अप्ट मा अप्ट आउट
तपाईं हाल छन् रोजेका मा
यो मतलब छ कि आफ्नो अनलाइन अन्तरक्रियामा पिछा भइरहेका छन् द्वारा Bombora र हाम्रो साझेदार । यदि तपाईं प्राप्त गर्न चाहँदैनन् विज्ञापन प्रदर्शित गरेर Bombora मा आधारित आफ्नो अनलाइन प्राथमिकताहरू, तपाईं अक्षम गर्न सक्छन् प्रदर्शन को Bombora ads here. कृपया याद गर्नुहोस्, रोजाइका-बाहिर छैन को राशि कम विज्ञापन सेवा गर्न सक्छन् । बरु, विज्ञापन कम हुनेछ आफ्नो गतिविधिलाई गर्न प्रासंगिक.