बम्बोराCity name ((अँ, अहवान गर्नुहोस्

खोजी गर्न "प्रविष्ट गर्नुहोस्" थिच्नुहोस्, वा रद्द गर्न "Esc" थिच्नुहोस्

!!!

गोपनीयता दर्शन

हामी तथ्यांकहरूको भण्डारे हौं।

व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको डेटा कसरी र कहिले सङ्कलन र साझेदारी गरिन्छ नियन्त्रण गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ। बोम्बोराको डेटा संग्रह अभ्यासहरूले व्यवसाय प्रोफाइलहरू सिर्जना गर्दछ, व्यक्तिहरूको प्रोफाइल होइन।

हामी कसरी डेटा सङ्कलन र प्रयोग गर्छौं

Read more about बम्बोराको गोपनियता नीति

गोपनीयता नीति

तपाईंलाई कस्ता अधिकारहरू छन् ?

कुकी नीति

वेबसाइट सर्तहरू

आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुहोस्

डेटा विषय गोपनीयता अनुरोध

अनुरोध पेश गर्नुहोस्