bombora

Ýttu á "Enter" til að leita eða "Esc" til að hætta við

!!!

Óheimil notkun

Þú mátt aðeins nota vefsíðuna í lögmætum tilgangi og í samræmi við þessa notkunarskilmála. Þú samþykkir að nota ekki vefsíðuna:

Á nokkurn hátt sem brýtur í bága við viðeigandi sambandsríki, ríki, staðbundin eða alþjóðleg lög eða reglugerðir (þ.m.t., án takmarkana, gilda lög um útflutning gagna eða hugbúnaðar til og frá Bandaríkjunum eða öðrum löndum).

Til að senda, vitandi vits taka á móti, hlaða upp, hlaða niður, nota eða endurnýta efni sem er ekki í samræmi við efnisstaðlana sem settir eru fram í þessum notkunarskilmálum.

Til að herma eftir eða reyna að herma eftir fyrirtækinu, starfsmanni fyrirtækisins, öðrum notanda eða öðrum einstaklingi eða aðila (þ.m.t., án takmarkana, með því að nota netföng sem tengjast einhverju framangreindu).

Vinsamlegast lestu notkunarskilmálana vandlega áður en þú byrjar að nota vefsíðuna. Með því að nota vefsíðuna eða með því að smella til að samþykkja eða samþykkja notkunarskilmálana þegar þessi valkostur er gerður aðgengilegur þér, samþykkir þú og samþykkir að vera bundinn og fylgja þessum notkunarskilmálum og persónuverndarstefnu okkar, sem er að finna á https://bombora.com/privacy/, sem felld er inn hér með tilvísun. Ef þú vilt ekki samþykkja þessa notkunarskilmála eða persónuverndarstefnuna máttu ekki fá aðgang að eða nota vefsíðuna.

Leyfðu þriðja aðila að komast beint inn á vefsíðuna eða selja á annan hátt, leigja, veita leyfi, veita eða dreifa undirliggjandi gögnum sem samanstanda af gagnvirkri þjónustu.

                                             

Til að vendismíða eða reyna á annan hátt að fá persónugreinanlegar upplýsingar eða auðkenni einstaklinga, frá gagnvirkri þjónustu og/eða vefsíðunni. Þrátt fyrir framangreint getur þú notað gagnvirku þjónustuna til að stemma stigu við ólæsilegum, læsilegum eða tætum gagnagildum hver við annan eingöngu til að nota gagnaeigindir (svo sem lýðfræðileg eða vaxtatengd gögn) um notanda.

Búðu til afleidd eða líkan verk úr gagnvirku þjónustunni og/eða vefsíðunni, eða öfugt, afskræmdu eða fá aðgang að gagnvirku þjónustunni og/eða vefsíðunni af hvaða ástæðu sem er, þ.m.t. án takmarkana við (1) byggja upp samkeppnishæfa vöru eða þjónustu, eða aðra vöru eða þjónustu sem veitir svipaða eða sambærilega virkni Gagnvirk þjónusta og/eða vefsíða, (2) byggja upp vöru með hugmyndum, eiginleikum, aðgerðum eða myndum af gagnvirku þjónustunni og/eða vefsíðunni, eða (3) afrita allar hugmyndir, aðgerðir eða myndir af gagnvirku þjónustunni eða gagnvirku þjónustunni.

Við kunnum að endurskoða og uppfæra þessa notkunarskilmála af og til að eigin vild. Allar breytingar taka gildi strax þegar við birtum þær.

Áframhaldandi notkun þín á vefsíðunni eftir birtingu endurskoðaðra notkunarskilmála þýðir að þú samþykkir og samþykkir breytingarnar. Búist er við að þú skoðir þessa síðu af og til svo þú sért meðvitaður um allar breytingar, þar sem þær eru bindandi fyrir þig.

Notaðu vélmenni, kónguló eða annað sjálfvirkt tæki, ferli eða leiðir til að fá aðgang að vefsíðunni í hvaða tilgangi sem er, þar á meðal að fylgjast með eða afrita eitthvað af efninu á vefsíðunni.

Notaðu handvirkt ferli til að fylgjast með eða afrita efni á vefsíðunni, eða í öðrum tilgangi sem ekki er sérstaklega heimilað í þessum notkunarskilmálum, án skriflegs samþykkis okkar.

Notaðu tæki, hugbúnað eða venja sem truflar rétta virkni vefsíðunnar.

Vefsíðan getur innihaldið: (1) Aðgang að viðvörunum um bylgju® fyrirtækja með því að skrá sig og stofna reikning í gegnum breytt notendaviðmót vefsíðunnar ("HÍ").  Þegar notandi hefur verið skráður mun hann geta fengið aðgang að takmarkaðri útgáfu af bylgjuviðmótinu. Notandi mun geta valið að hámarki tólf (12) efnisatriði og markaðssíur sem byggjast á reikningum, þar með talið en ekki takmarkað við lénin sem þú gefur upp (hlaða upp fjölda léna) eða valið af þér (með því að velja iðnaðar- eða stærðarsíur fyrirtækis). Þegar hann hefur verið veittur eða valinn mun notandi í hverri viku fá tölvupóst sem inniheldur breytta greiningarskýrslu fyrirtækisins Surge® sem samanstendur af nafni fyrirtækis, efni og fyrirtækjabylgjustigi® með tíu (10) vaxandi fyrirtækjum; eða 

Reyndu að fá óheimilan aðgang að, trufla, skemma eða trufla hluta vefsíðunnar, netþjóninn sem vefsíðan er geymd á, eða hvaða miðlara, tölvu eða gagnagrunn sem tengist vefsíðunni.

Öll framlög notenda verða að vera í samræmi við efnisstaðlana sem settir eru fram í þessum notkunarskilmálum.

Annars er reynt að trufla rétta virkni vefsíðunnar. 

Eftirlit og framfylgd; Uppsögn 

Fjarlægðu eða neita að birta nein notendaframlög af einhverri eða engri ástæðu að eigin vild.

Grípið til aðgerða með tilliti til hvers kyns framlags notenda sem við teljum nauðsynlegt eða viðeigandi að eigin vild, þ.m.t. ef við teljum að slíkt notandaframlag brjóti í bága við notkunarskilmálana, þ.m.t. efnisstaðlana, brjóti í bága við hugverkarétt eða annan rétt hvers einstaklings eða aðila, ógni persónulegu öryggi notenda vefsíðunnar eða almennings eða gæti skapað félaginu skaðabótaskyldu.

Gefðu upp auðkenni þitt eða aðrar upplýsingar um þig til þriðja aðila sem heldur því fram að efni sem þú birtir brjóti gegn réttindum þeirra, þ.m.t. hugverkarétti þeirra eða rétti þeirra til friðhelgi einkalífs.

 • Grípa til viðeigandi lagalegra aðgerða, þ.m.t. án takmarkana, tilvísun til löggæsluyfirvalda, vegna ólöglegrar eða óheimilrar notkunar á vefsíðunni.
 • Tryggja að allir sem fá aðgang að vefsíðunni í gegnum nettenginguna þína séu meðvitaðir um þessa notkunarskilmála og fylgi þeim.

Án þess að framangreint sé takmarkað höfum við rétt til að vinna að fullu með löggæsluyfirvöldum eða dómsúrskurði sem óskar eftir eða beinir því til okkar að birta auðkenni eða aðrar upplýsingar um hvern þann sem birtir efni á eða í gegnum vefsíðuna. ÞÚ AFSALAR ÞÉR OG HELDUR SKAÐLAUSU FYRIRTÆKINU FRÁ ÖLLUM KRÖFUM SEM FYRIRTÆKIÐ HEFUR GRIPIÐ TIL Á MEÐAN EÐA VEGNA RANNSÓKNA ÞESS OG FRÁ ÖLLUM AÐGERÐUM SEM GRIPIÐ HEFUR VERIÐ TIL VEGNA RANNSÓKNA ANNAÐHVORT FYRIRTÆKISINS EÐA LÖGGÆSLUYFIRVALDA.

Við berum enga ábyrgð eða ábyrgð gagnvart neinum vegna frammistöðu eða óframkvæmdar á þeim aðgerðum sem lýst er í þessum kafla.

Við höfum rétt til að slökkva á notandanafni, lykilorði eða öðru auðkenni, hvort sem það er valið af þér eða veitt af okkur, hvenær sem er að eigin vild okkar af einhverri eða engri ástæðu, þar á meðal ef þú hefur brotið gegn ákvæðum þessara notkunarskilmála.

Þessir efnisstaðlar eiga við um öll framlög notenda og notkun gagnvirkrar þjónustu. Framlög notenda verða í heild sinni að uppfylla öll viðeigandi lög og reglugerðir sambandsríkisins, ríkis, sveitarfélaga og alþjóðalaga. Án þess að framangreint sé takmarkað mega framlög notenda ekki:

Innihaldið allt efni sem er ærumeiðandi, klúrt, ósiðlegt, móðgandi, móðgandi, áreitandi, ofbeldisfullt, hatursfullt, bólguvaldandi eða á annan hátt hneykslanlegt.

Þessir notkunarskilmálar leyfa þér að nota vefsíðuna eingöngu til persónulegrar og viðskiptalegrar notkunar. Þú mátt ekki endurskapa, dreifa, breyta, búa til afleidd verk af, birta opinberlega, framkvæma opinberlega, endurútgefa, Þú mátt ekki nota "djúpa hlekki", "síðuskafa", "vélmenni" eða annað sjálfvirkt tæki, forrit, reiknirit eða aðferðafræði, eða svipað eða jafngilt handvirkt ferli, til að fá aðgang að, afla, afrita eða fylgjast með neinum hluta vefsíðunnar eða einhverju efni, eða á nokkurn hátt afrita eða sniðganga siglingaskipulag eða framsetningu vefsíðunnar eða innihalds, til að fá eða reyna að fá efni, skjöl eða upplýsingar með einhverjum hætti sem ekki er viljandi gert aðgengilegt í gegnum vefsíðuna., geyma eða senda einhverjar bylgjuviðvaranir® fyrirtækisins á vefsíðu okkar, nema sem hér segir:

 • Brjóta gegn hvers kyns einkaleyfi, vörumerki, viðskiptaleyndarmálum, höfundarrétti eða öðrum hugverkum eða öðrum réttindum annarra aðila.
 • Brjóta gegn lagalegum réttindum (þ.m.t. kynningarrétti og friðhelgi einkalífs) annarra eða innihalda efni sem gæti leitt til borgaralegrar eða refsiverðrar ábyrgðar samkvæmt gildandi lögum eða reglugerðum eða sem annars kunna að stangast á við þessa notkunarskilmála og persónuverndarstefnuokkar.

Líklegt er að einhver blekki einhvern.

 • Stuðla að ólöglegu athæfi, eða talsmanni, stuðla að eða aðstoða við ólöglegt athæfi.
 • Valda pirringi, óþægindum eða óþarfa kvíða eða vera líkleg til að koma í uppnám, skammast sín, viðvörun eða pirra aðra manneskju.

Ef þú prentar, afritar, breytir, halar niður eða notar á annan hátt eða veitir öðrum einstaklingi aðgang að einhverjum hluta vefsíðunnar sem brýtur í bága við notkunarskilmálana fellur réttur þinn til að nota vefsíðuna strax niður og þú verður, að okkar vali, að skila eða eyða afritum af efninu sem þú hefur gert. Enginn réttur, titill eða áhugi á eða á vefsíðunni eða efni á vefsíðunni er flutt til þín og öll réttindi sem ekki eru sérstaklega veitt eru áskilin af fyrirtækinu. Öll notkun vefsíðunnar sem ekki er sérstaklega heimiluð samkvæmt þessum notkunarskilmálum er brot á þessum notkunarskilmálum og getur brotið gegn höfundarrétti, vörumerki og öðrum lögum.

Fela í sér atvinnustarfsemi eða sölu, svo sem keppnir, getraunir og aðrar sölukynningar, barter eða auglýsingar.

Gefðu það í skyn að þeir gefi sig frá eða séu samþykktir af okkur eða einhverjum öðrum einstaklingi eða aðila, ef það er ekki raunin.

Brot á höfundarrétti

Þú mátt aðeins nota vefsíðuna í lögmætum tilgangi og í samræmi við þessa notkunarskilmála. Þú samþykkir að nota ekki vefsíðuna:

 • Treysta á bókaðar upplýsingar 
 • Til að senda, vitandi vits taka á móti, hlaða upp, hlaða niður, nota eða endurnota efni sem er ekki í samræmi við innihaldsstaðlana sem settir eru fram í þessum notkunarskilmálum.
 • Þessi vefsíða kann að innihalda efni frá þriðja aðila, þar á meðal efni frá öðrum notendum, fyrirtækjum, bloggara og leyfisveitendum þriðju aðila, samtökum, samsöfnuðum og / eða skýrslugerðarþjónustu. Allar yfirlýsingar og/eða skoðanir sem fram koma í þessum efnum og allar greinar og viðbrögð við spurningum og öðru efni, annað en efni sem félagið veitir, eru eingöngu skoðanir og á ábyrgð þess sem einstaklingurinn eða aðilinn veitir þessi efni. Þessi efni endurspegla ekki endilega álit félagsins. Við berum ekki ábyrgð á þér eða þriðja aðila, fyrir efni eða nákvæmni efnis sem þriðji aðili veitir.
 • Breytingar á vefsíðunni
 • Við kunnum að uppfæra efnið á þessari vefsíðu öðru hvoru, en efni hennar er ekki endilega fullklárað eða uppfært. Eitthvað af efninu á vefsíðunni kann að vera úrelt á hverjum tíma og okkur ber engin skylda til að uppfæra slíkt efni.
 • Upplýsingar um þig og heimsóknir þínar á vefsíðuna
 • Allar upplýsingar sem við söfnum á þessari vefsíðu eru háðar persónuverndarstefnuokkar. Með því að nota vefsíðuna samþykkir þú allar aðgerðir sem við höfum gripið til með tilliti til upplýsinga þinna í samræmi við persónuverndarstefnuna.

Tenging við vefsíðuna

 • Þú getur tengt við heimasíðuna okkar, að því tilskildu að þú gerir það á þann hátt sem er sanngjarnt og löglegt og skaðar ekki orðspor okkar eða nýtir þér það, en þú mátt ekki koma á fót hlekk á þann hátt að leggja til nokkurs konar félag, samþykki eða áritun af okkar hálfu
 • Þessi vefsíða kann að bjóða upp á ákveðna eiginleika sem gera þér kleift að:
 • Notaðu handvirkt ferli til að fylgjast með eða afrita eitthvað af efninu á vefsíðunni, eða í öðrum tilgangi sem ekki er sérstaklega heimilaður í þessum notkunarskilmálum, án skriflegs samþykkis okkar.
 • Valda því að takmarkaður hluti efnis á þessari vefsíðu birtist eða birtist á eigin vefsvæðum eða tilteknum vefsvæðum þriðju aðila.
 • Þú getur notað þessa eiginleika eingöngu eins og þeir eru veittir af okkur og eingöngu með tilliti til efnisins sem þeir eru sýndir með. Með fyrirvara um framangreint má ekki:
 • Stofnaðu tengil frá hvaða vefsíðu sem er ekki í eigu þín. 
 • Valda því að vefsíðan eða hlutar hennar birtast eða virðast birtast með t.d. burðarvirki, djúpri tengingu eða tengingu í línu, á öðrum vefsvæðum.
 • Tengill á einhvern hluta vefsíðunnar annan en heimasíðuna.

Annars skal grípa til aðgerða með tilliti til efnisins á þessari vefsíðu sem er í ósamræmi við önnur ákvæði þessara notkunarskilmála.

Þú samþykkir að vinna með okkur við að valda óheimilum burðarvirkjum eða tengja strax við að hætta. Við áskiljum okkur rétt til að afturkalla tengingarheimild án fyrirvara.

 • Við kunnum að slökkva á öllum eða öllum eiginleikum samfélagsmiðla og öllum tenglum hvenær sem er án fyrirvara að eigin vild.
 • Gríptu til aðgerða með tilliti til framlags notenda sem við teljum nauðsynlegt eða viðeigandi að eigin vild, þar á meðal ef við teljum að slíkt framlag notenda brjóti í bága við notkunarskilmálana, þar með talið innihaldsstaðlana, brjóti í bága við hugverkarétt eða annan rétt hvers einstaklings eða aðila, ógni persónulegu öryggi notenda vefsíðunnar eða almennings eða gæti skapað ábyrgð fyrir fyrirtækið.
 • Ef vefsíðan inniheldur tengla á aðrar síður og úrræði frá þriðja aðila eru þessir tenglar aðeins veittir þér til hægðarauka. Þetta felur í sér tengla í auglýsingum, þar á meðal borðaauglýsingar og styrktar tenglar. Við höfum enga stjórn á innihaldi þessara vefsvæða eða auðlinda og tökum enga ábyrgð á þeim eða tjóni sem kann að stafa af notkun þinni á þeim. Ef þú ákveður að fara inn á eitthvert vefsvæði þriðja aðila sem tengist þessari vefsíðu gerir þú það algjörlega á eigin ábyrgð og með fyrirvara um notkunarskilmála fyrir slíkar vefsíður.
 • Landfræðilegar takmarkanir 
 • Riftu eða stöðvaðu aðgang þinn að öllu eða hluta vefsíðunnar af einhverri eða engri ástæðu, þar með talið án takmarkana, broti á þessum notkunarskilmálum.

Fyrirvari um ábyrgð

Þú skilur að við getum ekki og ábyrgjumst ekki eða ábyrgist að skrár sem eru tiltækar til niðurhals af internetinu eða vefsíðunni verði lausar við vírusa eða annan eyðileggingarkóða, að gögnin sem gefin eru upp henti í auglýsinga- eða markaðsskyni. Þú berð ábyrgð á því að innleiða fullnægjandi verklag og eftirlitsstöðvar til að fullnægja sérstökum kröfum þínum um vörn gegn veirunni og nákvæmni gagnainntaks og úttaks og til að viðhalda leiðum utan við síðuna okkar til að endurbygga týnd gögn.

Innihaldsstaðlar

Þessir efnisstaðlar eiga við um öll framlög notenda og notkun gagnvirkrar þjónustu. Framlög notenda verða í heild sinni að vera í samræmi við öll gildandi alríkis-, fylkis-, staðbundin og alþjóðleg lög og reglugerðir. Án takmarkana á framangreindu mega framlög notenda ekki:

 • Innihaldið allt efni sem er ærumeiðandi, klúrt, ósiðlegt, móðgandi, móðgandi, áreitandi, ofbeldisfullt, hatursfullt, bólguvaldandi eða á annan hátt hneykslanlegt.
 • Stuðla að kynferðislegu eða klámfengnu efni, ofbeldi eða mismunun á grundvelli kynþáttar, kynlífs, trúarbragða, þjóðernis, fötlunar, kynhneigðar eða aldurs.
 • Brjóta gegn hvers kyns einkaleyfi, vörumerki, viðskiptaleyndarmálum, höfundarrétti eða öðrum hugverkum eða öðrum réttindum annarra aðila.
 • Brjóta gegn lagalegum réttindum (þ.m.t. kynningar- og friðhelgisrétti) annarra eða innihalda efni sem gæti leitt til hvers kyns einkaréttar- eða refsiábyrgðar samkvæmt gildandi lögum eða reglugerðum eða sem á annan hátt kann að stangast á við þessa notkunarskilmála og persónuverndarstefnu okkar.
 • Líklegt er að einhver blekki einhvern.
 • Stuðla að ólöglegu athæfi, eða talsmanni, stuðla að eða aðstoða við ólöglegt athæfi.
 • Valda pirringi, óþægindum eða óþarfa kvíða eða vera líkleg til að koma í uppnám, skammast sín, viðvörun eða pirra aðra manneskju.
 • Herma eftir einhverjum einstaklingi eða gera lítið úr auðkenni þínu eða tengslum við einhvern einstakling eða stofnun. 
 • Fela í sér atvinnustarfsemi eða sölu, svo sem keppnir, getraunir og aðrar sölukynningar, barter eða auglýsingar.
 • Gefðu það í skyn að þeir gefi sig frá eða séu samþykktir af okkur eða einhverjum öðrum einstaklingi eða aðila, ef það er ekki raunin.

Brot á höfundarrétti

Ef þú telur að einhver framlög notenda brjóti gegn höfundarrétti þínum, vinsamlegast sendu okkur tilkynningu um brot á höfundarrétti á 102 Madison Ave, Floor 5 New York, New York 10016 Athugið: Almennur lögmaður. Það er stefna félagsins að segja upp notendareikningum endurtekinna brotamanna.

Treysta á bókaðar upplýsingar

Upplýsingarnar sem kynntar eru á eða í gegnum vefsíðuna eru eingöngu gerðar aðgengilegar í almennum upplýsingaskyni. Við ábyrgjumst ekki nákvæmni, heilleika eða gagnsemi þessara upplýsinga. Allt traust sem þú leggur á slíkar upplýsingar er stranglega á eigin ábyrgð. Við afseinkum okkur allri ábyrgð og ábyrgð sem hlýst af öllu trausti sem þú eða aðrir gestir geta lagt á vefsíðuna eða af þeim sem kunna að vera upplýstir um innihald þess.

Þessi vefsíða kann að innihalda efni frá þriðja aðila, þar á meðal efni frá öðrum notendum, fyrirtækjum, bloggara og leyfisveitendum þriðju aðila, samtökum, samsöfnuðum og / eða skýrslugerðarþjónustu. Allar yfirlýsingar og/eða skoðanir sem fram koma í þessum efnum og allar greinar og viðbrögð við spurningum og öðru efni, annað en efni sem félagið veitir, eru eingöngu skoðanir og á ábyrgð þess sem einstaklingurinn eða aðilinn veitir þessi efni. Þessi efni endurspegla ekki endilega álit félagsins. Við berum ekki ábyrgð á þér eða þriðja aðila, fyrir efni eða nákvæmni efnis sem þriðji aðili veitir.

Breytingar á vefsíðunni

Við kunnum að uppfæra efnið á þessari vefsíðu öðru hvoru, en efni hennar er ekki endilega fullklárað eða uppfært. Eitthvað af efninu á vefsíðunni kann að vera úrelt á hverjum tíma og okkur ber engin skylda til að uppfæra slíkt efni.

Upplýsingar um þig og heimsóknir þínar á vefsíðuna

Allar upplýsingar sem við söfnum á þessari vefsíðu eru háðar persónuverndarstefnuokkar. Með því að nota vefsíðuna samþykkir þú allar aðgerðir sem við höfum gripið til með tilliti til upplýsinga þinna í samræmi við persónuverndarstefnuna.

Tenging við vefsíðuna 

Þú getur tengt við heimasíðuna okkar, að því tilskildu að þú gerir það á þann hátt sem er sanngjarnt og löglegt og skaðar ekki orðspor okkar eða nýtir þér það, en þú mátt ekki koma á fót hlekk á þann hátt að leggja til nokkurs konar félag, samþykki eða áritun af okkar hálfu

Þessi vefsíða kann að bjóða upp á ákveðna eiginleika sem gera þér kleift að:

 • Sendu tölvupóst eða önnur samskipti við tiltekið efni eða tengla á tiltekið efni á þessu vefsvæði.
 • Valda því að takmarkaður hluti efnis á þessari vefsíðu birtist eða birtist á eigin vefsvæðum eða tilteknum vefsvæðum þriðju aðila.

Þú getur notað þessa eiginleika eingöngu eins og þeir eru veittir af okkur og eingöngu með tilliti til efnisins sem þeir eru sýndir með. Með fyrirvara um framangreint má ekki:

 • Stofnaðu tengil frá hvaða vefsíðu sem er ekki í eigu þín.
 • Valda því að vefsíðan eða hlutar hennar birtast eða virðast birtast með t.d. burðarvirki, djúpri tengingu eða tengingu í línu, á öðrum vefsvæðum.
 • Tengill á einhvern hluta vefsíðunnar annan en heimasíðuna.
 • Að öðrum kosti skaltu grípa til aðgerða varðandi efni á þessari vefsíðu sem er í ósamræmi við önnur ákvæði þessara notkunarskilmála.

Þú samþykkir að vinna með okkur við að valda óheimilum burðarvirkjum eða tengja strax við að hætta. Við áskiljum okkur rétt til að afturkalla tengingarheimild án fyrirvara.

Við kunnum að slökkva á öllum eða öllum eiginleikum samfélagsmiðla og öllum tenglum hvenær sem er án fyrirvara að eigin vild.

Tenglar af vefsíðunni

Ef vefsíðan inniheldur tengla á aðrar síður og úrræði frá þriðja aðila eru þessir tenglar aðeins veittir þér til hægðarauka. Þetta felur í sér tengla í auglýsingum, þar á meðal borðaauglýsingar og styrktar tenglar. Við höfum enga stjórn á innihaldi þessara vefsvæða eða auðlinda og tökum enga ábyrgð á þeim eða tjóni sem kann að stafa af notkun þinni á þeim. Ef þú ákveður að fara inn á eitthvert vefsvæði þriðja aðila sem tengist þessari vefsíðu gerir þú það algjörlega á eigin ábyrgð og með fyrirvara um notkunarskilmála fyrir slíkar vefsíður.

Landfræðilegar takmarkanir

Eigandi vefsíðunnar er staðsettur í New York-ríki í Bandaríkjunum. Við bjóðum aðeins upp á þessa vefsíðu til notkunar af einstaklingum í Bandaríkjunum. Við gerum engar kröfur um að vefsíðan eða efni hennar sé aðgengilegt eða viðeigandi utan Bandaríkjanna. Aðgangur að vefsíðunni kann ekki að vera löglegur af ákveðnum einstaklingum eða í ákveðnum löndum. Ef þú opnar vefsíðuna utan Bandaríkjanna gerir þú það að eigin frumkvæði og berð ábyrgð á að fara eftir staðbundnum lögum.

Fyrirvari um ábyrgð

Þú skilur að við getum ekki og ábyrgjumst ekki eða ábyrgist að skrár sem eru tiltækar til niðurhals af internetinu eða vefsíðunni verði lausar við vírusa eða annan eyðileggingarkóða, að gögnin sem gefin eru upp henti í auglýsinga- eða markaðsskyni. Þú berð ábyrgð á því að innleiða fullnægjandi verklag og eftirlitsstöðvar til að fullnægja sérstökum kröfum þínum um vörn gegn veirunni og nákvæmni gagnainntaks og úttaks og til að viðhalda leiðum utan við síðuna okkar til að endurbygga týnd gögn. 

VIÐ BERUM EKKI ÁBYRGÐ Á TJÓNI EÐA TJÓNI SEM DREIFT ER AFNEITUN Á ÞJÓNUSTU, VÍRUSUM EÐA ÖÐRU TÆKNILEGA SKAÐLEGU EFNI SEM GETUR SMITAÐ TÖLVUBÚNAÐ ÞINN, TÖLVUFORRIT, GÖGN EÐA ANNAÐ EINKAEFNI VEGNA NOTKUNAR ÞINNAR Á VEFSÍÐUNNI EÐA ÞJÓNUSTU EÐA HLUTA SEM FENGNIR ERU Í GEGNUM VEFSÍÐUNA EÐA TIL NIÐURHALS Á EFNI SEM BIRT ER Á HENNI, EÐA Á HVAÐA VEFSÍÐU SEM ER TENGD HENNI.

NOTKUN ÞÍN Á VEFSÍÐUNNI, EFNI HENNAR OG ALLRI ÞJÓNUSTU EÐA HLUTUM SEM FENGNIR ERU Í GEGNUM VEFSÍÐUNA ER Á EIGIN ÁBYRGÐ. VEFSÍÐAN, EFNI HENNAR OG ÖLL ÞJÓNUSTA EÐA HLUTIR SEM FENGNIR ERU Í GEGNUM VEFSÍÐUNA ERU VEITTIR Á GRUNDVELLI "EINS OG ÞAÐ ER" OG "EINS OG ÞAÐ ER Í BOÐI" ÁN NOKKURRAR ÁBYRGÐAR AF NEINU TAGI, ANNAÐHVORT BEINNI EÐA ÓBEINNI. HVORKI FYRIRTÆKIÐ NÉ NOKKUR EINSTAKLINGUR SEM TENGIST FYRIRTÆKINU BER NEINA ÁBYRGÐ EÐA FRAMSETNINGU MEÐ TILLITI TIL HEILLEIKA, ÖRYGGIS, ÁREIÐANLEIKA, GÆÐA, NÁKVÆMNI EÐA FRAMBOÐS Á VEFSÍÐUNNI. ÁN ÞESS AÐ TAKMARKA FRAMANGREINT TÁKNAR HVORKI FYRIRTÆKIÐ NÉ NEINN SEM TENGIST FYRIRTÆKINU EÐA ÁBYRGIST AÐ VEFSÍÐAN, EFNI HENNAR EÐA ÞJÓNUSTA EÐA HLUTIR SEM FENGNIR ERU Í GEGNUM VEFSÍÐUNA VERÐI NÁKVÆMIR, ÁREIÐANLEGIR, VILLULAUSIR EÐA ÓTRUFLAÐIR, AÐ GALLAR VERÐI LEIÐRÉTTIR, AÐ VEFSVÆÐIÐ OKKAR EÐA NETÞJÓNNINN SEM GERIR ÞAÐ AÐGENGILEGT SÉ LAUS VIÐ VÍRUSA EÐA AÐRA SKAÐLEGA ÍHLUTI EÐA AÐ VEFSÍÐAN EÐA ÞJÓNUSTAN EÐA HLUTIR SEM FENGNIR ERU Í GEGNUM VEFSÍÐUNA MUNI Á ANNAN HÁTT MÆTA ÞÖRFUM ÞÍNUM EÐA VÆNTINGUM. 

FÉLAGIÐ AFSALAR SÉR HÉR MEÐ ALLRI ÁBYRGÐ AF EINHVERJU TAGI, HVORT SEM UM ER AÐ RÆÐA BEINA EÐA ÓBEINA, LÖGBUNDNA EÐA Á ANNAN HÁTT, Þ.M.T. EN EKKI TAKMARKAÐ VIÐ NEINA ÁBYRGÐ Á SÖLUHÆFNI, BROTUM OG HÆFNI Í SÉRSTÖKUM TILGANGI.

FRAMANGREINT HEFUR EKKI ÁHRIF Á NEINA ÁBYRGÐ SEM EKKI ER HÆGT AÐ ÚTILOKA EÐA TAKMARKA SAMKVÆMT GILDANDI LÖGUM.

Takmörkun á ábyrgð

AÐ ÞVÍ MARKI SEM LÖG KVEÐA Á UM, MUN Í ENGU TILVIKI BERA SAMEIGINLEGA ÁBYRGÐ Á FYRIRTÆKINU OG DÓTTURFÉLÖGUM ÞESS OG HLUTDEILDARFÉLÖGUM ÞESS, OG LEYFISVEITENDUM ÞEIRRA, ÞJÓNUSTUAÐILUM, STARFSMÖNNUM, UMBOÐSMÖNNUM, YFIRMÖNNUM OG STJÓRNENDUM, TIL NOKKURS AÐILA (ÓHÁÐ FORMI AÐGERÐA, HVORT SEM ER Í SAMNINGI, SKAÐABÓTARÉTTI EÐA Á ANNAN HÁTT) YFIR ($ 100) EITT HUNDRAÐ DOLLARA.

FRAMANGREINT HEFUR EKKI ÁHRIF Á NEINA ÁBYRGÐ SEM EKKI ER HÆGT AÐ ÚTILOKA EÐA TAKMARKA SAMKVÆMT GILDANDI LÖGUM.

Skaðleysi

Þú samþykkir að verja, bæta og halda skaðlausu fyrirtækinu, hlutdeildarfélögum þess, leyfisveitendum og þjónustuveitendum og yfirmönnum þess og viðkomandi yfirmönnum, stjórnendum, starfsmönnum, verktökum, umboðsmönnum, leyfisveitendum, birgjum, eftirmönnum og framsalsaðilum frá og á móti kröfum, skuldum, tjóni, dómum, verðlaunum, tapi, kostnaði, útgjöldum eða þóknun (þ.mt sanngjörn lögfræðikostnaður) sem stafar af eða tengist broti þínu á þessum notkunarskilmálum eða notkun þín á vefsíðunni, þar með talið, en ekki takmarkað við, misnotkun á gagnvirku þjónustunni og undirliggjandi gögnum hennar, framlag notenda, hvers kyns notkun á innihaldi vefsíðunnar, (svo sem þekkingargrunni) þjónustu og vörum öðrum en þeim sem sérstaklega er heimilað í þessum notkunarskilmálum, eða notkun þinni á upplýsingum sem fengnar eru af vefsíðunni.

Gildandi lög og lögsaga

Öll mál sem varða vefsíðuna og þessa notkunarskilmála og allar deilur eða kröfur sem koma upp vegna þess eða tengjast þeim (í hverju tilviki, þ.m.t. ágreiningur eða kröfur sem ekki eru samningsbundnar) skulu lúta og túlkaðar í samræmi við landslög New York-ríkis án þess að hrinda í framkvæmd vali eða lagaskilum eða reglum (hvort sem það er í New York-ríki eða annarri lögsögu).

Öll málaferli, málshöfðun eða málshöfðun sem stafar af eða tengist þessum notkunarskilmálum eða vefsíðunni skal eingöngu höfðað fyrir alríkisdómstólum í Bandaríkjunum eða dómstólum New York-ríkis þó að við höldum réttinum til að höfða mál, höfða mál eða höfða mál gegn þér vegna brota á þessum notkunarskilmálum í búsetulandi þínu eða öðru viðeigandi landi. Þú afsalar þér öllum andmælum við því að slíkir dómstólar beiti lögsögu yfir þér og vettvangi fyrir slíkum dómstólum.

Takmörkun á réttum tíma til að skrá kröfur

ALLAR MÁLSÁSTÆÐUR EÐA KRÖFUR SEM ÞÚ KANNT AÐ HAFA STAFAÐ AF EÐA TENGJAST ÞESSUM NOTKUNARSKILMÁLUM EÐA VEFSÍÐUNNI VERÐA AÐ HEFJAST INNAN EINS (1) ÁRS EFTIR AÐ ORSÖK AÐGERÐARINNAR SAFNAST UPP; AÐ ÖÐRUM KOSTI ER SLÍK MÁLSÁSTÆÐA EÐA KRAFA VARANLEGA FYRND.

Afsal og alvarleiki

Ekkert afsal fyrirtækisins á neinum skilmálum eða skilyrðum sem sett eru fram í þessum notkunarskilmálum skal teljast frekari eða áframhaldandi afsal á slíkum skilmálum eða skilyrðum eða afsal á öðrum skilmálum eða skilyrðum, og vanræksla fyrirtækisins á að halda fram rétti eða ákvæði samkvæmt þessum notkunarskilmálum skal ekki fela í sér afsal á slíkum rétti eða ákvæði.

Ef einhver ákvæði þessara notkunarskilmála eru talin ógild, ólögleg eða óframfylgjanleg af einhverjum ástæðum, skal slíkt ákvæði fellt niður eða takmarkað að því marki að önnur ákvæði notkunarskilmálanna haldi áfram að fullu gildi og gildi.

Allur samningurinn

Notkunarskilmálar og persónuverndarstefna okkar eru eini og allur samningurinn milli þín og Bombora, Inc. varðandi vefsíðuna og leysir af hólmi allan fyrri og samtímalegan skilning, samninga, staðhæfingar og ábyrgðir, bæði skriflega og munnlega, með tilliti til vefsíðunnar.

Athugasemdir þínar og áhyggjur

Þessi vefsíða er rekin af Bombora, Inc., 102 Madison Ave, Floor 5, New York, New York 10016.

Öllum öðrum ábendingum, athugasemdum, beiðnum um tæknilega aðstoð og öðrum samskiptum sem tengjast vefsíðunni skal beint til: privacy@bombora.com.