ve platform gibi bilgisayar ve bağlantı bilgileri; Tarih ve saat de dahil olmak üzere görüntülenen her sayfayla birlikte Web Sitemize yönlendiren Tek tip Kaynak Bulucu ("URL") sayfası.

Bombora, Hizmetler aracılığıyla Müşterilerimize ulaşmak istedikleri kuruluşlarla daha iyi bağlantı kurmalarına ve hedef almalarını sağlamak için veri sağlar (bu kuruluşlardaki bireylere "Son Kullanıcılar" olarak atıfta bulunuruz). Bombora ve ortakları, Web kayıt formları, widget'lar, web siteleri ve web sayfaları gibi çeşitli dijital özelliklerde (bilgisayar, mobil veya tablet aygıtı üzerinden erişin veya diğer teknolojiler) ("Dijital Özellikler"). Daha sonra bu verileri alıyoruz ve toplanan bilgileri şirket geliri ve büyüklüğü, fonksiyonel alan, endüstri, profesyonel grup ve kıdem gibi demografik segmentlere topluyoruz. Bu, Müşterilerin etkileşimi kuruluşların ilgilendiği konulara ve bu tüketimin yoğunluğuna göre özelleştirmelerine yardımcı olur.

Üste geri dön

2. Hizmetlerimiz için gizlilik

Bu bölümde, Hizmetler aracılığıyla Son Kullanıcılardan aldığımız veya topladığımız bilgileri nasıl topladığımız ve kullandığımız açıklanmaktadır (buna topluca "Hizmet Bilgileri" diyoruz). Bu, otomatik olarak topladığımız bilgi türü, diğer kaynaklardan aldığımız bilgi türleri ve bu koleksiyonların amaçları hakkında ayrıntıları içerir.

2.1 Hangi bilgileri ve neden toplarız?

Otomatik olarak topladığımız bilgiler
Teknolojimizi kullanan Dijital Özellikler ile etkileşimde olduğunuzda cihazınız hakkında belirli bilgileri otomatik olarak toplamak için çeşitli tanımlama bilgileri ve benzeri izleme teknolojilerini (bkz. 'çerezler ve benzer teknolojiler' olarak) kullanır ve dağıtıyoruz. IP adresiniz ve belirli benzersiz tanımlayıcılar da dahil olmak üzere bu bilgilerin bazıları belirli bir bilgisayarı veya cihazı tanımlayabilir ve Avrupa Ekonomik Alanı ("AÇA") da dahil olmak üzere belirli yargı alanlarında "kişisel veri" olarak kabul edilebilir. Ancak, Bombora adınız, posta adresiniz veya e-posta adresiniz gibi sizi kişisel olarak tanımlamamızı sağlayan hiçbir bilgi toplamaz.

Bu bilgileri, teknolojimizi kullanan bir Dijital Özellik ile ilk etkileşimde cihazınıza rastgele benzersiz bir tanımlayıcı ("UID") atayarak toplarız. Bu UID daha sonra sizin hakkınızla ilgili topladığımız bilgilerle sizi ilişkilendirmek için kullanılır.

Otomatik olarak topladığımız bilgiler şunları içerebilir:

 • Cihazınızın türü, modeli, üreticisi, işletim sistemi (örn. iOS, Android), operatör adı, saat dilimi, ağ bağlantısı türü (örn. Wi-Fi, hücresel), IP adresi ve iOS Reklam Tanımlayıcısı (IDFA) veya Android Reklam Kimliği (AAID veya GAID) gibi cihazınıza atanan benzersiz tanımlayıcılar gibi bilgiler.
 • Çalıştığımız Dijital Özellikler'de gerçekleştirdiğiniz etkinlikler veya eylemler le ilgili bilgiler gibi çevrimiçi davranışlarınız hakkında bilgi. Bu, bir web sayfasında veya web sayfasına, oturum başlangıç/bitiş saatini, saat dilimini, yönlendiren web sitesi adresinizi ve coğrafi konumu (cihazınızda konum hizmetlerini etkinleştirdiyseniz şehir, metro alanı, ülke, posta kodu ve potansiyel olarak coğrafi koordinatlar dahil) sayfalarını ve ziyaret saatlerini kaydırDığınız veya tıklatmanız durumunda, bir web sayfasında harcanan zamanı içerebilir.
 • Sunulan, görüntülenen veya tıklanan reklam türü, reklamın nerede sunulduğu, reklamı tıklayıp tıklamadığınız ve reklamı kaç kez gördüğünüz gibi reklamlarla ilgili bilgiler.

Diğer kaynaklardan aldığımız bilgiler
Ayrıca, hakkınızı topladığımız bilgileri birleştirebilir, birleştirebilir ve/veya geliştirebiliriz. Bu, diğer web tabanlı ve mobil ağlar, borsalar ve web siteleri ("Ortaklar") veya Müşterilerimiz (örneğin, Hizmetlere belirli "çevrimdışı" verileri yükleyebilirler) gibi üçüncü taraflardan toplanan bilgilerle hakkınızdan topladığımız bilgileri içerebilir. Mevcut ortaklarımızınlistesini görüntüleyin. Buna ek olarak, otomatik olarak topladığımız Hizmet Bilgileri, yaş, etki alanı, fonksiyonel alan, hane geliri, gelir durumu ve değişiklikler, dil, kıdem, eğitim, üretim, meslek grubu, endüstri, şirket geliri, net değer gibi sizin hakkınızda çıkardığımız iş profili bilgileriyle birleştirilebilir ve ilişkilendirilebilir.

Bu bilgiler, e-posta adresleri, mobil cihaz kimlikleri, demografik veya ilgi alanı verileri (sektörünüz, işvereniniz, şirket büyüklüğünüz, iş unvanınız veya departmanınız gibi) ve görüntülenen içerik veya bir konuda alınan eylemler gibi diğer bilgilerden türetilen mükellefleri içerebilir. Dijital Özellik.

Hizmet Bilgilerini aşağıdaki gibi kullanırız:

 • Müşterilerimize hizmet vermek. Genellikle, Müşterilerin mevcut ve potansiyel müşterilerini ve pazar eğilimlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için Hizmet Bilgilerini kullanırız. Bu, Müşterilerin web sitelerini, içeriği, diğer genel pazarlama çabalarını daha iyi hedeflemesini ve özelleştirmesini ve pazarlama performanslarını ölçmesini ve optimize etmesini sağlar.
 • Çeşitli çıkarımlı veri segmentleri ("Veri Segmentleri") oluşturmakiçin. Hizmet Bilgilerini, örneğin içinde bulunan sektörle veya sizin veya çalıştığınız kuruluşun ilgilendiği içerikle ilgili Veri Segmentleri oluşturmak için kullanabiliriz. Bu Veri Segmentlerini, Müşterilerimizin kendi müşterilerini anlamalarına, müşteri ve pazar eğilimlerini değerlendirmelerine ve müşterilerinin davranışlarıyla ilgili raporlar ve puanlamalar oluşturmalarına yardımcı olmak için kullanırız. Veri Segmentleri, kullanıcı yardımcılıklarını, tanımlama bilgilerini ve/veya mobil cihaz reklam adlarıyla da ilişkili olabilir.
 • "İlgi tabanlı reklam" yapmak için. Bazen Kullanıcı Arabirimi veya e-posta karoları gibi bilgilerden türetilen diğer bilgileri kullanan Müşteriler ve İş Ortakları ile birlikte çalışırız. Bu bilgiler de çerezlerle ilişkilendirilebilir ve ilgi alanlarınız, işlemleriniz veya demografik bilgileriniz gibi "çevrimdışı" ilgi alanlarına dayalı veya bu tür reklamları hedefleyen ve analiz eden Müşteriler tarafından kullanılan reklamları size hedeflemek için kullanılabilir. Bu genellikle "ilgi tabanlı reklamcılık" olarak bilinir. Bu tür reklamlar hakkında daha fazla bilgi için DAA'nın web sitesindenbilgi alabilirsiniz.
 • Çapraz cihaz takibi yapmak için. Biz (veya birlikte çalıştığımız İş Ortaklarımız ve Müşterilerimiz), birden fazla tarayıcı veya cihazda (örn. akıllı telefonlar, tabletler veya diğer cihazlar) aynı benzersiz kullanıcıları bulmaya çalışmak veya reklam kampanyalarını ortak Son Kullanıcı kümelerine daha iyi hedeflemek için bunu yapan sağlayıcılarla çalışmak için Hizmet Bilgilerini (örneğin IP adresleri ve Kullanıcı Arabirimleri) kullanabiliriz. Örneğin, bir marka genellikle mobil uygulamalar aracılığıyla web tarayıcılarında tanıdığı müşterileri hedeflemek isteyebilir.
 • "Kullanıcı eşleştirme" yapmak için. Biz (veya Ortaklarımız) Hizmet Bilgilerini, özellikle de çeşitli Kullanıcı UI'leri, çerezleri ve diğer tanımlayıcıları diğer Ortaklar ve Müşterilerle senkronize etmek için kullanabiliriz (örn. kullanıcıeşleştirmesiniyapmak için" Örneğin, UID'nin sistemimizde bir Son Kullanıcı atanmasına ek olarak, Ortaklarımızın veya Müşterilerimizin Bir Son Kullanıcıya atadığı kullanıcı veya kullanıcılarının bir listesini de alabiliriz. Eşleşmeleri tanımladığımızda, müşterilerimizin ve Ortaklarımızın, kendi verilerini ve Veri Segmentlerini geliştirmeleri, ilgi tabanlı reklamlar yapmaları veya diğer müşterilere öngörüler sağlamaları da dahil olmak üzere yukarıdakilerden herhangi birini yapmalarına yardımcı olmak için müşterilerimize ve Ortaklarımıza bildiriz. Örneğin, kullanıcı eşleştirmeyapmak için Facebook Özel Hedef Kitleleri'ni kullanırız
 • Gerekli veya uygun olduğuna inandığımız gibi:
  a) ikamet ülkeniz dışında yasalar da dahil olmak üzere yürürlükteki yasalar uyarınca
  b) yasal süreçlere uymak
  c) ikamet ülkeniz dışındaki yetkililer de dahil olmak üzere kamu ve hükümet yetkililerinin taleplerine yanıt vermek
  d) şart ve koşullarımızı uygulamak
  e) operasyonlarımızı veya iştiraklerimizden herhangi birini korumak
  f) sizin, iştiraklerimizi ve/veya haklarımızı, gizliliğimizi, güvenliğimizi veya mülkiyetimizi korumak için
  g) mevcut çareleri takip etmemize veya maruz kaldığımız zararları sınırlamamıza izin vermek.
 • Hizmetleri değerlendirmek, işletmek veya geliştirmek.

2.2 Çerezler ve benzeri teknolojiler

Ortaklarımız, Müşterilerimiz ve biz çeşitli Dijital Özellikler(daha önce yukarıda açıklandığı gibi)üzerinden Son Kullanıcılardan otomatik olarak bilgi toplamak için çeşitli kullanıcı, çerezler ve benzeri izleme teknolojileri kullanırız. Daha fazla bilgi için lütfen Çerez Bildirimimizi inceleyin.

2.3 Kişisel bilgilerin işlenmesi için yasal dayanak (sadece AÇA sakinleri)

AÇA'dan bir kişiyseniz, yukarıda açıklanan kişisel bilgileri toplamak ve kullanmak için yasal dayanağımız ilgili kişisel bilgilere ve bunları topladığımız özel içeriğe bağlıdır. Ancak, bu tür ilgi alanlarının veri koruma çıkarlarınız veya temel hak ve özgürlükleriniz tarafından geçersiz kılındığı durumlar dışında, normalde sizden kişisel bilgi toplamak için meşru çıkarlarımıza güveniriz. Kişisel bilgilerinizi işlemek için meşru çıkarlarımıza güvendiğimiz durumlarda, yukarıdaki 'hangi bilgileri topladığımız ve neden topladığımız' bölümünde açıklanan ilgi alanlarını içerir.

Bazı durumlarda, iznimize güvenebilir veya sizden kişisel bilgi toplamak için yasal bir yükümlülükmüz olabilir veya hayati önem sahiplerinizi veya başka bir kişinin çıkarlarını korumak için kişisel bilgilere ihtiyaç duyabiliriz. Kişisel bilgilerinizi toplama ve/veya işleme iznine güvenirsek, bu izni yürürlükteki yasalara uygun olarak alabiliriz.

Kişisel bilgilerinizi topladığımız ve kullandığımız yasal dayanakla ilgili sorularınız veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen aşağıdaki 'bize ulaşın bölümünde belirtilen iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşın.

Üste geri dön

3. Web sitelerimizin gizliliği

Bu bölümde, etkinliklerimiz, satış ve pazarlama faaliyetlerimizle bağlantılı olarak Web Sitelerimizin kullanıcılarından, Web Sitelerimizi ziyaret eden ziyaretçilerden ve işimizin olağan seyrinde nasıl bilgi topladığımız ve kullandığımız açıklanmaktadır.

3.1 Topladığımız bilgiler

3.2 Bize sağladığınız bilgiler

Web Sitelerimizin bazı bölümleri sizden kişisel bilgilerinizi gönüllü olarak vermenizi isteyebilir. Örneğin, Bir Bombora hesabına kaydolduğunuzda, Bombora'da iş başvurusunda bulunduğunuzda, demo talep ettiğinizde, Bombora veya Hizmetlerimiz hakkında ek bilgi edinmeye ilgi gösterdiğiniz, pazarlama e-postalarına abone oluruz veya başka bir şekilde bize ulaşın.

Topladığımız kişisel bilgiler iletişim bilgilerini (örn. adınız, posta adresiniz, telefon numaranız veya e-posta adresiniz) ve iletişim tercihlerini içerebilir. Ayrıca profesyonel bilgileri (örn. iş unvanınız, departmanınız veya iş rolünüzü) ve talebinizin veya iletişiminizin doğasını da içerebilir.

3.3 Otomatik olarak topladığımız bilgiler

Web Sitemizi kullanırken, cihazınızdan otomatik olarak belirli bilgileri toplayabiliriz. Kaliforniya eyaletinde ve AB ülkeleri de dahil olmak üzere bazı ülkelerde, bu bilgiler veri koruma yasaları kapsamında kişisel veri olarak kabul edilebilir. Otomatik olarak topladığımız bilgiler IP adresinizi, işletim sisteminizi, tarayıcı kimliğinizi, tarama etkinliğiniz ve sisteminiz, bağlantınız ve Web Sitelerimizle nasıl etkileşimde bulunduğunızla ilgili diğer bilgileri içerebilir. Bu bilgileri, çerez bildirimimizdedaha fazla açıklandığı gibi, günlük dosyalarının bir parçası olarak ve çerezlerin veya diğer izleme teknolojilerinin kullanımı yoluyla toplayabiliriz.

3.4 Üçüncü taraf kaynaklardan topladığımız bilgiler

Analiz, denetim, araştırma, raporlama ve zaman içinde Web Sitelerive diğer web sitelerindeki etkinliğinize bağlı olarak ilginizi çekebilir inandığımız reklamlar sunmak için Web Sitelerimizde bilgi toplamak için belirli üçüncü taraflarla ortaklık kurabiliriz. Bu üçüncü taraflar bilgisayarınızda veya başka bir aygıtta tanımlama bilgileri ayarlayabilir ve bunlara erişebilir ve piksel etiketleri, web günlüklerini, web işaretçilerini veya diğer benzer teknolojileri de kullanabilir. Bu uygulamalar ve nasıl devre dışı kalınan lar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Bildirimi'mizebakın.

3.5 Topladığımız bilgileri nasıl kullanırız?

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki amaçlarla kullanacağız:

 • İstediğinizle yanıt vermek veya size bilgi sağlamak için
 • Web Sitelerimizi ve Hizmetlerimizi sağlamak ve desteklemek
 • Bombora'da hesabınız varsa, size idari veya hesapla ilgili bilgileri göndermek için
 • Bombora ile bir rol için başvurduysanız, işe alımla ilgili amaçlar için
 • Önceden izniniz ile referansları göndermek için
 • Etkinliklerimiz veya iş ortağı etkinliklerimiz hakkında sizinle iletişim kurmak için
 • Size pazarlama ve promosyon iletişimi sağlamak için (pazarlama tercihlerinize uygun olduğu durumlarda). Pazarlama tercihlerinizi yönetme hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki 'veri koruma haklarınızı' görün.
 • Yürürlükteki yasal gerekliliklere, anlaşmalara ve politikalara uymak ve uygulamak
 • Olası veya gerçek taleplere, yükümlülüklere, yasaklı davranışlara ve suç faaliyetlerine karşı önlemek, tespit etmek, yanıt vermek ve bunlara karşı korunmak
 • Veri analizi, kullanım eğilimlerinin belirlenmesi, pazarlamamızın etkinliğinin belirlenmesi ve Web Sitelerimizi ve Hizmetlerimizi geliştirmek, özelleştirmek ve geliştirmek gibi diğer iş amaçları için

Üste geri dön

4. Genel bilgiler


Bu bölümde bilgilerinizin nasıl paylaşılığı, çerezler ve diğer izleme teknolojileri hakkında ayrıntılar, veri koruma haklarınız ve diğer genel bilgiler anlatılıyor.

4.1 Bilgilerinizi nasıl paylaşabiliriz?

Hizmetlerimizden ve Web Sitelerimizden toplanan kişisel bilgileriniz aşağıdaki gibi açıklanabilir:

 • Müşteriler ve Ortaklar. Son Kullanıcı ysanız, Hizmet Bilgilerini müşterilerle ve iş ortaklarımızla, onlarla iş ilişkimizle ilgili amaçlar ve bu Bildirimde açıklanan amaçlar la paylaşıyoruz. Müşterilerimiz ve Ortaklarımız, aldıkları bilgileri yürürlükteki yasalara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
 • Satıcılar, danışmanlar ve hizmet sağlayıcılar. Hizmetleri işletmemize, güvenli hale getirmek, izlememiz, işletmemiz ve değerlendirmemiz için Hizmet Bilgilerini çeşitli üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla da paylaşıyoruz. Buna örnek olarak teknik, operasyonel veya barındırma desteği, yazılım ve güvenlik hizmetlerine yardımcı olmak veya sunduğumuz diğer hizmetleri etkinleştirmek verilebilir.
 • Web sitesi reklam ortakları. Web Sitelerimizde reklam görüntülemek için üçüncü taraf reklam ağları ve değişimleri ile ortaklık kurabilir veya reklamlarımızı diğer sitelerde yönetebilir ve sunabiliriz ve kişisel bilgilerinizi bu amaçla onlarla paylaşabiliriz.
 • Hayati çıkarlar ve yasal haklar. Bombora'nın, sizin veya başka bir kişinin hayati çıkarlarını veya yasal haklarını korumanın gerekli olduğuna inanırsak, hakkınıza ait bilgileri ifşa edebiliriz.
 • Kurumsal iştirakler ve işlemler. Bilgilerinizi bağlı kuruluşlarımıza verebiliriz (yani Bombora ile ortak kontrol altında olan herhangi bir yan kuruluş, ana şirket veya şirket). Signal HQ ve netFactor gibi iştiraklerimiz bilgilerinizi yalnızca bu Bildirimde açıklanan amaçlar için kullanacaktır.
 • İşimizden potansiyel alıcılar. Bombora varlıklarının tamamının veya bir kısmının birleşmesi, satın alınması veya satılması ile ilgiliyse, bilgileriniz, yasaların izin verdiği şekilde, ilgili potansiyel alıcı, acenteleri ve danışmanları ile bu işlemin bir parçası olarak paylaşılabilir veya aktarılabilir. Herhangi bir potansiyel alıcının bilgilerinizi yalnızca bu Bildirimde açıklanan amaçlar için kullanmaları gerektiği konusunda bilgilendirilecektir.
 • Yasalara uygunluk. Bilgilerinizi, ifşanın gerekli olduğuna inandığımız herhangi bir yetkili kolluk kuvvetine, düzenleyiciye, devlet dairesi mahkemesine veya diğer üçüncü taraflara ifşa edebiliriz:
  i) yürürlükteki yasa veya yönetmelik gereği
  ii) yasal haklarımızı kullanmak, kurmak veya savunmak
  iii) hayati çıkarlarınızı veya başka bir kişinin çıkarlarını korumak için.

4.2 Çerezler ve diğer izleme teknolojileri

Web Sitelerimizde sizinle ilgili kişisel bilgileri toplamak ve kullanmak için çerezleri ve benzeri izleme teknolojisini ("Çerezler") kullanırız. Kullandığımız tanımlama bilgileri ve diğer izleme teknolojileri türleri, neden ve çerezleri nasıl kontrol edebilirsiniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen Çerez Bildirimi'mizebakın.

Üste geri dön

5. Kişisel bilgilerinizi bizimle yönetme

Üçüncü taraflardan sizin hakkınızdan topladığımız verilere erişme ve bunları yönetme hakkına sahip olduğunuzu bilmeniz bizim için önemlidir. Bu bölümde veri koruma haklarınızı açıkladığımız kadar şeffaf olmaya çalışıyoruz.

Bu verilere istediğiniz zaman erişme hakkına sahipsiniz. Size, verilerinizin satışına itiraz etme ve satışını kısıtlamaveya (varsa) sizin hakkınızda sahip olabileceğimiz verilerin kullanımı için onay verme (varsa) için araçlar sağlamamız önemlidir. Gizliliğinizin korunmasına ve güvenliğin korunmasına yardımcı olmak için OneTrust aracılığıyla kimliğinizi doğrulamak için gerekli adımları attığımızı lütfen unutmayın. OneTrust, gizlilik isteğini yönetmek için kullandığımız güvenli yönetim yazılımıdır.

5.1 Veri konusu talepleri ve veri koruma haklarınız

Bombora'dan Platform ve/veya İş verilerinizin bir kopyasını istemek için lütfen veri konusu talep formunu doldurun. Bu formda sağladığınız bilgiler yalnızca talep ettiğiniz platform ve/veya iş verilerini tanımlamak ve isteğinize yanıt vermek için kullanılacaktır. Bir konu erişim talep formu gönderdikten sonra, talebinizin alınmasından sonraki 72 saat içinde size yanıt vermeye çalışacağız. Lütfen Bombora'nın talebinizi işleme almasına 40 gün izin verin. Ayrıca, verilerinizle ilgili sorularınızı veya sorularınızı içeren privacy@bombora.com e-posta gönderebilirsiniz.

Sağladığımız tüm açıklamalar yalnızca doğrulanabilir tüketici isteklerinden önceki 12 aylık dönemi kapsayacaktır. Sağladığımız yanıt, varsa bir talebe uymayabileceğimiz nedenleri de açıklayacaktır. Depoladığımız bilgilerin çoğu yalnızca belirli bir tarayıcıyı veya cihazı tanımlayabildiği ve sizi tek tek tanımlayamadığı için lütfen unutmayın. Gizliliğinizin korunmasına ve güvenliğin korunmasına yardımcı olmak için OneTrust'ta kimliğinizi doğrulamak için gerekli adımları atıyoruz. Doğrulanabilir bir tüketici isteğinde bulunmak, bizimle hesap oluşturmanızı gerektirmez. Kişisel bilgilerinize erişim izni vermeden veya silme, taşınabilirlik veya diğer ilgili isteklere uymadan önce, hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgileri tanımlamamıza ve isteğinizi doğru bir şekilde yerine getirdiğimizi.

Aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:

 • Yukarıdaki formu doldurarak kişisel bilgilerinize erişim talebinde bulunabilir veya kişisel bilgilerinizi istediğiniz zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya silebilirsiniz. Kişisel bilgilerinize erişim ve ifşa için, yürürlükteki yasalar uyarınca izin verilen ve size tebliğ edilecek küçük bir ücret uygulayabileceğimizi lütfen unutmayın.
 • Buna ek olarak, Avrupa Ekonomik Alanı'nda ikamet ediyorsanız, kişisel bilgilerinizin işlenmesine itiraz edebilir, kişisel bilgilerinizin işlenmesini kısıtlamamızı veya kişisel bilgilerinizin taşınabilirliğini talep etmemizi isteyebilirsiniz. Bu hakları kullanmak için lütfen yukarıdaki formu doldurun.
 • E-postadaki "abonelikten çık" bağlantısını tıklayarak veya yukarıdaki formu doldurarak bizden promosyon e-postalarını almaktan vazgeçebilirsiniz. Opt-out seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgi için lütfen 'seçenekleriniz' için aşağıya bakın. Artık pazarlama bilgileri almayı seçerseniz, güvenlik güncelleştirmeleriniz, ürün işlevleriniz, hizmet isteklerine verilen yanıtlar veya diğer işlemsel, pazarlama dışı veya yönetimle ilgili amaçlarla ilgili olarak sizinle iletişim kurmaya devam edebiliriz.
 • Kişisel bilgilerinizi sizin rızanızla toplayıp işlediysek, istediğiniz zaman onayınızı geri çekebilirsiniz. Onayınızı geri çekmek, geri çekilmenizden önce gerçekleştirdiğimiz herhangi bir işlemin yasallığını etkilemez ve yasal işleme zeminine dayanarak kişisel bilgilerinizin işlenmesini etkilemez.
  rızası dışında.
 • Kişisel bilgilerinizi toplamamız ve kullanmamız hakkında bir veri koruma yetkilisine şikayette bulunabilirsiniz. AÇA'daki veri koruma yetkililerinin iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız. Eğer bir tüketici iseniz ve bir AB-ABD Gizlilik Kalkanı veya İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı durumda açmak istiyorsanız, bir talepte bulunmak için lütfen buraya tıklayın.

Kişisel bilgilerin satışının opting-out

Bu Bildirimde rendelenen veri koruma haklarına ek olarak, Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız 2018 Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası ("CCPA") Kaliforniya sakinlerine kişisel bilgilerinin satışını iptal etme hakkı sağlar, verileri görüntüleyin Bombora son 12 ay içinde toplanmış olabilir ve aşağıdakileri bilmek:

 • Hakkınızı topladığımız kişisel bilgi kategorileri;
 • Kişisel bilgilerin toplandığı kaynak kategorileri;
 • Kişisel bilgilerinizi toplamak için iş veya ticari amaç;
 • Kişisel bilgilerinizi paylaştığımız üçüncü tarafların kategorileri;
 • Hakkınızı topladığımız kişisel bilgilerin belirli parçaları.

Web Sitesi uyarınca, bunlar sizin hakkınızda toplamış olabileceğimiz bilgi kategorileri ve kullanmış olabileceğimiz amaçlardır. Son on iki (12) ay içinde sizin hakkınızda veya Web Sitemizi kullanımınız hakkında toplamış olabileceğimiz kişisel bilgi kategorileri:

 • Gerçek ad, benzersiz kişisel tanımlayıcı, çevrimiçi tanımlayıcı, Internet Protokolü adresi, e-posta adresi, iş pozisyonu ve şirket adı gibi tanımlayıcılar.
 • Kişisel: bir isim, eğitim, istihdam bilgileri gibi
 • Korumalı sınıflandırma özellikleri: yaş ve cinsiyet gibi
 • Tarama geçmişi, arama geçmişi, bir tüketicinin bir web sitesi, uygulama veya reklamla etkileşimi hakkındaki bilgiler gibi Internet veya diğer benzer ağ etkinlikleri
 • Cihazınızda konum hizmetlerini etkinleştirdiyseniz metro alanı, ülke, posta kodu ve potansiyel coğrafi koordinatlar gibi coğrafi konum verileri.

Kişisel bilgi kategorileri hakkında daha fazla bilgi edinebilir ' ne yapıyoruz ve toplayabiliyoruz ve neden'

Yukarıda listelenen kişisel bilgi kategorilerini aşağıdaki kaynak kategorilerinden edinirebiliyoruz:

 • Doğrudan senden. Örneğin, tamamladığınız formlardan;
 • Dolaylı olarak senden. Örneğin, Web Sitemizdeki eylemlerinizi gözlemleyerek;
 • Üçüncü taraf kaynaklardan

Kişisel bilgi kaynakları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz 'topladığımız bilgiler'. Bunlar, kişisel bilgilerin toplandığı ticari veya ticari amaçlardır.

 • Bilgileri sağlama nedenini yerine getirmek veya karşılamak için. Örneğin, bir demo istemek, ürün veya hizmetlerimiz hakkında bir soru sormak için adınızı ve iletişim bilgilerinizi paylaşırsanız, bu kişisel bilgileri sorunuza yanıt vermek için kullanırız.
 • Web Sitemizi, ürünlerimizi ve Hizmetlerimizi sağlamak, desteklemek, kişiselleştirmek ve geliştirmek.
 • Web Sitemiz deneyiminizi kişiselleştirmek ve web sitemiz, üçüncü taraf siteleri miz aracılığıyla ve e-posta yoluyla hedeflenen teklifler ve reklamlar da dahil olmak üzere ilgi alanlarınıza uygun içerik ve ürün ve hizmet teklifleri sunmak için (yasaların gerektirdiği durumlarda izniniz dahilinde)
 • Web Sitemizi, ürünlerimizi ve Hizmetlerimizi geliştirmek ve geliştirmek de dahil olmak üzere test, araştırma, analiz ve ürün geliştirme için.

Kişisel bilgilerin bölümlerde toplandığı İş veya Ticari amaçlar, 'ne yaptığımız ve ne topladığımız ve neden topladığımız' ve 'topladığımız bilgileri nasıl kullandığımız'hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizi paylaştığımız üçüncü tarafların kategorileri;

 • Veri toplayıcıları.

Verilerinizi paylaştığımız üçüncü taraflar hakkında 'bilgilerinizi nasıl paylaşacağız'konusunda daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Önceki (12) ay içinde, Bombora aşağıdaki kişisel bilgi kategorilerini satmış olabilir:

 • Tanımlayıcı
 • Kişisel
 • Korumalı sınıflandırma özellikleri
 • Internet veya diğer benzer ağ etkinliği
 • Coğrafi konum

Kişisel bilgileri önceki takvim yılı içinde kendi doğrudan pazarlama amaçları doğrultusunda üçüncü taraflara ifşa etmek le ilgili belirli bilgileri talep etme hakkına sahipsiniz. Bu istek ücretsizdir. Ayrıca, listelenen haklardan herhangi birini kullanmak için ayrımcılığa uğramama hakkına da sahipsiniz.

CA sakinleri de CCPA altında haklarınızı kullanmak için istekte bulunmak için bir ajan atayabilir. Yukarıda belirtildiği gibi Bombora, hem haklarını kullanmak isteyen kişinin kimliğini doğrulamak için hem de temsilcinizin imzalı bir Vekaletname vererek sizin adınıza talepte bulunma yetkisine sahip olduğunu doğrulamak için adımlar atacaktır. bir takvim yılı içinde iki kez erişim veya veri taşınabilirliği için uygun tüketici isteği.

Kaliforniya sakinleri, bu bölümde açıklanan haklarınızı, egzersiz yapmak için bir gizlilik talep formunu ve bilme hakkını (sizin hakkınızda sahip olabileceğimiz verileri) ve silme isteğini (sizin hakkınızda sahip olabileceğimiz verileri) ziyaret ederek kaçabilir. Kişisel bilgilerinizin satışından vazgeçmek için buraya tıklayın. Ayrıca bu hakları "CA Gizlilik Hakları" konusuyla privacy@bombora.com e-posta göndererek de kullanabilirsiniz.

5.2 Seçimleriniz

Bombora çerezlerini devre dışı bırakma

Çerezleri kullanarak bizim tarafından takip edilmekten çıkmak isterseniz (bizden ilgiye dayalı reklam almayı devre dışı bırakmak da dahil olmak üzere), lütfen devre dışı bırakma sayfamızagidin.

Devre dışı kaldığınız zaman, tarayıcınızı iş araştırma faaliyetlerinizle ilgili bilgileri kaydetmemesi için sistemlerimize bildiren bir şekilde bir Bombora çerezi yerleştireceğiz veya başka bir şekilde tanımlayacağız. Ancak, web'de birden çok cihaz veya tarayıcıdan gezinirseniz, bunların hepsinde kişiselleştirme izlemeyi engellediklerinden emin olmak için her cihaz veya tarayıcıdan vazgeçmeniz gerekeceğini lütfen unutmayın. Aynı nedenle, yeni bir cihaz kullanıyorsanız, tarayıcıları değiştirirseniz, Bombora devre dışı bırakma çerezini silerseniz veya tüm tanımlama bilgilerini temizlerseniz, bu devre dışı bırakma görevini yeniden gerçekleştirmeniz gerekir. Çerezlerin kullanımı ve üçüncü taraf tanımlama bilgilerinin nasıl devre dışı kalınılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Çerez Bildirimi'nebakın.

Çerezlerden ilgiye dayalı reklamları n için devre dışı bırakma

Yukarıda açıklandığı gibi, çerezleri kullanarak Bombora'nın Hizmetlerinden faize dayalı reklam almak veya devre dışı bırakmak için lütfen devre dışı bırakma sayfamızagidin. Mobil uygulamalardaki etkinliklerinize dayalı olarak ve zaman içinde cihazınızın 'ayarları' aracılığıyla reklam hedeflemeyi devre dışı kabilirsiniz.

Yukarıda açıklandığı gibi, çerezleri kullanarak Bombora'nın Hizmetleri'nden faize dayalı reklam almak veya devre dışı bırakmak için lütfen tercih sayfamıza(https://bombora.com/opt-out/)gidin.
Bu tür reklamları bu derneklerin web sitelerinde etkinleştiren çok sayıda şirketten gelen ilgi tabanlı reklamları devre dışı kabilirsiniz. Bunu yapmak için lütfen DAA'nın devre dışı bırakma portalına erişin. Ayrıca, Network Advertising Initiative(NAI) tüketici seçimi sayfasınagiderek birlikte çalıştığımız ilgi tabanlı reklam Ortaklarından bazılarını da devre dışı kabilirsiniz.
Mobil uygulamalardaki etkinliklerinize dayalı olarak ve zaman içinde cihazınızın 'ayarları' aracılığıyla reklam hedeflemeyi devre dışı kabilirsiniz.

Mobil uygulamalarda ilgiye dayalı reklamların devre dışı bırakma
Müşterilerimiz ve Ortaklarımız, bunları zaman içinde ve bağlı olmayan uygulamalarda kullanmanıza bağlı olarak mobil uygulamalarda size ilgi tabanlı reklamlar gösterebilir. Bu uygulamalar ve nasıl devre dışı bırakılabilenler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen https://youradchoices.com/ziyaret edin, DAA'nın AppChoices mobil uygulamasını indirin ve AppChoices mobil uygulamasında verilen talimatları izleyin.

Üste geri dön

6. Diğer önemli bilgiler

6.1 Veri güvenliği

Bombora, kontrolü altındaki veri ve bilgileri kötüye kullanım, kayıp veya değişike karşı korumak için önlemler alır. Bombora, Hizmetleri ve Web Siteleri aracılığıyla topladığı bilgileri korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri almıştır. Bombora'nın güvenlik önlemleri arasında bilgilerimizi korumaya yardımcı olacak teknoloji ve ekipmanlar yer almaktadır ve Bombora, bilgilerimize kimlerin erişip erişemeyeceklerine ilişkin güvenlik önlemlerini korumayı da içerir. Tabii ki, hiçbir sistem veya ağ tam güvenliği garanti edemez veya garanti edemez ve Bombora Hizmetin kullanımından veya üçüncü taraf hack olaylarından veya izinsiz girişlerinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

6.2 Çocuklar

Web Sitelerimiz ve Hizmetlerimiz 18 yaşından küçük çocuklar için tasarlanmamıştır. 18 yaşından küçük bir çocuktan topladığımız kişisel bilgilerden haberdarsanız, aşağıdaki bölümde yer alan 'bizimle iletişime geçmenizi' rica ediyoruz. 16 yaşında veya daha büyükseniz ve Kaliforniya'da ikamet ediyorsanız, kişisel bilgilerinizi herhangi bir zamanda satmamamızı yönlendirme hakkına sahipsiniz ("vazgeçme hakkı"). Biz aslında 16 yaşından küçük olduğunu biliyorum tüketicilerin kişisel bilgilerini satmıyoruz.

6.3 Diğer web siteleri

Hizmetler veya Web Siteleri, Bombora'nın sahip olmadığı veya işletmediği diğer sitelere bağlantılar veya entegrasyonlar içerebilir. Buna, Bombora logosunu ortak marka lama sözleşmesinde kullanabilecek Müşteriler ve İş Ortakları'nın bağlantıları veya Hizmetleri sağlamak için birlikte çalıştığımız web siteleri ve web hizmetleri dahildir. Örneğin, bir etkinliğe sponsor olabilir veya diğer işletmelerle birlikte hizmetler sunabiliriz. Bombora bu tarafların sitelerini, hizmetlerini, içeriğini, ürünlerini, hizmetlerini, gizlilik politikalarını veya uygulamalarını kontrol etmez, sorumlu değildir.

Aynı şekilde, Hizmet Bilgilerinin Hizmetleri kullanarak bir web sitesi aracılığıyla toplanmasına ve kullanılmasına izin verirseniz, bilgileri hem Bombora'ya hem de web sitesinin markasıyla ilişkilendirilen üçüncü tarafa açıklamayı tercih edersiniz. Bu Gizlilik Bildirimi yalnızca Bombora'nın Hizmet Bilgilerinizi kullanmasını ve herhangi bir bilginin başka bir taraf tarafından kullanılmasını yönetmez.

6.4 Uluslararası veri aktarımları

Web Sitelerimizi, Hizmetlerimizi ve topladığımız bilgileri koruyan sunucularımız ve tesislerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nde işletilmektedir. Bununla birlikte, biz uluslararası bir işletmeyiz ve bilgilerinizi kullanmamız mutlaka uluslararası bazda veri iletimini içerir. Avrupa Birliği, Kanada veya Amerika Birleşik Devletleri dışında başka bir yerde bulunuyorsanız, topladığımız bilgilerin Amerika Birleşik Devletleri'ne ve gizlilik yasalarının ikamet ettiğiniz ve/veya vatandaşı olduğunuz ülkelerdekilerle aynı kadar kapsamlı veya eşdeğer olmadığı diğer geçerli bölgelere aktarılabileceği ve işlenebileceğini lütfen unutmayın.

Ancak, kişisel bilgilerinizin bu Bildirimuyarınca korunmasını gerektirecek uygun önlemleri aldık. Buna, grup şirketlerimiz arasında kişisel bilgi aktarımı için Avrupa Komisyonu'nun Standart Sözleşme Maddelerinin uygulanması da dahil olmak üzere, tüm grup şirketlerinin aça'dan işledikleri kişisel bilgileri Avrupa Birliği veri koruma yasası. Standart Sözleşme Maddelerimiz istek üzerine sağlanabilir. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız ve ortaklarımızla benzer uygun önlemleri uyguladık ve talep üzerine daha fazla ayrıntı sağlanabilir.

6.5 Veri saklama ve silme

Yasal iş gerekimiz varsa (örneğin, yürürlükteki yasal, vergi veya muhasebe gerekliliklerine uymak, anlaşmalarımızı uygulamak veya yasal yükümlülüklerimize uymak için) sizden topladığımız kişisel bilgileri saklarız.

Kişisel bilgilerinizi işlemek için devam eden yasal iş gerekimiz olmadığında, bu bilgileri siler veya anonimleştiririz. Bu mümkün değilse (örn. kişisel bilgileriniz yedekleme arşivlerinde depolandığı için), kişisel bilgilerinizi güvenli bir şekilde saklar ve silinme mümkün olana kadar başka işlemlerden yalıtabiliriz.

Kaliforniya "İzlemeyin"

Kaliforniya yasaları, web sitelerinin ve çevrimiçi hizmetlerin operatörlerinin İzleme sinyaline nasıl yanıt verdiklerini açıklamalarını gerektirir. İzlemem sinyallerinin nasıl yorumlanacağı konusunda henüz ortak bir anlayış olmadığından, şu anda İzleme sinyallerini yanıtlamiyoruz. Ancak, size yukarıda açıklandığı gibi ilgi nize dayalı reklam göndermek için kullanılan izleme teknolojilerinin kullanımını devre dışı bırakma olanağı sayılmaktadır.

6.6 Gizlilik Bildirimimizde Yapılan Değişiklikler

Bu Gizlilik Bildirimini, uygulamalarımızdaki veya yürürlükteki yasalardaki değişiklikleri yansıtacak şekilde zaman zaman revize edebiliriz. Bu tür değişiklikler doğada önemli olduğunda, bu tür değişikliklerin uygulanmadan önce belirgin bir şekilde bildirimde bulunarak veya doğrudan size bir bildirim göndererek sizi bilgilendirir. Bu Gizlilik Bildirimini düzenli aralıklarla gözden geçirmenizi öneririz. Gizlilik Bildirimi'nin en son değişiklik tarihini her zaman sayfanın üst kısmında gösteririz, böylece en son ne zaman revize edildiğini anlayabilirsiniz.

6.7 Bize Ulaşın

Bu Bildirim veya Bombora'nın gizlilik uygulamaları yla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yukarıdaki formugöndererek veya aşağıda verilen ayrıntıları kullanarak posta yoluyla Veri Koruma Ofisimize başvurun:

ABD ve AÇA Sakinleri
Attn: Havona Madama, Baş Gizlilik Görevlisi
419Park Avenue Güney, Kat 12
New York, NY, Amerika Birleşik Devletleri 10016

AÇA'da ikamet ediyorsanız, veri denetleyiciniz Bombora, Inc.

Bombora'nın merkezi New York, NY, ABD'dedir. Bizimle ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Üste geri dön

7.0 IAB Avrupa Şeffaflık ve İzin Çerçevesi

Bombora, IAB Europe Transparency & Consent Framework'e katılır ve Şartname ve Politikalarına uygundur.  Bombora'nın kimlik numarası 163.