bombora

Ýttu á "Enter" til að leita eða "Esc" til að hætta við

!!!

Óheimil notkun

Þú mátt aðeins nota vefsíðuna í lögmætum tilgangi og í samræmi við þessa notkunarskilmála. Þú samþykkir að nota ekki vefsíðuna:

Síðast breytt: 19. apríl 2024

Til að senda, vitandi vits taka á móti, hlaða upp, hlaða niður, nota eða endurnýta efni sem er ekki í samræmi við efnisstaðlana sem settir eru fram í þessum notkunarskilmálum.

Þessir notkunarskilmálar eru slegnir inn af og á milli vefsíðu notanda ( "þú") og Bombora, Inc ( "Fyrirtæki," "við," eða "okkur"). Eftirfarandi skilmálar og skilyrði, ásamt öllum skjölum sem þeir innihalda sérstaklega með tilvísun (sameiginlega "notkunarskilmálar"), stjórna aðgangi þínum að og notkun www.bombora.com, þar með talið öllu efni, virkni og þjónustu sem í boði er á eða í gegnum www.bombora.com, surge.bombora.com, insights.bombora.com (sameiginlega "vefsíðan"), hvort sem er sem gestur eða skráður notandi.

Vinsamlegast lestu notkunarskilmálana vandlega áður en þú byrjar að nota vefsíðuna. Með því að nota vefsíðuna eða með því að smella til að samþykkja eða samþykkja notkunarskilmálana þegar þessi valkostur er gerður aðgengilegur þér, samþykkir þú og samþykkir að vera bundinn og hlíta þessum notkunarskilmálum og persónuverndarstefnu okkar, sem finna má á https://bombora.com/privacy-policy/, felld hér inn með tilvísun. Ef þú vilt ekki samþykkja þessa notkunarskilmála eða persónuverndarstefnuna máttu ekki fá aðgang að eða nota vefsíðuna.

Þú kannt að hafa ákveðin persónuverndarréttindi á vefsíðunni, eins og fram kemur í persónuverndarstefnunni. 

                                             

Til að vendismíða eða reyna á annan hátt að fá persónugreinanlegar upplýsingar eða auðkenni einstaklinga, frá gagnvirkri þjónustu og/eða vefsíðunni. Þrátt fyrir framangreint getur þú notað gagnvirku þjónustuna til að stemma stigu við ólæsilegum, læsilegum eða tætum gagnagildum hver við annan eingöngu til að nota gagnaeigindir (svo sem lýðfræðileg eða vaxtatengd gögn) um notanda.

Búðu til afleidd eða líkan verk úr gagnvirku þjónustunni og/eða vefsíðunni, eða öfugt, afskræmdu eða fá aðgang að gagnvirku þjónustunni og/eða vefsíðunni af hvaða ástæðu sem er, þ.m.t. án takmarkana við (1) byggja upp samkeppnishæfa vöru eða þjónustu, eða aðra vöru eða þjónustu sem veitir svipaða eða sambærilega virkni Gagnvirk þjónusta og/eða vefsíða, (2) byggja upp vöru með hugmyndum, eiginleikum, aðgerðum eða myndum af gagnvirku þjónustunni og/eða vefsíðunni, eða (3) afrita allar hugmyndir, aðgerðir eða myndir af gagnvirku þjónustunni eða gagnvirku þjónustunni.

Að auki samþykkir þú að:

Notaðu vefsíðuna á nokkurn hátt sem gæti slökkt á, of mikið, skemmt eða skert síðuna eða truflað notkun annarra aðila á vefsíðunni, þ.m.t. getu þeirra til að taka þátt í rauntímastarfsemi í gegnum vefsíðuna.

Notaðu vélmenni, kónguló eða annað sjálfvirkt tæki, ferli eða leiðir til að fá aðgang að vefsíðunni í hvaða tilgangi sem er, þar á meðal að fylgjast með eða afrita eitthvað af efninu á vefsíðunni.

Notaðu handvirkt ferli til að fylgjast með eða afrita efni á vefsíðunni, eða í öðrum tilgangi sem ekki er sérstaklega heimilað í þessum notkunarskilmálum, án skriflegs samþykkis okkar.

Notaðu tæki, hugbúnað eða venja sem truflar rétta virkni vefsíðunnar.

Vefsíðan getur innihaldið: (1) Aðgangur að vörum þjónustu Bombora í gegnum breytt notendaviðmót vefsíðunnar eða í gegnum Google Looker Platform (hver a "HÍ") sameiginlega, sem ( "Interactive Services") sem gerir notendum kleift að veita gögn, leggja fram, birta, birta eða senda upplýsingar til Bombora og samstarfsaðila þess (sameiginlega, "User Framlög") á eða í gegnum vefsíðu.

(2). Aðgangur að fyrirtækjabylgjuviðvörunum® með því að skrá og stofna reikning. Þegar hann hefur verið skráður mun notandi geta fengið aðgang að takmarkaðri útgáfu af bylgjuviðmótinu. Notandi mun geta valið að hámarki tólf (12) efnisatriði og reikningstengda markaðssíur, þar á meðal en ekki takmarkað við lénin sem þú gefur upp (hleður upp lénum) eða þú velur (með því að velja síu fyrir atvinnugrein eða stærð fyrirtækis). Þegar það hefur verið veitt eða valið, í hverri viku mun notandi fá tölvupóst sem inniheldur breytta greiningarskýrslu fyrirtækjabylgju® sem samanstendur af nafni fyrirtækis, efni og fyrirtækjabylgjustigi® með tíu (10) surging fyrirtækjum

Ráðist á vefsíðuna með afneitun á þjónustu eða dreifðri árás á þjónustu.

Sérhvert notendaframlag sem þú gefur til vefsvæðisins verður ekki talið trúnaðarmál, ekki háð eignarrétti og skal ekki innihalda persónuleg gögn eða persónulegar upplýsingar eins og skilgreint er í gildandi lögum. Með því að veita notendaframlag á vefsíðunni veitir þú okkur og leyfishöfum okkar, arftökum og framselur rétt til að nota, fjölfalda, breyta, framkvæma, birta, dreifa og á annan hátt birta þriðja aðila slíkt efni í hvaða tilgangi sem er. 

Eftirlit og framfylgd; Uppsögn 

 • Öll notendaframlög þín gera og munu vera í samræmi við þessa notkunarskilmála. 

Fjarlægðu eða neita að birta nein notendaframlög af einhverri eða engri ástæðu að eigin vild.

Við erum ekki ábyrg eða ábyrg gagnvart þriðja aðila fyrir innihaldi eða nákvæmni notendaframlaga sem þú eða einhver annar notandi vefsíðunnar veitir.

Gefðu upp auðkenni þitt eða aðrar upplýsingar um þig til þriðja aðila sem heldur því fram að efni sem þú birtir brjóti gegn réttindum þeirra, þ.m.t. hugverkarétti þeirra eða rétti þeirra til friðhelgi einkalífs.

 • Grípa til viðeigandi lagalegra aðgerða, þ.m.t. án takmarkana, tilvísun til löggæsluyfirvalda, vegna ólöglegrar eða óheimilrar notkunar á vefsíðunni.
 • Lokaðu eða lokaðu aðgangi þínum að öllum eða hlutum vefsíðunnar af einhverjum eða engum ástæðum, þar á meðal án takmarkana, brot á þessum notkunarskilmálum.

Til að fá aðgang að vefsíðunni eða sumum þeim úrræðum sem hún býður upp á gætirðu verið beðinn um að veita ákveðnar skráningarupplýsingar eða aðrar upplýsingar. Það er skilyrði fyrir notkun þinni á vefsíðunni að allar upplýsingar sem þú gefur upp á vefsíðunni séu réttar, núverandi og fullkomnar. Þú samþykkir að allar upplýsingar sem þú gefur upp til að skrá þig á þessari vefsíðu eða á annan hátt, þar með talið, en ekki takmarkað við, með því að nota gagnvirka eiginleika á vefsíðunni, er stjórnað af persónuverndarstefnu okkar og þú samþykkir allar aðgerðir sem við tökum með tilliti til upplýsinga þinna í samræmi við persónuverndarstefnu okkar.

Við berum enga ábyrgð eða ábyrgð gagnvart neinum vegna frammistöðu eða óframkvæmdar á þeim aðgerðum sem lýst er í þessum kafla.

Efnisstaðlar

Þessir efnisstaðlar eiga við um öll framlög notenda og notkun gagnvirkrar þjónustu. Framlög notenda verða í heild sinni að uppfylla öll viðeigandi lög og reglugerðir sambandsríkisins, ríkis, sveitarfélaga og alþjóðalaga. Án þess að framangreint sé takmarkað mega framlög notenda ekki:

Vefsíðan og allt innihald hennar, eiginleikar og virkni (þ.mt en ekki takmarkað við allar upplýsingar, hugbúnað, texta, skjái, undirliggjandi gögn sem eru afleiðing af gagnvirkri þjónustu, myndum, myndbandi og hljóði og hönnun, vali og fyrirkomulagi þeirra) eru í eigu fyrirtækisins, leyfisveitenda þess eða annarra veitenda slíks efnis og eru vernduð af Bandaríkjunum og alþjóðlegum höfundarrétti, vörumerkja-, einkaleyfis-, viðskiptaleyndarmál og önnur hugverkaréttindi, einkaleyfisréttur og óréttmæt samkeppnislög.

Stuðla að kynferðislegu eða klámfengnu efni, ofbeldi eða mismunun á grundvelli kynþáttar, kynlífs, trúarbragða, þjóðernis, fötlunar, kynhneigðar eða aldurs.

 • Brjóta gegn hvers kyns einkaleyfi, vörumerki, viðskiptaleyndarmálum, höfundarrétti eða öðrum hugverkum eða öðrum réttindum annarra aðila.
 • Brjóta gegn lagalegum réttindum (þ.m.t. kynningarrétti og friðhelgi einkalífs) annarra eða innihalda efni sem gæti leitt til borgaralegrar eða refsiverðrar ábyrgðar samkvæmt gildandi lögum eða reglugerðum eða sem annars kunna að stangast á við þessa notkunarskilmála og persónuverndarstefnuokkar.

Líklegt er að einhver blekki einhvern.

 • Stuðla að ólöglegu athæfi, eða talsmanni, stuðla að eða aðstoða við ólöglegt athæfi.
 • Valda pirringi, óþægindum eða óþarfa kvíða eða vera líkleg til að koma í uppnám, skammast sín, viðvörun eða pirra aðra manneskju.

Herma eftir einhverjum einstaklingi eða gera lítið úr auðkenni þínu eða tengslum við einhvern einstakling eða stofnun.

Fela í sér atvinnustarfsemi eða sölu, svo sem keppnir, getraunir og aðrar sölukynningar, barter eða auglýsingar.

Gefðu það í skyn að þeir gefi sig frá eða séu samþykktir af okkur eða einhverjum öðrum einstaklingi eða aðila, ef það er ekki raunin.

Brot á höfundarrétti

Ef þú telur að einhver notendaframlög brjóti gegn höfundarrétti þínum, vinsamlegast sendu okkur tilkynningu um brot á höfundarrétti á 419 Park Avenue South, Floor 12 New York, New York 10016 Attention: General Counsel. Það er stefna félagsins að segja upp notendareikningum endurtekinna brotamanna.

 • Treysta á bókaðar upplýsingar
 • Að senda, taka vísvitandi á móti, hlaða upp, hlaða niður, hlaða niður, nota eða endurnota efni sem ekki er í samræmi við efnisstaðla sem settir eru fram í þessum notkunarskilmálum.
 • Þessi vefsíða kann að innihalda efni frá þriðja aðila, þar á meðal efni frá öðrum notendum, fyrirtækjum, bloggara og leyfisveitendum þriðju aðila, samtökum, samsöfnuðum og / eða skýrslugerðarþjónustu. Allar yfirlýsingar og/eða skoðanir sem fram koma í þessum efnum og allar greinar og viðbrögð við spurningum og öðru efni, annað en efni sem félagið veitir, eru eingöngu skoðanir og á ábyrgð þess sem einstaklingurinn eða aðilinn veitir þessi efni. Þessi efni endurspegla ekki endilega álit félagsins. Við berum ekki ábyrgð á þér eða þriðja aðila, fyrir efni eða nákvæmni efnis sem þriðji aðili veitir.
 • Breytingar á vefsíðunni
 • Við kunnum að uppfæra efnið á þessari vefsíðu öðru hvoru, en efni hennar er ekki endilega fullklárað eða uppfært. Eitthvað af efninu á vefsíðunni kann að vera úrelt á hverjum tíma og okkur ber engin skylda til að uppfæra slíkt efni.
 • Upplýsingar um þig og heimsóknir þínar á vefsíðuna
 • Til að búa til afleidd eða byggð verk úr gagnvirkri þjónustu og/eða vefsíðunni, eða á annan hátt vendismíða, aðgreina eða fá aðgang að gagnvirku þjónustunni og/eða vefsíðunni af hvaða ástæðu sem er, þar með talið án takmarkana við (1) byggja upp samkeppnishæfa vöru eða þjónustu, eða aðra vöru eða þjónustu sem veitir svipaða eða sambærilega virkni gagnvirku þjónustuna og/eða vefsíðuna, (2) smíða vöru með hugmyndum, eiginleikum, aðgerðum eða grafík gagnvirku þjónustunnar og / eða vefsíðunnar, eða (3) afrita hugmyndir, eiginleika, aðgerðir eða grafík gagnvirku þjónustunnar og / eða vefsíðunnar.

Tenging við vefsíðuna

 • Þú getur tengt við heimasíðuna okkar, að því tilskildu að þú gerir það á þann hátt sem er sanngjarnt og löglegt og skaðar ekki orðspor okkar eða nýtir þér það, en þú mátt ekki koma á fót hlekk á þann hátt að leggja til nokkurs konar félag, samþykki eða áritun af okkar hálfu
 • Þessi vefsíða kann að bjóða upp á ákveðna eiginleika sem gera þér kleift að:
 • Sendu tölvupóst eða önnur samskipti við tiltekið efni eða tengla á tiltekið efni á þessu vefsvæði.
 • Valda því að takmarkaður hluti efnis á þessari vefsíðu birtist eða birtist á eigin vefsvæðum eða tilteknum vefsvæðum þriðju aðila.
 • Þú getur notað þessa eiginleika eingöngu eins og þeir eru veittir af okkur og eingöngu með tilliti til efnisins sem þeir eru sýndir með. Með fyrirvara um framangreint má ekki:
 • Stofnaðu tengil frá hvaða vefsíðu sem er ekki í eigu þín. 
 • Valda því að vefsíðan eða hlutar hennar birtast eða virðast birtast með t.d. burðarvirki, djúpri tengingu eða tengingu í línu, á öðrum vefsvæðum.
 • Tengill á einhvern hluta vefsíðunnar annan en heimasíðuna.

Annars skal grípa til aðgerða með tilliti til efnisins á þessari vefsíðu sem er í ósamræmi við önnur ákvæði þessara notkunarskilmála.

Þú samþykkir að vinna með okkur við að valda óheimilum burðarvirkjum eða tengja strax við að hætta. Við áskiljum okkur rétt til að afturkalla tengingarheimild án fyrirvara.

 • Fjarlægja eða neita að samþykkja framlög notenda af einhverri eða engri ástæðu að eigin geðþótta.
 • Tenglar af vefsíðunni
 • Birta auðkenni þitt eða aðrar upplýsingar um þig til þriðja aðila sem heldur því fram að efni sem þú veitir brjóti í bága við réttindi þeirra, þar á meðal hugverkarétt þeirra eða rétt þeirra til einkalífs.
 • Landfræðilegar takmarkanir
 • Eigandi vefsíðunnar er staðsettur í New York-ríki í Bandaríkjunum. Við bjóðum aðeins upp á þessa vefsíðu til notkunar af einstaklingum í Bandaríkjunum. Við gerum engar kröfur um að vefsíðan eða efni hennar sé aðgengilegt eða viðeigandi utan Bandaríkjanna. Aðgangur að vefsíðunni kann ekki að vera löglegur af ákveðnum einstaklingum eða í ákveðnum löndum. Ef þú opnar vefsíðuna utan Bandaríkjanna gerir þú það að eigin frumkvæði og berð ábyrgð á að fara eftir staðbundnum lögum.

Án þess að takmarka framangreint höfum við rétt til að vinna að fullu með löggæsluyfirvöldum eða dómsúrskurði sem óskar eftir eða leiðbeinir okkur um að birta auðkenni eða aðrar upplýsingar allra sem veita efni og / eða gögn á eða í gegnum vefsíðuna. ÞÚ AFSALAR ÞÉR OG HELDUR FYRIRTÆKINU SKAÐLAUSU AF KRÖFUM SEM STAFA AF AÐGERÐUM SEM FYRIRTÆKIÐ HEFUR GRIPIÐ TIL MEÐAN Á RANNSÓKNUM STENDUR EÐA VEGNA RANNSÓKNA ÞESS OG VEGNA AÐGERÐA SEM GRIPIÐ HEFUR VERIÐ TIL VEGNA RANNSÓKNA ANNAÐ HVORT FYRIRTÆKISINS EÐA LÖGGÆSLUYFIRVALDA.

Þú skilur að við getum ekki og ábyrgjumst ekki eða ábyrgist að skrár sem eru tiltækar til niðurhals af internetinu eða vefsíðunni verði lausar við vírusa eða annan eyðileggingarkóða, að gögnin sem gefin eru upp henti í auglýsinga- eða markaðsskyni. Þú berð ábyrgð á því að innleiða fullnægjandi verklag og eftirlitsstöðvar til að fullnægja sérstökum kröfum þínum um vörn gegn veirunni og nákvæmni gagnainntaks og úttaks og til að viðhalda leiðum utan við síðuna okkar til að endurbygga týnd gögn.

Innihaldsstaðlar

Þessir efnisstaðlar eiga við um öll framlög notenda og notkun gagnvirkrar þjónustu. Framlög notenda verða í heild sinni að vera í samræmi við öll gildandi alríkis-, fylkis-, staðbundin og alþjóðleg lög og reglugerðir. Án takmarkana á framangreindu mega framlög notenda ekki:

 • Innihaldið allt efni sem er ærumeiðandi, klúrt, ósiðlegt, móðgandi, móðgandi, áreitandi, ofbeldisfullt, hatursfullt, bólguvaldandi eða á annan hátt hneykslanlegt.
 • Stuðla að kynferðislegu eða klámfengnu efni, ofbeldi eða mismunun á grundvelli kynþáttar, kynlífs, trúarbragða, þjóðernis, fötlunar, kynhneigðar eða aldurs.
 • Brjóta gegn hvers kyns einkaleyfi, vörumerki, viðskiptaleyndarmálum, höfundarrétti eða öðrum hugverkum eða öðrum réttindum annarra aðila.
 • Brjóta gegn lagalegum réttindum (þar á meðal útgáfurétti og friðhelgi einkalífs) annarra eða innihalda efni sem gæti leitt til einkaréttar- eða refsiábyrgðar samkvæmt gildandi lögum eða reglugerðum eða sem á annan hátt kann að stangast á við þessa notkunarskilmála og persónuverndarstefnu okkar.
 • Líklegt er að einhver blekki einhvern.
 • Stuðla að ólöglegu athæfi, eða talsmanni, stuðla að eða aðstoða við ólöglegt athæfi.
 • Valda pirringi, óþægindum eða óþarfa kvíða eða vera líkleg til að koma í uppnám, skammast sín, viðvörun eða pirra aðra manneskju.
 • Herma eftir einhverjum einstaklingi eða gera lítið úr auðkenni þínu eða tengslum við einhvern einstakling eða stofnun. 
 • Fela í sér atvinnustarfsemi eða sölu, svo sem keppnir, getraunir og aðrar sölukynningar, barter eða auglýsingar.
 • Gefðu það í skyn að þeir gefi sig frá eða séu samþykktir af okkur eða einhverjum öðrum einstaklingi eða aðila, ef það er ekki raunin.

Brot á höfundarrétti

Ef þú telur að einhver framlög notenda brjóti gegn höfundarrétti þínum, vinsamlegast sendu okkur tilkynningu um brot á höfundarrétti á 102 Madison Ave, Floor 5 New York, New York 10016 Athugið: Yfirlögfræðingur. Það er stefna félagsins að loka notendareikningum ítrekaðra brotamanna.

Traust á veittum upplýsingum

Upplýsingarnar sem kynntar eru á eða í gegnum vefsíðuna eru eingöngu gerðar aðgengilegar í almennum upplýsingaskyni. Við ábyrgjumst ekki nákvæmni, heilleika eða gagnsemi þessara upplýsinga. Allt traust sem þú leggur á slíkar upplýsingar er stranglega á eigin ábyrgð. Við afseinkum okkur allri ábyrgð og ábyrgð sem hlýst af öllu trausti sem þú eða aðrir gestir geta lagt á vefsíðuna eða af þeim sem kunna að vera upplýstir um innihald þess.

Þessi vefsíða kann að innihalda efni frá þriðja aðila, þar á meðal efni frá öðrum notendum, fyrirtækjum, bloggara og leyfisveitendum þriðju aðila, samtökum, samsöfnuðum og / eða skýrslugerðarþjónustu. Allar yfirlýsingar og/eða skoðanir sem fram koma í þessum efnum og allar greinar og viðbrögð við spurningum og öðru efni, annað en efni sem félagið veitir, eru eingöngu skoðanir og á ábyrgð þess sem einstaklingurinn eða aðilinn veitir þessi efni. Þessi efni endurspegla ekki endilega álit félagsins. Við berum ekki ábyrgð á þér eða þriðja aðila, fyrir efni eða nákvæmni efnis sem þriðji aðili veitir.

Breytingar á vefsíðunni

Við kunnum að uppfæra efnið á þessari vefsíðu öðru hvoru, en efni hennar er ekki endilega fullklárað eða uppfært. Eitthvað af efninu á vefsíðunni kann að vera úrelt á hverjum tíma og okkur ber engin skylda til að uppfæra slíkt efni.

Upplýsingar um þig og heimsóknir þínar á vefsíðuna

Allar upplýsingar sem við söfnum á þessari vefsíðu eru háðar persónuverndarstefnu okkar. Með því að nota vefsíðuna samþykkir þú allar aðgerðir sem við höfum gripið til með tilliti til upplýsinga þinna í samræmi við persónuverndarstefnuna.

Tenging við vefsíðuna 

Þú samþykkir að vinna með okkur við að valda óheimilum burðarvirkjum eða tengja strax við að hætta. Við áskiljum okkur rétt til að afturkalla tengingarheimild án fyrirvara.

Við kunnum að slökkva á öllum eða öllum eiginleikum samfélagsmiðla og öllum tenglum hvenær sem er án fyrirvara að eigin vild.

Tenglar af vefsíðunni

Ef vefsíðan inniheldur tengla á aðrar síður og úrræði frá þriðja aðila eru þessir tenglar aðeins veittir þér til hægðarauka. Þetta felur í sér tengla í auglýsingum, þar á meðal borðaauglýsingar og styrktar tenglar. Við höfum enga stjórn á innihaldi þessara vefsvæða eða auðlinda og tökum enga ábyrgð á þeim eða tjóni sem kann að stafa af notkun þinni á þeim. Ef þú ákveður að fara inn á eitthvert vefsvæði þriðja aðila sem tengist þessari vefsíðu gerir þú það algjörlega á eigin ábyrgð og með fyrirvara um notkunarskilmála fyrir slíkar vefsíður.

Landfræðilegar takmarkanir

Eigandi vefsíðunnar er staðsettur í New York-ríki í Bandaríkjunum. Við bjóðum aðeins upp á þessa vefsíðu til notkunar af einstaklingum í Bandaríkjunum. Við gerum engar kröfur um að vefsíðan eða efni hennar sé aðgengilegt eða viðeigandi utan Bandaríkjanna. Aðgangur að vefsíðunni kann ekki að vera löglegur af ákveðnum einstaklingum eða í ákveðnum löndum. Ef þú opnar vefsíðuna utan Bandaríkjanna gerir þú það að eigin frumkvæði og berð ábyrgð á að fara eftir staðbundnum lögum.

Fyrirvari um ábyrgð

Þú skilur að við getum ekki og ábyrgjumst ekki eða ábyrgist að skrár sem eru tiltækar til niðurhals af internetinu eða vefsíðunni verði lausar við vírusa eða annan eyðileggingarkóða, að gögnin sem gefin eru upp henti í auglýsinga- eða markaðsskyni. Þú berð ábyrgð á því að innleiða fullnægjandi verklag og eftirlitsstöðvar til að fullnægja sérstökum kröfum þínum um vörn gegn veirunni og nákvæmni gagnainntaks og úttaks og til að viðhalda leiðum utan við síðuna okkar til að endurbygga týnd gögn.

VIÐ BERUM EKKI ÁBYRGÐ Á TJÓNI EÐA TJÓNI SEM DREIFT ER AFNEITUN Á ÞJÓNUSTU, VÍRUSUM EÐA ÖÐRU TÆKNILEGA SKAÐLEGU EFNI SEM GETUR SMITAÐ TÖLVUBÚNAÐ ÞINN, TÖLVUFORRIT, GÖGN EÐA ANNAÐ EINKAEFNI VEGNA NOTKUNAR ÞINNAR Á VEFSÍÐUNNI EÐA ÞJÓNUSTU EÐA HLUTA SEM FENGNIR ERU Í GEGNUM VEFSÍÐUNA EÐA TIL NIÐURHALS Á EFNI SEM BIRT ER Á HENNI, EÐA Á HVAÐA VEFSÍÐU SEM ER TENGD HENNI.

NOTKUN ÞÍN Á VEFSÍÐUNNI, EFNI HENNAR OG ALLRI ÞJÓNUSTU EÐA HLUTUM SEM FENGNIR ERU Í GEGNUM VEFSÍÐUNA ER Á EIGIN ÁBYRGÐ. VEFSÍÐAN, EFNI HENNAR OG ÖLL ÞJÓNUSTA EÐA HLUTIR SEM FENGNIR ERU Í GEGNUM VEFSÍÐUNA ERU VEITTIR Á GRUNDVELLI "EINS OG ÞAÐ ER" OG "EINS OG ÞAÐ ER Í BOÐI" ÁN NOKKURRAR ÁBYRGÐAR AF NEINU TAGI, ANNAÐHVORT BEINNI EÐA ÓBEINNI. HVORKI FYRIRTÆKIÐ NÉ NOKKUR EINSTAKLINGUR SEM TENGIST FYRIRTÆKINU BER NEINA ÁBYRGÐ EÐA FRAMSETNINGU MEÐ TILLITI TIL HEILLEIKA, ÖRYGGIS, ÁREIÐANLEIKA, GÆÐA, NÁKVÆMNI EÐA FRAMBOÐS Á VEFSÍÐUNNI. ÁN ÞESS AÐ TAKMARKA FRAMANGREINT TÁKNAR HVORKI FYRIRTÆKIÐ NÉ NEINN SEM TENGIST FYRIRTÆKINU EÐA ÁBYRGIST AÐ VEFSÍÐAN, EFNI HENNAR EÐA ÞJÓNUSTA EÐA HLUTIR SEM FENGNIR ERU Í GEGNUM VEFSÍÐUNA VERÐI NÁKVÆMIR, ÁREIÐANLEGIR, VILLULAUSIR EÐA ÓTRUFLAÐIR, AÐ GALLAR VERÐI LEIÐRÉTTIR, AÐ VEFSVÆÐIÐ OKKAR EÐA NETÞJÓNNINN SEM GERIR ÞAÐ AÐGENGILEGT SÉ LAUS VIÐ VÍRUSA EÐA AÐRA SKAÐLEGA ÍHLUTI EÐA AÐ VEFSÍÐAN EÐA ÞJÓNUSTAN EÐA HLUTIR SEM FENGNIR ERU Í GEGNUM VEFSÍÐUNA MUNI Á ANNAN HÁTT MÆTA ÞÖRFUM ÞÍNUM EÐA VÆNTINGUM.

FÉLAGIÐ AFSALAR SÉR HÉR MEÐ ALLRI ÁBYRGÐ AF EINHVERJU TAGI, HVORT SEM UM ER AÐ RÆÐA BEINA EÐA ÓBEINA, LÖGBUNDNA EÐA Á ANNAN HÁTT, Þ.M.T. EN EKKI TAKMARKAÐ VIÐ NEINA ÁBYRGÐ Á SÖLUHÆFNI, BROTUM OG HÆFNI Í SÉRSTÖKUM TILGANGI.

FRAMANGREINT HEFUR EKKI ÁHRIF Á NEINA ÁBYRGÐ SEM EKKI ER HÆGT AÐ ÚTILOKA EÐA TAKMARKA SAMKVÆMT GILDANDI LÖGUM.

Takmörkun á ábyrgð

AÐ ÞVÍ MARKI SEM LÖG KVEÐA Á UM, MUN Í ENGU TILVIKI BERA SAMEIGINLEGA ÁBYRGÐ Á FYRIRTÆKINU OG DÓTTURFÉLÖGUM ÞESS OG HLUTDEILDARFÉLÖGUM ÞESS, OG LEYFISVEITENDUM ÞEIRRA, ÞJÓNUSTUAÐILUM, STARFSMÖNNUM, UMBOÐSMÖNNUM, YFIRMÖNNUM OG STJÓRNENDUM, TIL NOKKURS AÐILA (ÓHÁÐ FORMI AÐGERÐA, HVORT SEM ER Í SAMNINGI, SKAÐABÓTARÉTTI EÐA Á ANNAN HÁTT) YFIR ($ 100) EITT HUNDRAÐ DOLLARA.

FRAMANGREINT HEFUR EKKI ÁHRIF Á NEINA ÁBYRGÐ SEM EKKI ER HÆGT AÐ ÚTILOKA EÐA TAKMARKA SAMKVÆMT GILDANDI LÖGUM.

Skaðleysi

Þú samþykkir að verja, bæta og halda skaðlausu fyrirtækinu, hlutdeildarfélögum þess, leyfisveitendum og þjónustuveitendum, og yfirmönnum þess og viðkomandi yfirmönnum, stjórnendum, starfsmönnum, verktökum, umboðsmönnum, leyfisveitendum, birgjum, arftökum og framseljendum frá og á móti kröfum, skuldum, skaðabótum, dómum, verðlaunum, tapi, kostnaði, kostnaði eða gjöldum (þ.mt sanngjörnum þóknun lögmanna) sem stafar af eða tengist broti þínu á þessum notkunarskilmálum eða notkun þinni á vefsíðunni, þar með talið, en ekki takmarkað við, misnotkun á gagnvirku þjónustunni og undirliggjandi gögnum hennar, framlögum notenda, hvers kyns notkun á efni vefsíðunnar, (svo sem þekkingargrunni) þjónustu og vörum öðrum en þeim sem sérstaklega er heimilað í þessum notkunarskilmálum, eða notkun þinni á hvers kyns upplýsingum sem fengnar eru af vefsíðunni.

Gildandi lög og lögsaga

Öll mál sem tengjast vefsíðunni og þessum notkunarskilmálum og hvers kyns ágreiningi eða kröfum sem það stafar af eða tengjast (í hverju tilviki, þ.m.t. ósamningsbundnum ágreiningi eða kröfum), skulu stjórnað af og túlkuð í samræmi við innri lög New York ríkis án þess að það gefi áhrif á val eða lagaákvæði eða reglu (hvort sem um er að ræða New York ríki eða aðra lögsögu).

Öll lagaleg málshöfðun, aðgerð eða málsmeðferð sem stafar af eða tengist þessum notkunarskilmálum eða vefsíðunni skal eingöngu sett á fót fyrir alríkisdómstólum í Bandaríkjunum eða dómstólum New York ríkis þótt við eigum rétt á að höfða mál, aðgerðir eða málsmeðferð gegn þér fyrir brot á þessum notkunarskilmálum í búsetulandi þínu eða öðru viðeigandi landi. Þú afsalar þér öllum andmælum við lögsögu yfir þér af slíkum dómstólum og til varnar fyrir slíkum dómstólum.

Takmörkun á réttum tíma til að skrá kröfur

ALLAR ORSAKIR AÐGERÐA EÐA KRÖFU SEM ÞÚ KANNT AÐ HAFA STAFAÐ AF EÐA TENGJAST ÞESSUM NOTKUNARSKILMÁLUM EÐA VEFSÍÐUNNI VERÐUR AÐ HEFJAST INNAN EINS (1) ÁRS EFTIR AÐ ORSÖK AÐGERÐA SAFNAST UPP; AÐ ÖÐRUM KOSTI ER SLÍKUM MÁLSÁSTÆÐUM EÐA KRÖFU ENDANLEGA ÚTILOKAÐ.

Afsal og alvarleiki

Engin undanþága frá félaginu á neinum skilmálum eða skilyrðum sem sett eru fram í þessum notkunarskilmálum skal teljast frekari eða áframhaldandi undanþága frá slíkum skilmálum eða afsali á öðrum skilmálum eða skilyrðum og misbrestur fyrirtækisins á að árétta rétt eða ákvæði samkvæmt þessum notkunarskilmálum skal ekki fela í sér afsal á slíkum rétti eða ákvæðum.

Ef eitthvert ákvæði þessara notkunarskilmála er í höndum dómstóls eða annars dómstóls þar til bærra lögsagnarumdæmis til að vera ógilt, ólöglegt eða óframfyjanlegt af einhverjum ástæðum skal slíkt ákvæði fellt niður eða takmarkað að lágmarki þannig að eftirstandandi ákvæði notkunarskilmálanna haldi áfram af fullum krafti og áhrifum.

Allur samningurinn

Notkunarskilmálar og Privacy Policy okkar eru eini og allt samkomulag milli þín og Bombora, Inc með tilliti til heimasíðu og úrelda öllum fyrri og samtímis skilningi, samningum, framsetningu, og ábyrgðir, bæði skrifleg og munnleg, með tilliti til heimasíðu.

Athugasemdir þínar og áhyggjur

Þessi vefsíða er rekin af Bombora, Inc., 102 Madison Ave, Floor 5, New York, New York 10016.

Öllum öðrum athugasemdum, athugasemdum, beiðnum um tæknilega aðstoð og öðrum samskiptum sem tengjast vefsíðunni skal beint til: Legal@bombora.com.