bombora

مطبوعات "را وارد کنید" به جستجو، و یا "Esc" برای لغو

!!!

فلسفه حریم خصوصی

ما مهماندار داده ها هستيم .

بمبورا متعهد به منابع داده های اخلاقی است. افراد باید حق کنترل چگونگی و زمان جمع آوری و به اشتراک گذاشتن داده های خود را داشته باشد. شیوه های جمع آوری داده های Bombora پروفایل های کسب و کار ایجاد می کنند، نه پروفایل افراد.

چگونه ما جمع آوری و استفاده از داده ها

ادامه مطلب به سیاست حفظ حریم خصوصی بمبورا

سیاست حفظ حریم خصوصی

چه حقوقي داري؟

CCPA

GDPR

سیاست کوکی

شرایط وب سایت

اعمال حقوق خود را

کالیفرنیا داده های من را نمی فروشد

ارسال درخواست

درخواست حریم خصوصی موضوع داده ها

ارسال درخواست