бомбора

Эзләү өчен "Enter" яки "Esc" басыгыз

!!!

Хосусыйлык фәлсәфәсе

Без мәгълүмат идарәчеләре.

Bombora этик мәгълүмат эзләүгә тугры. Физик затлар үз мәгълүматларының ничек һәм кайчан җыелганын һәм бүлешүен контрольдә тотарга хокуклы булырга тиеш. Bombora мәгълүмат җыю практикасы шәхесләрнең профиле түгел, бизнес профиле ясый.

Ничек без мәгълүмат җыябыз һәм кулланабыз

Бомбораның хосусыйлык политикасы турында күбрәк укыгыз

Яшеренлек Сәясәте

Сезнең нинди хокукларыгыз бар?

CCPA

GDPR

Cookie политикасы

Вебсайт шартлары

Yourз хокукларыгызны кулланыгыз

Калифорния Минем мәгълүматны сатмый

Сорау җибәрегез

Мәгълүмат темасы хосусыйлык соравы

Сорау җибәрегез