Kies in onttrek
Jy is tans gekies in
Dit beteken dat jou aanlyn interaksies word opgespoor deur Bombora en ons vennote. As u nie advertensies wat deur Bombora vertoon word, op grond van u aanlyn voorkeure wil ontvang nie, kan u die vertoning van Bombora-advertensies hier uitskakel. Let wel, nie die aantal advertensies wat aan jou bedien word, verminder nie. In plaas daarvan, sal advertensies minder relevant vir jou belange wees.