Ostatnia aktualizacja: 01/23/2019


Przycisk żądania danychCA Nie sprzedawaj moich danych Przycisk

Przegląd

Bombora, Inc., jej filie na całym świecie (wspólnie określane jako "Bombora", "my", "nas" lub "nasze") cenią sobie prywatność osób ("Ty" lub "Twój"), których informacje zbieramy lub otrzymujemy. Niniejsza informacja o ochronie prywatności ("Informacja") wyjaśnia, kim jesteśmy, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe użytkowników oraz w jaki sposób można korzystać z przysługujących nam praw ochrony prywatności.

Zawiadomienie obejmuje dane osobowe, które zbieramy:

a) Przy dostarczaniu informacji do platformy hostowanej przez Bomborę i związanych z nią produktów analitycznych.

b) Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych firmowych stron internetowych (np. https://bombora.com, https://www.signal-hq.com/, https://www.netfactor.com/). ("Witryna Internetowa") i/lub w ramach zwykłej praktyki biznesowej, np. w związku z naszymi wydarzeniami, sprzedażą i działaniami marketingowymi (patrz "Ochrona prywatności na naszych stronach internetowych").

Quicklinks

Zalecamy przeczytanie niniejszej informacji w całości, aby upewnić się, że są Państwo w pełni poinformowani. Aby jednak ułatwić Państwu zapoznanie się z tymi częściami niniejszego Zawiadomienia, które Państwa dotyczą, podzieliliśmy ten dokument na następujące części:

1. Kim jesteśmy

2. Prywatność dla naszych usług

3. Prywatność dla naszych stron internetowych

4. Informacje ogólne

5. Zarządzanie Twoimi danymi osobowymi z nami

6. Inne ważne informacje

7. Formularz wniosku o podanie danych osoby, której dotyczą dane

1. Kim jesteśmy

Jednym z podstawowych sposobów zbierania danych przez Bomborę jest korzystanie z zastrzeżonej spółdzielni danych ("Data Co-op"). Data Co-op składa się z witryn internetowych typu business to business ("B2B") wydawnictw, marketerów, agencji, dostawców technologii, firm badawczych i eventowych, które przekazują dane o zużyciu treści do ogromnego zbiorczego zestawu danych, który szczegółowo określa intencje nabywców. Członkowie Data Co-oper dostarczają oparte na zgodzie, anonimowe dane, w tym Unique ID, adres IP, adres URL strony i adres URL odsyłacza, typ przeglądarki, system operacyjny, język przeglądarki oraz dane zaangażowania, takie jak czas przebywania, prędkość przewijania, głębokość przewijania i czas pomiędzy przewijaniem. Dane o zaangażowaniu weryfikują, że czytelnik rzeczywiście konsumuje treść i nie odbija się szybko od strony internetowej. Bombora gromadzi wszystkie dane o zdarzeniach i dynamicznie indeksuje zużyte treści do taksonomii tematu Bombora i agreguje te dane na poziomie firmy. Pełny zestaw danych jest odświeżany co tydzień.

Bombora dostarcza swoim Klientom następującą hostowaną platformę i związane z nią produkty analityczne (zwane łącznie "Usługami").

1.1 Company Surge® Analytics

Raport analityczny wymieniający nazwę firmy, temat i wynik Company Surge®. Aby stworzyć wynik Bombora zbiera, przechowuje, organizuje, wykorzystuje i usuwa dane, które są anonimowe i zagregowane w taki sposób, że nie istnieją żadne dane osobowe. Bombora nie ujawni żadnych danych firmie innych niż nazwa firmy, wyszukiwane tematy i wynik Company Surge®. Raporty te są tworzone poprzez zbieranie danych z tagów na stronach internetowych wydawców. Tag zbiera adres IP (który jest anonimowy i skonwertowany na firmowy adres URL), wskaźniki zaangażowania oraz tematy (które są określane przez algorytm czasu rzeczywistego). Tematy (oparte na taksonomii Bombory B2B) są przypisane do nazwy firmy. Porównanie zainteresowania tematem ponad 30B interakcji przy użyciu naszych autorskich algorytmów prowadzi do uzyskania wyniku. Ten wynik to poziom zainteresowania firmy tematami porównywanymi w czasie.

1.2 Rozwiązania dla słuchaczy

Audience Solutions i produkty pomiarowe dołączają dane do identyfikatora cookie i udostępniają go w segmencie odbiorców. Dane, które Bombora dołącza do cookie id, to dane firmograficzne i demograficzne tylko na poziomie domeny i firmy. Dane firmograficzne i demograficzne mogą obejmować branżę, obszar funkcjonalny, grupę zawodową, przychody firmy, wielkość przedsiębiorstwa, staż pracy, decydentów i sygnały prognostyczne. Bombora nie udostępnia żadnych danych, które mogłyby zostać wykorzystane do identyfikacji poszczególnych osób, których dane dotyczą. Ponadto, Bombora zapobiega mieszaniu się atrybutów, które mogą mieć wpływ na identyfikację osoby, takich jak poziom zatrudnienia na poziomie c-suite w firmie liczącej mniej niż 10 osób.

 • integracja z Facebookiemjak pełniejszy opis w ''co robimy i zbieramy i dlaczego''. Dzięki integracji Bombory z Facebookiem, Bombora wrzuca na Facebooka odbiorców związanych z domenami. Facebook pasuje do tych hashed wiadomości e-mail z ich bazy danych użytkowników, aby utworzyć niestandardowe publiczność do kierowania.
 • Integracja LinkedIn: Poprzez interfejs API LinkedIn Marketing Developer Platform, Bombora wysyła dane Company Surge® Intent jako listę domen do LinkedIn. LinkedIn dopasowuje swoich użytkowników do domen w celu stworzenia dopasowanej grupy docelowej w ramach platformy LinkedIn Ad.

1.3 Produkty pomiarowe

Poniższy zestaw pomiarowy produktów gromadzi informacje demograficzne i firmograficzne:

 • Weryfikacja publiczności. Dzięki naszemu produktowi Audience Verification, klient umieszcza tag na swojej kreacji kampanii. Tag weryfikujący publiczność jest w stanie zebrać następujące dane na temat odwiedzających, którzy klikają na reklamę: Unikalne identyfikatory plików cookie, adres IP i informacje pochodne, takie jak geografia, agent użytkownika: typ przeglądarki i system operacyjny (OS).
 • Wgląd gościa: Z naszym produktem Visitor Insights, partner umieszcza na swojej stronie internetowej tag (Bombora ma nasz tag na naszych stronach internetowych). Znacznik insights jest w stanie zebrać informacje na temat odwiedzających witrynę, w tym między innymi następujące dane: (i) ogólne zaangażowanie odwiedzających podzielone na wysoki, średni i niski procent; (ii) ogólne zaangażowanie odwiedzających w porównaniu z poprzednimi przedziałami dat; (iii) ogólna liczba firm, unikalnych użytkowników, sesji i odsłon; (iv) ogólna liczba firm, unikalnych użytkowników, sesji i odsłon w porównaniu z poprzednimi przedziałami dat; (v) zaangażowanie według domeny firmy podzielone na wysoki, średni i niski oraz (vi) wyjątkowi użytkownicy, sesje i odsłony według domeny firmy. Dane te mogą być dostarczane przez interfejs Bombora, z kanału dziennego lub bezpośrednio z platformy Google Analytics.
 • Visitor Track - Visitor Track jest używany wraz z określonymi narzędziami programowymi, takimi jak JavaScript, do pomiaru i zbierania informacji o sesji. Robimy to w celu analizy ruchu na naszej stronie internetowej i lepszego zrozumienia potrzeb naszych klientów i gości. Niektóre przykłady informacji, które zbieramy i analizujemy obejmują adres protokołu internetowego ("IP") używany do połączenia Państwa komputera z Internetem; informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ i wersja przeglądarki, system operacyjny i platforma; Uniform Resource Locator ("URL") odsyłający do naszej strony internetowej wraz z każdą oglądaną stroną, w tym data i godzina.

Za pośrednictwem Usług Bombora dostarcza naszym Klientom dane, które pomagają im lepiej łączyć się z organizacjami, do których chcą dotrzeć (osoby w tych organizacjach nazywamy "użytkownikami końcowymi"). Bombora i jej partnerzy angażują się w śledzenie interakcji użytkowników końcowych z treściami biznesowymi w różnych obiektach cyfrowych, takich jak formularze rejestracji internetowej, widżety, strony internetowe i strony internetowe (niezależnie od tego, czy dostęp do nich odbywa się za pośrednictwem komputera, urządzenia mobilnego lub tabletu, czy też innych technologii) ("Digital Properties"). Następnie zbieramy te dane i łączymy zebrane informacje w segmenty demograficzne, takie jak przychody i wielkość firmy, obszar funkcjonalny, branża, grupa zawodowa i staż pracy. Pomaga to klientom dostosować zaangażowanie do tematów, którymi zainteresowane są organizacje, oraz do intensywności tej konsumpcji.

Wróć na górę

2. Prywatność dla naszych usług

Ta sekcja opisuje, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy informacje, które otrzymujemy lub zbieramy od użytkowników końcowych za pośrednictwem Usług (nazywamy to łącznie "Informacjami o Usłudze"). Obejmuje to szczegóły dotyczące rodzaju informacji, które zbieramy automatycznie, rodzajów informacji, które otrzymujemy z innych źródeł oraz celów tych zbiorów.

2.1 Jakie informacje zbieramy i dlaczego?

Informacje, które zbieramy automatycznie
Używamy i wdrażamy różne pliki cookie i podobne technologie śledzenia (patrz "pliki cookie i podobne technologie"), aby automatycznie zbierać pewne informacje o urządzeniu, gdy użytkownik korzysta z właściwości cyfrowych, które wykorzystują naszą technologię. Niektóre z tych informacji, w tym adres IP użytkownika i pewne unikalne identyfikatory, mogą identyfikować konkretny komputer lub urządzenie i mogą być uważane za "dane osobowe" w niektórych jurysdykcjach, w tym w Europejskim Obszarze Gospodarczym ("EOG"). Jednakże, Bombora nie gromadzi żadnych informacji, które umożliwiłyby nam identyfikację użytkownika, takich jak jego nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail..

Zbieramy te informacje poprzez przypisanie losowego, unikalnego identyfikatora ("UID") do urządzenia użytkownika przy pierwszej interakcji z Digital Property, która wykorzystuje naszą technologię. Ten UID jest następnie używany do powiązania Cię z informacjami, które zbieramy o Tobie.

Informacje zbierane przez nas automatycznie mogą zawierać:

 • Informacje o urządzeniu, takie jak typ, model, producent, system operacyjny (np. iOS, Android), nazwa operatora, strefa czasowa, typ połączenia sieciowego (np. Wi-Fi, komórkowe), adres IP oraz niepowtarzalne identyfikatory przypisane do urządzenia, takie jak iOS Identifier for Advertising (IDFA) lub Android Advertising ID (AAID lub GAID).
 • Informacje o Twoim zachowaniu w Internecie, takie jak informacje o działaniach lub czynnościach podejmowanych przez Ciebie w ramach Digital Properties, z którymi współpracujemy. Może to obejmować czas spędzony na stronie internetowej, niezależnie od tego, czy użytkownik przewija lub klika ogłoszenie lub stronę internetową, czas rozpoczęcia/zatrzymania sesji, strefę czasową, adres strony internetowej, do której użytkownik się odwołuje, oraz geolokalizację (w tym miasto, metro, kraj, kod pocztowy i potencjalnie współrzędne geograficzne, jeśli użytkownik włączył usługi lokalizacyjne w urządzeniu) strony i czasy odwiedzin.
 • Informacje o wyświetlanych, oglądanych lub klikanych reklamach, takie jak rodzaj reklamy, gdzie została ona wyświetlona, czy kliknięto na nią i ile razy widziałeś to ogłoszenie.

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł Możemy również łączyć, łączyć i/lub ulepszać informacje, które gromadzimy o użytkowniku. Może to obejmować informacje, które gromadzimy o Użytkowniku wraz z informacjami zebranymi od osób trzecich, takich jak inne sieci internetowe i komórkowe, giełdy i strony internetowe ("Partnerzy") lub nasi Klienci (np. mogą oni przesyłać pewne dane "offline" do Usług). Zobacz listę naszych obecnych partnerów. Ponadto, informacje o usługach, które automatycznie gromadzimy, mogą być łączone i kojarzone z informacjami o profilu biznesowym, które podajemy o użytkowniku, takimi jak: wiek, domena, obszar funkcjonalny, dochód gospodarstwa domowego, status i zmiany dochodów, język, staż pracy, wykształcenie, produkcja, grupa zawodowa, przemysł, dochód firmy, wartość netto.

Informacje te mogą zawierać niejawne identyfikatory pochodzące z innych informacji, takich jak adresy e-mail, identyfikatory urządzeń przenośnych, dane demograficzne lub dane dotyczące zainteresowań (takie jak branża, pracodawca, wielkość firmy, stanowisko lub dział) oraz oglądane treści lub działania podejmowane w ramach Digital Property.

Z informacji o usługach korzystamy w następujący sposób:

 • Świadczenie usług na rzecz naszych Klientów. Generalnie korzystamy z informacji serwisowych, aby pomóc klientom lepiej zrozumieć ich obecnych i przyszłych klientów oraz trendy rynkowe. Pozwala to klientom lepiej ukierunkować i dostosować strony internetowe, treści, inne ogólne działania marketingowe oraz zmierzyć i zoptymalizować wydajność ich marketingu.
 • Do budowy różnych zainfekowanych segmentów danych ("Segmenty danych"). Możemy wykorzystywać Informacje o Usługach do tworzenia Segmentów Danych związanych na przykład z branżą, w której Państwo działają, lub z typem treści, którą Państwo lub organizacja, dla której Państwo pracują, wydają się być zainteresowani. Wykorzystujemy te Segmenty Danych, aby pomóc naszym Klientom zrozumieć ich własnych klientów, ocenić trendy konsumenckie i rynkowe oraz tworzyć raporty i oceny dotyczące zachowań ich klientów. Segmenty danych mogą być również powiązane z identyfikatorami UID, cookies i/lub identyfikatorami reklamowymi urządzeń przenośnych.
 • Aby zrobić "reklamę opartą na zainteresowaniu". Czasami używamy lub współpracujemy z Klientami i Partnerami, którzy używają UID lub innych informacji pochodzących z informacji takich jak hashe poczty elektronicznej. Informacje te z kolei mogą być powiązane z plikami cookie i mogą być wykorzystywane do kierowania do Państwa reklam opartych na segmentach opartych na zainteresowaniach "offline" - takich jak zainteresowania, transakcje lub informacje demograficzne - lub wykorzystywanych przez Klientów, którzy kierują i analizują takie reklamy. Jest to często znane jako "reklama oparta na zainteresowaniu". Więcej informacji na temat tego typu reklamy można znaleźć na stronie internetowej DAA.
 • Do śledzenia urządzeń krzyżowych. My (lub nasi Partnerzy i Klienci, z którymi współpracujemy) możemy wykorzystać Informacje o Usłudze (np. adresy IP i UID), aby spróbować zlokalizować tych samych unikalnych użytkowników w wielu przeglądarkach lub urządzeniach (np. smartfonach, tabletach lub innych urządzeniach), lub współpracować z dostawcami, którzy to robią, aby lepiej ukierunkować kampanie reklamowe na wspólne zestawy użytkowników końcowych. Na przykład, marka może chcieć dotrzeć do klientów, których zwykle rozpoznaje w przeglądarkach internetowych za pomocą aplikacji mobilnych.
 • Aby dokonać "dopasowania użytkownika". My (lub nasi Partnerzy) możemy wykorzystywać Informacje o Usługach, w szczególności różne UID, w celu synchronizacji plików cookie i innych identyfikatorów z innymi Partnerami i Klientami (tj. w celu "dopasowania użytkownika"). Na przykład, oprócz UID-u, który został przypisany w naszym systemie, możemy również otrzymać listę UID-ów, które nasi Partnerzy lub Klienci przypisali do użytkownika końcowego. Kiedy identyfikujemy mecze, informujemy o tym naszych Klientów i Partnerów, aby pomóc im w realizacji któregokolwiek z powyższych działań, w tym w ulepszaniu własnych danych i segmentów danych, w reklamie opartej na zainteresowaniach lub w dostarczaniu informacji innym klientom. Na przykład, używamy Facebook Custom Audiences do dopasowania użytkowników
 • Jak uważamy za konieczne lub stosowne:
  a) na mocy prawa właściwego, w tym prawa poza krajem zamieszkania
  b) stosowanie się do procedur prawnych
  c) odpowiadanie na wnioski organów publicznych i rządowych, w tym organów spoza Państwa kraju zamieszkania
  d) w celu egzekwowania naszych zasad i warunków
  e) w celu ochrony naszych działań lub działań którejkolwiek z naszych firm stowarzyszonych
  f) w celu ochrony Państwa, naszych podmiotów stowarzyszonych i/lub naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności
  g) umożliwienie nam dochodzenia dostępnych środków naprawczych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść.
 • Oceniać, obsługiwać lub ulepszać Usługi.

2.2 Ciasteczka i podobne technologie

Nasi partnerzy, nasi klienci i my używamy różnych UID, cookies i podobnych technologii śledzenia, aby automatycznie zbierać informacje od użytkowników końcowych w różnych właściwościach cyfrowych (jak opisano powyżej). W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie.

2.3 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych (wyłącznie mieszkańcy EOG)

Jeśli jesteś osobą fizyczną z EOG, nasza podstawa prawna dla gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych powyżej będzie zależeć od danych osobowych, których to dotyczy oraz od konkretnego kontekstu, w jakim je gromadzimy. Zwykle jednak przy zbieraniu od Państwa danych osobowych opieramy się na naszym uzasadnionym interesie, z wyjątkiem sytuacji, gdy interesy te są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów związanych z ochroną danych lub podstawowych praw i wolności. W przypadkach, w których opieramy się na naszych uzasadnionych interesach w zakresie przetwarzania danych osobowych, obejmują one interesy opisane w sekcji "Jakie informacje zbieramy i dlaczego" powyżej.

W niektórych przypadkach możemy polegać na naszej zgodzie lub mieć prawny obowiązek zbierania danych osobowych od użytkownika lub możemy w inny sposób potrzebować tych danych w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby. Jeżeli będziemy polegać na zgodzie na gromadzenie i/lub przetwarzanie danych osobowych użytkownika, uzyskamy taką zgodę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli mają Państwo pytania lub potrzebują dalszych informacji dotyczących podstawy prawnej, w oparciu o którą zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w poniższej sekcji "kontakt".

Wróć na górę

3. Prywatność dla naszych stron internetowych

Ta sekcja opisuje sposób, w jaki zbieramy i wykorzystujemy informacje od użytkowników naszych stron internetowych, osób odwiedzających nasze strony oraz w zwykłym toku naszej działalności w związku z naszymi wydarzeniami, sprzedażą i działaniami marketingowymi.

3.1 Informacje, które zbieramy

3.2 Informacje przekazywane nam przez Państwa

Niektóre części naszych stron internetowych mogą wymagać od użytkownika dobrowolnego podania danych osobowych. Na przykład, gromadzimy dane osobowe podczas rejestracji konta Bombora, ubiegania się o pracę w Bomborze, żądania demo, wyrażania zainteresowania uzyskaniem dodatkowych informacji o Bomborze lub naszych Usługach, subskrypcji wiadomości e-mail o charakterze marketingowym lub kontaktu z nami w inny sposób.

Gromadzone przez nas dane osobowe mogą zawierać informacje kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu lub adres e-mail) oraz preferencje dotyczące kontaktu. Może on również zawierać informacje zawodowe (np. nazwę stanowiska, departament lub stanowisko), jak również charakter wniosku lub komunikacji.

3.3 Informacje, które zbieramy automatycznie

Podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy automatycznie zbierać pewne informacje z urządzenia użytkownika. W stanie Kalifornia i niektórych krajach, w tym w krajach UE, informacje te mogą być uważane za dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych. Informacje zbierane przez nas automatycznie mogą obejmować adres IP użytkownika, system operacyjny, identyfikator przeglądarki, aktywność przeglądarki i inne informacje o systemie, połączeniu i sposobie interakcji z naszymi stronami internetowymi. Możemy zbierać te informacje jako część plików dziennika, jak również poprzez wykorzystanie plików cookie lub innych technologii śledzenia, jak wyjaśniono dalej w naszym Oświadczeniu dotyczącym plików cookie.

3.4 Informacje zbierane przez nas ze źródeł osób trzecich

Możemy współpracować z niektórymi stronami trzecimi w celu gromadzenia informacji na naszych Stronach Internetowych, aby angażować się w analizy, audyty, badania, raportowanie i dostarczanie reklam, które naszym zdaniem mogą zainteresować użytkownika na podstawie jego aktywności na naszych Stronach Internetowych i innych stronach internetowych w czasie. Te strony trzecie mogą ustawiać i uzyskiwać dostęp do plików cookie na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika, a także mogą używać znaczników pikselowych, dzienników internetowych, sygnalizatorów internetowych lub innych podobnych technologii. Więcej informacji na temat tych praktyk i sposobu rezygnacji z nich można znaleźć w naszym Oświadczeniu o plikach cookie.

3.5 Jak wykorzystujemy zebrane informacje?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać do następujących celów:

 • Aby udzielić odpowiedzi lub dostarczyć informacji, o które prosisz
 • Aby zapewnić i wspierać nasze strony internetowe i usługi
 • Jeśli posiadasz konto w Bomborze, aby wysłać do Ciebie informacje administracyjne lub związane z kontem
 • Jeśli ubiegałeś się o stanowisko w Bomborze, dla celów związanych z rekrutacją
 • Składanie zeznań po uprzedniej zgodzie
 • Aby komunikować się z Państwem o naszych wydarzeniach lub wydarzeniach z udziałem naszych partnerów
 • Dostarczanie Państwu informacji marketingowych i promocyjnych (jeśli jest to zgodne z Państwa preferencjami marketingowymi). Więcej informacji na temat zarządzania Twoimi preferencjami marketingowymi znajdziesz w sekcji "Prawa do ochrony danych osobowych" poniżej.
 • Przestrzeganie i egzekwowanie obowiązujących wymogów prawnych, umów i polityk
 • Zapobieganie, wykrywanie, reagowanie i ochrona przed potencjalnymi lub rzeczywistymi roszczeniami, zobowiązaniami, niedozwolonym zachowaniem i działalnością przestępczą
 • Dla innych celów biznesowych, takich jak analiza danych, określanie trendów użytkowania, określanie skuteczności naszego marketingu oraz ulepszanie, dostosowywanie i ulepszanie naszych stron internetowych i usług.

Wróć na górę

4. Informacje ogólne


W tej sekcji opisano sposób udostępniania informacji o użytkowniku, szczegóły dotyczące plików cookie i innych technologii śledzenia, prawa do ochrony danych i inne ogólne informacje.

4.1 Jak udostępniamy informacje o użytkowniku

Dane osobowe użytkownika zebrane z naszych Usług i Witryn mogą zostać ujawnione w następujący sposób:

 • Klienci i partnerzy. Jeśli jesteś Użytkownikiem Końcowym, udostępniamy Informacje o Usłudze Klientom i Partnerom dla celów związanych z naszymi relacjami biznesowymi z nimi oraz dla celów opisanych w niniejszym Zawiadomieniu. Nasi Klienci i Partnerzy są zobowiązani do wykorzystywania otrzymanych informacji zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Sprzedawcy, konsultanci i dostawcy usług. Udostępniamy również Informacje o Usługach różnym zewnętrznym dostawcom usług, aby pomóc nam w obsłudze, zabezpieczeniu, monitorowaniu, obsłudze i ocenie Usług. Przykładem może być pomoc w zakresie wsparcia technicznego, operacyjnego lub hostingowego, oprogramowania i usług związanych z bezpieczeństwem lub umożliwienie korzystania z innych oferowanych przez nas usług.
 • Partnerzy reklamowi strony internetowej. Możemy współpracować z zewnętrznymi sieciami reklamowymi i giełdami w celu wyświetlania reklam na naszych stronach internetowych lub w celu zarządzania i obsługi naszych reklam na innych stronach i możemy udostępniać im w tym celu dane osobowe użytkownika.
 • Istotne interesy i prawa. Możemy ujawnić informacje o użytkowniku, jeśli uznamy to za konieczne w celu ochrony żywotnych interesów lub praw Bombory, użytkownika lub innej osoby.
 • Korporacyjne podmioty stowarzyszone i transakcje. Możemy przekazywać informacje o użytkowniku naszym podmiotom powiązanym (tj. każdej spółce zależnej, spółce dominującej lub spółce będącej pod wspólną kontrolą Bombory). Nasi partnerzy, tacy jak Signal HQ i netFactor będą używać twoich informacji tylko do celów opisanych w tym zawiadomieniu.
 • Potencjalni nabywcy naszej firmy. Jeśli Bombora jest zaangażowana w fuzję, przejęcie lub sprzedaż całości lub części swoich aktywów, informacje o użytkowniku mogą zostać udostępnione lub przekazane w ramach tej transakcji odpowiedniemu potencjalnemu nabywcy, jego agentom i doradcom, zgodnie z prawem. Należy pamiętać, że każdy potencjalny nabywca zostanie poinformowany, że powinien wykorzystywać informacje o użytkowniku wyłącznie w celach ujawnionych w niniejszym zawiadomieniu.
 • Zgodność z prawem. Możemy ujawnić informacje o użytkowniku każdemu właściwemu organowi ścigania, organowi regulacyjnemu, sądowi rządowemu lub innej osobie trzeciej, jeżeli uznamy, że ujawnienie jest konieczne:
  i) w zakresie mających zastosowanie przepisów ustawowych lub wykonawczych
  ii) do wykonywania, ustanawiania lub obrony naszych praw
  iii) w celu ochrony swoich żywotnych interesów lub interesów innych osób.

4.2 Ciasteczka i inne technologie śledzenia

W naszych witrynach internetowych stosujemy pliki cookie i podobne technologie śledzenia ("Cookies") w celu gromadzenia i wykorzystywania informacji osobowych o użytkowniku. Więcej informacji na temat rodzajów plików cookie i innych technologii śledzenia, których używamy, dlaczego i jak można kontrolować pliki cookie, można znaleźć w naszym Oświadczeniu o plikach cookie.

Wróć na górę

5. Zarządzanie Twoimi danymi osobowymi z nami

Ważne jest dla nas, abyś wiedział, że masz prawo do dostępu i zarządzania danymi, które mogły zostać zebrane o Tobie od osób trzecich. Dążymy do zapewnienia jak największej przejrzystości w tej części opisujemy Państwa prawa do ochrony danych osobowych.

Masz prawo dostępu do tych danych w każdej chwili. Ważne jest, abyśmy zapewnili Państwu narzędzia umożliwiające sprzeciw i ograniczenie sprzedaży Państwa danych lub wycofanie zgody (w stosownych przypadkach) na wykorzystanie danych, które możemy na Państwa temat posiadać. Aby pomóc chronić Twoją prywatność i utrzymać bezpieczeństwo, podejmujemy kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości za pośrednictwem OneTrust. OneTrust to bezpieczne oprogramowanie administracyjne, którego używamy do zarządzania żądaniami prywatności.

5.1 Wnioski osób, których dane dotyczą i ich prawa do ochrony danych osobowych

Prosimy o wypełnienie formularza wniosku o podanie danych osobowych w celu uzyskania od firmy Bombora kopii danych dotyczących Państwa Platformy i/lub działalności. Informacje podane w tym formularzu zostaną wykorzystane wyłącznie w celu identyfikacji platformy i/lub danych biznesowych, o które się Państwo zwracają i odpowiadają na Państwa prośbę. Po wysłaniu formularza zapytania o dostęp do przedmiotu, postaramy się odpowiedzieć w ciągu 72 godzin od otrzymania zapytania. Proszę dać Bomborze 40 dni na rozpatrzenie wniosku. Możesz również wysłać e-mail na adres privacy@bombora.com z wszelkimi pytaniami lub zapytaniami dotyczącymi Twoich danych.

Ujawniane przez nas informacje będą dotyczyć jedynie 12-miesięcznego okresu poprzedzającego możliwe do zweryfikowania żądania konsumenta. W udzielonej odpowiedzi wyjaśnimy również powody, dla których nie możemy zastosować się do prośby, jeśli dotyczy. Należy pamiętać, że większość przechowywanych przez nas informacji pozwala na identyfikację tylko konkretnej przeglądarki lub urządzenia i nie pozwala na indywidualną identyfikację użytkownika. Aby pomóc chronić Twoją prywatność i utrzymać bezpieczeństwo, podejmujemy kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości w OneTrust. Złożenie możliwego do zweryfikowania żądania konsumenta nie wymaga utworzenia u nas konta. Przed udzieleniem użytkownikowi dostępu do danych osobowych lub spełnieniem żądań usunięcia, przeniesienia lub innych powiązanych z tym żądań, użytkownik będzie musiał dostarczyć nam pewnych dodatkowych informacji w celu umożliwienia identyfikacji przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika i zapewnienia, że dokładnie spełniamy żądania użytkownika.

Mają Państwo następujące prawa do ochrony danych osobowych:

 • Możesz poprosić o dostęp lub o zmianę, aktualizację lub usunięcie Twoich danych osobowych, w dowolnym momencie, wypełniając powyższy formularz. Należy pamiętać, że możemy nałożyć niewielką opłatę za dostęp i ujawnienie Państwa danych osobowych w przypadkach dozwolonych przez obowiązujące prawo, która zostanie Państwu przekazana.
 • Ponadto, jeśli użytkownik jest rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, może sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, poprosić nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych lub zażądać przeniesienia danych osobowych. Aby skorzystać z tych praw, należy wypełnić powyższy formularz.
 • Możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości promocyjnych klikając na link "wypisz się" w e-mailu lub wypełniając powyższy formularz. Więcej informacji na temat możliwości rezygnacji znajduje się poniżej w sekcji "Wybory". Jeśli użytkownik zdecyduje się zaprzestać otrzymywania informacji marketingowych, możemy nadal komunikować się z nim w zakresie aktualizacji zabezpieczeń, funkcjonalności produktu, odpowiedzi na zapytania o usługi lub w innych celach transakcyjnych, niemających charakteru marketingowego lub związanych z administracją.
 • Jeśli zebraliśmy i przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe za Państwa zgodą, mogą Państwo w każdej chwili wycofać swoją zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez nas dokonanego przed cofnięciem zgody, ani też na przetwarzanie danych osobowych przez nas dokonanych w oparciu o legalne podstawy przetwarzania.
  oprócz zgody.
 • Mają Państwo prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych na temat gromadzenia i wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do danych kontaktowych organów ochrony danych w EOG. Jeśli jesteś konsumentem i chcesz otworzyć sprawę dotyczącą ochrony prywatności w UE-USA lub Swiss-USA, kliknij tutaj, aby złożyć reklamację.

Wycofanie się ze sprzedaży danych osobowych

Oprócz praw do ochrony danych osobowych określonych w niniejszym Zawiadomieniu, jeśli mieszkają Państwo w Kalifornii, California Consumer Privacy Act of 2018 ("CCPA") daje mieszkańcom Kalifornii prawo do rezygnacji ze sprzedaży swoich danych osobowych, do wglądu w dane, które Bombora mogła zebrać w ciągu ostatnich 12 miesięcy, oraz do zapoznania się z poniższymi informacjami:

 • Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat;
 • Kategorie źródeł, z których zbierane są dane osobowe;
 • Biznesowy lub handlowy cel gromadzenia danych osobowych;
 • Kategorie osób trzecich, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe;
 • Konkretne dane osobowe, które zebraliśmy na Państwa temat.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Witrynie, są to kategorie informacji, które mogliśmy zebrać na temat użytkownika oraz cele, które mogliśmy wykorzystać. Kategorie danych osobowych, które mogliśmy zebrać na temat użytkownika lub korzystania z naszej Strony w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy:

 • Identyfikatory takie jak prawdziwe nazwisko, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres internetowy, adres e-mail, stanowisko pracy i nazwa firmy.
 • Osobiste: takie jak nazwisko, wykształcenie, informacje o zatrudnieniu
 • Chronione cechy klasyfikacji: takie jak wiek i płeć
 • Internet lub inne podobne działania w sieci, takie jak historia przeglądania, historia wyszukiwania, informacje na temat interakcji konsumenta ze stroną internetową, aplikacją lub reklamą
 • Dane geolokalizacyjne, takie jak obszar metra, kraj, kod pocztowy i potencjalnie współrzędne geograficzne, jeśli w urządzeniu zostały włączone usługi lokalizacji.

Więcej informacji na temat kategorii danych osobowych można uzyskać w części "co robimy i zbieramy i dlaczego".

Wymienione powyżej kategorie danych osobowych otrzymujemy z następujących kategorii źródeł:

 • Bezpośrednio od ciebie. Na przykład z formularzy, które wypełniasz;
 • Pośrednio od ciebie. Na przykład, z obserwacji Twoich działań na naszej stronie internetowej;
 • Ze źródeł zewnętrznych, jak określono w dalszej części dokumentu.

Więcej informacji na temat źródeł danych osobowych można uzyskać w sekcji "Informacje, które zbieramy". Są to cele biznesowe lub handlowe, dla których dane osobowe zostały zebrane.

 • W celu spełnienia lub spełnienia przesłanek podanych przez Ciebie informacji. Na przykład, jeśli udostępnisz swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, aby poprosić o demo, zacytować lub zadać pytanie dotyczące naszych produktów lub usług, wykorzystamy te dane osobowe, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie.
 • Dostarczanie, wspieranie, personalizacja i rozwój naszej strony internetowej, produktów i usług.
 • Aby spersonalizować korzystanie z Witryny i dostarczyć treści oraz oferty produktów i usług odpowiednie dla Twoich zainteresowań, w tym oferty celowe i reklamy za pośrednictwem naszej Witryny, witryn osób trzecich oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej (za Twoją zgodą, jeśli jest to wymagane przez prawo).
 • Do testowania, badań, analiz i rozwoju produktów, w tym do rozwoju i ulepszania naszej strony internetowej, produktów i usług.

Więcej informacji na temat celów biznesowych lub handlowych, dla których zebrano dane osobowe, można uzyskać w sekcjach "co robimy i dlaczego" oraz "jak wykorzystujemy zebrane informacje".

Kategorie osób trzecich, którym udostępniliśmy Twoje dane osobowe;

 • Agregatory danych.

Więcej informacji na temat osób trzecich, którym udostępniliśmy Twoje dane, można uzyskać w sekcji "Jak udostępniamy Twoje dane". W ciągu poprzednich (12) miesięcy, Bombora mogła sprzedać następujące kategorie danych osobowych:

 • Identyfikatory
 • Osobisty
 • Charakterystyka klasyfikacji chronionej
 • Internet lub inna podobna działalność sieciowa
 • Lokalizacja Geo

Użytkownik ma prawo zażądać pewnych informacji o ujawnieniu przez nas danych osobowych osobom trzecim dla ich własnych celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. Ta prośba jest bezpłatna. Masz również prawo do nie bycia dyskryminowanym za korzystanie z któregokolwiek z wymienionych praw.

Mieszkańcy CA mogą również wyznaczyć agenta do składania wniosków o skorzystanie z praw wynikających z CCPA. Jak wspomniano powyżej, Bombora podejmie kroki zarówno w celu zweryfikowania tożsamości osoby starającej się o skorzystanie z przysługujących jej praw, jak i w celu sprawdzenia, czy Twój agent został upoważniony do złożenia wniosku w Twoim imieniu poprzez dostarczenie nam podpisanego pełnomocnictwa. Możesz złożyć możliwy do zweryfikowania wniosek o dostęp lub przeniesienie danych tylko dwa razy w ciągu roku kalendarzowego.

Mieszkańcy Kalifornii mogą korzystać z praw opisanych w tej sekcji, odwiedzając formularz wniosku o ochronę prywatności w celu skorzystania z prawa do informacji (dane, które możemy mieć na temat użytkownika) oraz wniosku o usunięcie (dane, które możemy mieć na temat użytkownika). Kliknij tutaj, aby zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych. Możesz również skorzystać z tych praw, wysyłając e-mail na adres privacy@bombora.com z tematem "CA Privacy Rights".

5.2 Twoje wybory

Rezygnacja z ciasteczek Bombora

Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania od nas reklam opartych na zainteresowaniach, przejdź na naszą stronę rezygnacji.

Gdy użytkownik zrezygnuje z tej opcji, umieścimy plik cookie Bombora lub w inny sposób zidentyfikujemy przeglądarkę użytkownika w sposób, który poinformuje nasze systemy, aby nie rejestrowały informacji związanych z jego działalnością badawczą. Należy jednak pamiętać, że w przypadku przeglądania stron internetowych z wielu urządzeń lub przeglądarek trzeba będzie zrezygnować z każdego urządzenia lub przeglądarki, aby uniemożliwić śledzenie personalizacji na wszystkich z nich. Z tego samego powodu, jeśli użytkownik użyje nowego urządzenia, zmieni przeglądarkę, usunie plik cookie Bombora opt-out lub wyczyści wszystkie pliki cookie, będzie musiał ponownie wykonać to zadanie opt-out. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z plików cookie oraz sposobu rezygnacji z plików cookie osób trzecich, prosimy o zapoznanie się z naszym Oświadczeniem dotyczącym plików cookie.

Rezygnacja z reklamy opartej na zainteresowaniach z plików cookie

Jak opisano powyżej, aby zrezygnować lub otrzymać reklamę opartą na odsetkach z Usług Bombora poprzez wykorzystanie plików cookie, należy przejść do naszej strony rezygnacji. Użytkownik może zrezygnować z kierowania reklam w oparciu o swoją aktywność w aplikacjach mobilnych i z czasem za pomocą "ustawień" urządzenia.

Jak opisano powyżej, aby zrezygnować lub otrzymać reklamę opartą na odsetkach z Usług Bombora poprzez wykorzystanie plików cookie, należy przejść do naszej strony rezygnacji (https://bombora.com/opt-out/).
Możesz zrezygnować z reklamy opartej na zainteresowaniach wielu firm, które umożliwiają taką reklamę na stronach internetowych tych stowarzyszeń. Aby to zrobić, proszę wejść na portal DAA's opt-out. Możesz również zrezygnować z niektórych partnerów reklamowych opartych na zainteresowaniach, z którymi współpracujemy, przechodząc na stronę wyboru konsumenta Network Advertising Initiative (NAI).
Użytkownik może zrezygnować z kierowania reklam w oparciu o swoją aktywność w aplikacjach mobilnych i z czasem za pomocą "ustawień" urządzenia.

Wycofanie się z reklamy opartej na zainteresowaniach w aplikacjach mobilnych
Nasi Klienci i Partnerzy mogą wyświetlać reklamę opartą na zainteresowaniach w aplikacjach mobilnych w oparciu o ich wykorzystanie w czasie oraz w aplikacjach niestowarzyszonych. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych praktyk i sposobu rezygnacji z nich, należy odwiedzić stronę https://youradchoices.com/, pobrać aplikację mobilną DAA AppChoices i postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w aplikacji mobilnej AppChoices.

Powrót na górę

6. Inne ważne informacje

6.1 Bezpieczeństwo danych

Bombora podejmuje środki ostrożności w celu ochrony danych i informacji znajdujących się pod jej kontrolą przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą lub zmianą. Bombora wprowadziła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony informacji, które zbiera za pośrednictwem swoich Usług i Stron Internetowych. Środki bezpieczeństwa Bombora obejmują technologię i sprzęt pomagający chronić nasze informacje, a Bombora utrzymuje środki bezpieczeństwa dotyczące tego, kto może, a kto nie ma dostępu do naszych informacji. Oczywiście, żaden system ani sieć nie może zapewnić ani zagwarantować pełnego bezpieczeństwa, a Bombora zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z Serwisu lub z włamań lub zdarzeń hakerskich osób trzecich.

6.2 Dzieci

Nasze strony internetowe i usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli znasz dane osobowe, które zebraliśmy od dziecka poniżej 18 roku życia, prosimy o 'kontakt' znajdujący się w poniższej sekcji. Jeśli masz 16 lat lub więcej i jesteś rezydentem stanu Kalifornia, masz prawo do nakazania nam, aby nie sprzedawać swoich danych osobowych w dowolnym momencie ("prawo do rezygnacji"). Nie sprzedajemy danych osobowych konsumentów, o których wiemy, że mają mniej niż 16 lat.

6.3 Inne strony internetowe

Usługi lub Strony Internetowe mogą zawierać łącza lub integracje z innymi stronami, których Bombora nie jest właścicielem lub nie obsługuje. Obejmuje to linki od Klientów i Partnerów, którzy mogą używać logo Bombora w ramach umowy o co-brandingu, lub strony internetowe i serwisy internetowe, z którymi współpracujemy w celu świadczenia Usług. Na przykład, możemy sponsorować wydarzenie lub świadczyć usługi wspólnie z innymi firmami. Bombora nie kontroluje, nie ponosi odpowiedzialności za strony internetowe, usługi, treści, produkty, usługi, politykę prywatności lub praktyki tych stron.

Podobnie, jeśli użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Informacji o Usłudze za pośrednictwem strony internetowej korzystającej z Usług, decyduje się na ujawnienie informacji zarówno firmie Bombora, jak i stronie trzeciej, z którą strona jest kojarzona. Niniejsze Zawiadomienie o Ochronie Prywatności reguluje wyłącznie korzystanie przez Bomborę z Informacji o Usłudze, a nie wykorzystywanie jakichkolwiek informacji przez inne podmioty.

6.4 Międzynarodowe przekazywanie danych

Nasze serwery i obiekty, które utrzymują nasze Strony Internetowe, Usługi i informacje, które zbieramy, są obsługiwane w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym jesteśmy firmą międzynarodową, a nasze wykorzystanie Państwa informacji wiąże się z koniecznością przekazywania danych na skalę międzynarodową. Jeżeli mieszkają Państwo w Unii Europejskiej, Kanadzie lub w innym miejscu poza Stanami Zjednoczonymi, proszę mieć świadomość, że gromadzone przez nas informacje mogą być przekazywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych i innych mających zastosowanie terytoriach, w których przepisy o ochronie prywatności mogą nie być tak wyczerpujące, jak w kraju, w którym mieszkają Państwo i/lub są Państwo obywatelami, lub nie być im równoważne.

Podjęliśmy jednak odpowiednie środki zabezpieczające, aby wymagać, by dane osobowe użytkownika pozostawały chronione zgodnie z niniejszym zawiadomieniem. Obejmuje to wdrożenie Standardowych Klauzul Umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między naszymi spółkami grupy, które wymagają od wszystkich spółek grupy ochrony danych osobowych przetwarzanych z EOG zgodnie z prawem Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych. Nasze standardowe klauzule umowne mogą być dostarczone na żądanie. Wdrożyliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia u naszych zewnętrznych usługodawców i partnerów, a dalsze szczegóły mogą być dostarczone na życzenie.

6.5 Zatrzymywanie i usuwanie danych

Przechowujemy dane osobowe, które zbieramy od Państwa w przypadkach, w których jest to niezbędne do prowadzenia legalnej działalności gospodarczej (np. w celu przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych, egzekwowania naszych umów lub przestrzegania zobowiązań prawnych).

W przypadku, gdy nie mamy stałej, uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy. Jeśli nie jest to możliwe (np. dlatego, że Twoje dane osobowe zostały zapisane w archiwach zapasowych), wówczas bezpiecznie przechowujemy Twoje dane osobowe i izolujemy je od dalszego przetwarzania, aż do momentu ich usunięcia.

California "Do Not Track"

Prawo stanu Kalifornia wymaga, aby operatorzy stron internetowych i usług online ujawniali, w jaki sposób reagują na sygnał "Nie śledź". Ponieważ nie ma jeszcze powszechnego zrozumienia, jak interpretować sygnały "Nie śledź", obecnie nie reagujemy na sygnały "Nie śledź". Zapewniamy jednak możliwość rezygnacji z korzystania z technologii śledzenia, wykorzystywanych do wysyłania reklam opartych na zainteresowaniach, jak opisano powyżej.

6.6 Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach lub w obowiązującym prawie. W przypadku, gdy takie zmiany mają istotny charakter, powiadomimy Państwa o nich albo poprzez umieszczenie w widocznym miejscu zawiadomienia o takich zmianach przed ich wprowadzeniem, albo poprzez bezpośrednie wysłanie zawiadomienia. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej noty o ochronie prywatności. Na górze strony zawsze będzie widniała data ostatniej modyfikacji Powiadomienia o Ochronie Prywatności, abyś mógł określić, kiedy ostatnio została ona zmieniona.

6.7 Skontaktuj się z nami

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Zawiadomienia lub praktyk Bombora w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt z naszym Biurem Ochrony Danych, wysyłając powyższy formularz, lub pocztą, korzystając z danych podanych poniżej:

Mieszkańcy USA i EOG
Attn: Havona Madama, Główny Urzędnik ds.
419Park Avenue South, piętro 12
Nowy Jork, NY, Stany Zjednoczone 10016

Jeśli jesteś rezydentem w EOG, Twoim administratorem danych jest Bombora, Inc.

Siedziba Bombory znajduje się w Nowym Jorku, NY, USA. Dowiedz się więcej o nas i naszych usługach.
Wróć na górę

7.0 IAB Europa Ramy przejrzystości i zgody

Bombora uczestniczy w IAB Europe Transparency & Consent Framework i przestrzega jego specyfikacji i polityki. Numer identyfikacyjny Bombory w tych ramach to 163.