bombora

Shtyp "Enter" për të kërkuar, ose "Esc" për të anuluar

!!!

Filozofia e privatësisë

Ne jemi kujdestarë të të dhënave.

Individët duhet të kenë të drejtë të kontrollojnë se si dhe kur mblidhen dhe ndahen të dhënat e tyre. Praktikat e mbledhjes së të dhënave të Bomborës krijojnë profile biznesi, jo profile individësh.

Si i mbledhim dhe i përdorim të dhënat

Lexo më shumë për Politikën e Privatësisë së Bomborës

Politika E Fshehtësisë

Çfarë të drejtash ke?

Politika e Biskotave

Termat e faqes së internetit

Ushtroni të drejtat tuaja

Kërkesa për privatësi e subjektit të të dhënave

Paraqit kërkesën