बोंबोरा

शोधघेण्यासाठी "प्रविष्ट" किंवा रद्द करण्यासाठी "एस्क" दाबा

!!!

गोपनीयता तत्त्वज्ञान

आम्ही डेटाचे कारभारी आहोत.

आपला डेटा कसा आणि कधी गोळा केला जातो आणि सामायिक केला जातो यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार व्यक्तींना असला पाहिजे. बोम्बोराच्या डेटा संकलन पद्धती व्यावसायिक प्रोफाइल तयार करतात, व्यक्तींचे प्रोफाइल तयार करत नाहीत.

आपण डेटा कसा गोळा करतो आणि कसा वापरतो

बोंबोराच्या गोपनीयता धोरणाला अधिक वाचा

गोपनीयता धोरण

तुम्हाला कोणते अधिकार आहेत?

कुकी धोरण

वेबसाइट अटी

आपल्या हक्कांचा वापर करा

डेटा विषय गोपनीयता विनंती

विनंती सादर करा