tupita

A taumi i te " Enter " no te ma'imiraa, e aore râ, " Esc " no te faaore

Faananearaa hopea: 05/25/2018

Te faataa nei teie parau faraoa monamona e mea nahea te Bombora, Inc. e te mau pupu o te pupu (Bombora","tayo"," tayo ",at" angating ") e faaohipa nei i te faraoa monamona e mai te reira atoa te huru ravea aravihi i te recognise ia outou ia farerei anae outou i ta tatou tahua itenati i te Bombora.com e NetFactor.com ("tahua itenati).  Te faataa nei te reira i te mea ta teie ravea aravihi e te tumu e faaohipa ai tatou i te reira, e na roto atoa i to outou tiaraa ia haavi i ta tatou faaohiparaa i te reira.

Eaha te mau faraoa monamona?
Te mau putu'ite e mau pu'e parau na'ina'i ïa tei tuuhia i ni'a i ta outou matini roro uira e aore râ ta outou matini afa'ifa'i ia haere ana'e outou i ni'a i te hoê tahua itenati.  E faaohipa - rahi - hia te mau faraoa monamona e te mau fatu tahua Itenati no te hamani i ta ratou mau reni Internet, aore ra no te ohipa ma te aravihi a'e, e no te horoa atoa i te mau haamaramaramaraa.

Faraoa monamona na te Fatu i haamau i te tahua itenati (i roto i teie ohipa, Bombora) Ua parauhia "te faraoa monamona".  Faraoa monamona na roto i te mau pupu e te tahi atu, e parauhia te Fatu e, "te toru o te faraoa monamona".  Na te toru o te faraoa monamona o te taata e faatia i te toru o te taata e aore ra, functionality ia horoahia mai e aore ra, na roto i te tahua itenati (e.g. faatianiraa, aparauraa te mea e analytics).  E nehenehe i te mau pupu e faaite i teie na faraoa monamona e toru i nia i ta outou roro uira i te taime a tere ai te tahua Itenati na roto i te uiraa e i te taime atoa e farerei ai te tahi atu tahua.

No te aha tatou e faaohipa ' i i te faraoa monamona?
E faaohipa tatou i
te mau faraoa monamona matamua e te toru o te tuhaa no te mau tumu e rave rahi. E titauhia te tahi mau faraoa monamona no te tahi mau tumu i te pae no te faatereraa i te matini, e e parau tatou i te reira e, " e mea titauhia " e aore râ, " e mea titauhia ". E tauturu atoa te tahi atu mau faraoa monamona ia tatou ia hi'opoa e ia tapao i te mau faufaa o te feia e faaohipa ra i te reira no te haamaitai i te aravihi i nia i ta tatou mau reni Internet.  Te toru o te tuhaa, e faaohipahia ïa na roto i ta tatou mau tahua itenati no te mau faatianianiraa, no te mau hoho'a teata e no te tahi atu mau opuaraa. Te vai nei to tatou mau auraa e te tahi atu mau tahua itenati o te farii i te tuu i ta tatou mau faraoa monamona o te faati'a ia tatou ia hi'opo'a e ia tapa'o i te anaanatae o te mau taiete i roto i te tahi mau tumu parau (" Platform Cookies ").  Te faataa - hu'ahu'a - hia ra te reira i raro nei.

Ua tavini te mau huru taa e e te toru o te faraoa monamona i roto i ta tatou tahua itenati e te opuaraa ta ratou e rave nei i roto i te airaamaa i raro nei (a tapao e te vai ra te taa e i roto i te tahua itenati taa e ta outou e hahaere ra):

 Te mau huru faraoa monamonaNa vai e tavini i teie mau faraoa monamonaNahea ia patoi i
Tahua itenati faraoa monamona: E mea titauhia i teie mau faraoa monamona ia horoa ia outou i te mau pureraa e vai ra na roto i ta tatou tahua itenati e ia faaohipa i te tahi o tana mau ravea, mai te huru ra e, te vai ra te tahi vahi.– Aore hoeNo te mea hoi e mea titauhia teie mau faraoa monamona ia faaora i te tahua itenati ia outou, eita ta outou e nehenehe e patoi ia ratou. E nehenehe outou e tatara e e tuma i te reira na roto i te tauiraa i ta outou mau faanahoraa no te itenati, mai tei faaitehia i raro ae i te upoo parau "Nahea vau i te haavi i te faraoa monamona?".
Te raveraa e te functionality faraoa monamona: E faaohipahia teie mau faraoa monamona no te faananea i te mau hauti e te mau functionality o ta tatou tahua itenati, e mea faufaa rahi ra no ta ratou faaohiparaa. Area ra, ia ore teie mau faraoa monamona, te tahi functionality (mai te mau video) e nehenehe e mataitairaa.Vimeo
hubspot
No te patoi i teie mau faraoa monamona, a pee i te mau aratairaa i raro nei i raro ae i te upoo parau "Nahea vau ia haavi i te faraoa monamona?" Alternatively, a pata i nia i te opt tano roa mau hono i roto i te o e tavini ra i teie nei faraoa monamona no te pae aui.
Analytics e customization faraoa monamona: Na teie mau faraoa monamona e ohi i te haamaramaramaraa o te faaohipahia i roto i te aggregate no te tauturu ia tatou ia maramarama e, e mea nahea ta tatou tahua itenati e faaohipahia e aore ra, e mea maitai tapihooraa faahaere, e aore ra, e tauturu ia tatou ia customize i ta tatou tahua itenati.Google
Te mau nota
– Te mau mana'o tauturu no te tuatapaparaa e te haapiiraa
– Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa
Visistat
Te mau nota
Netfactor
hubspot
– Aita hoê a'e no te tahua
No te patoi i teie mau faraoa monamona, a pee i te mau aratairaa i raro nei i raro ae i te upoo parau "Nahea vau ia haavi i te faraoa monamona?" Alternatively, a pata i nia i te opt tano roa mau hono i roto i te o e tavini ra i teie nei faraoa monamona no te pae aui.
Faatianiraa faraoa monamona: E faaohipahia teie mau faraoa monamona no te faatianiraa i te mau parau poroi tano ae no outou.  E rave ratou i te mau ohipa mai te au i te arai o te faatiani tamau noa reappearing, haapapuraa e ua piahia te ads i te advertisers, e i roto i te tahi mau taime e maiti ai te advertisements tei niuhia i nia i to outou mau hinaaroAdroll
Te vahi hooraa tao'a
Terminus
– I roto i te platformora e faaohipahia te mau faraoa monamona no ml314.com vahi
No te patoi i teie mau faraoa monamona, a pee i te mau aratairaa i raro nei i raro ae i te upoo parau "Nahea vau ia haavi i te faraoa monamona?" Alternatively, a pata i nia i te opt tano roa mau hono i roto i te o e tavini ra i teie nei faraoa monamona no te pae aui.
Faahoaraa sotiare o te faraoa monamona: E faaohipahia teie mau faraoa monamona no te faatia ia outou ia faaite i te mau api e te tahi mea o ta outou i ite i roto i ta tatou tahua Itenati na roto i te toru o te mau faahoaraa sotiare e te tahi atu tahua itenati. E nehenehe atoa teie mau faraoa monamona e faaohipahia no te mau opuaraa faatianiraa.Twitter
Facebook
Faatu'ati i te
– Aita hoê a'e i nia i te tahua
No te patoi i teie mau faraoa monamona, a pee i te mau aratairaa i raro nei i raro ae i te upoo parau "Nahea vau ia haavi i te faraoa monamona?" Alternatively, a pata i nia i te opt tano roa mau hono i roto i te o e tavini ra i teie nei faraoa monamona no te pae aui.

Eaha ïa no te tahi atu mau ravea aravihi apî, mai te mau mori hinu?
E ere te mau faraoa monamona ana'e te ravea no te ite aore ra no te tapao i te mau ratere i nia i te hoê reni Internet. E nehenehe ta tatou e faaohipa i te tahi atu mau rave'a aravihi mai teie te huru i te tahi mau taime, mai te mau mori purapura (tei parauhia i te tahi mau taime e, " te mau pixels " e aore râ, " te mau gifs "). E mau hoho'a na'ina'i roa teie e te vai nei te hoê faaiteraa taa ê o te faati'a ia tatou ia ite i te taime a haere mai ai te hoê taata e farerei ia tatou aore râ a iriti ai oia i te hoê imere ta tatou i hapono atu.  Ei hi'oraa, na te reira e faati'a ia tatou ia hi'opo'a i te huru tereraa o te mau taata i ni'a i te hoê api i roto i ta tatou mau tahua itenati, ia horo'a e aore râ ia aparau e te mau taata tunu maa, ia ite e, ua haere mai anei outou i ni'a i ta tatou tahua itenati i ni'a i te tahua Itenati, no te haamaitai i te tereraa o te tahua Itenati, e no te faito i te manuïaraa o te mau ohipa hooraa i te imere. I roto e rave rahi mau tupuraa, mea navai noa teie mau ravea aravihi i nia i te mau faraoa monamona no te tere maitai, e no reira, e haafifi te toparaa o te mau faraoa monamona i to ratou tereraa.

Te faaohipa ra anei outou i te mau faraoa monamona e aore râ, te mau tao'a no te fenua iho ?
E nehenehe ta tatou
mau tahua itenati e faaohipa i te vahi haaputuraa no te faati'a i te mau tahua Itenati e te mau tahua Itenati. Aita ta tatou mau tahua itenati e faaohipa nei i te mau " micro Cookies " (tei parau-atoa-hia te mau tao'a no te fenua iho e aore râ, "LSOs ").

Mai te mea e, aita outou e hinaaro e faraoa monamona i te i haaputu i nia i ta outou roro uira, e nehenehe ta outou e faaafaro i te mau vahi o E nehenehe atoa ta outou e haavi i te faraoa monamona na roto i te haereraa i nia i te mau faanahoraa no te haaputuraa i te mau vahi i muri nei e ia pee i te mau aratairaa (o te reira atoa te mau aratairaa e faataa mai, ei hioraa, nahea ia tuma i te mau faraoa monamona i roto i te tahua itenati (parau i te "mau haamaramaramaraa" no nia i te vahi Macromedia), nahea ia tuu i te mau LSOs i roto i ta outou roro uira ma te ore e anihia ia outou, e (no te mea e rave rahi te mau matini i roto i te api).

A tapao e, na te reira e faanaho i te haavi e aore ra, e faaiti i te fariiraa i te mau faraoa monamona e nehenehe e faaiti mai e aore ra haamarirau i te functionality o te tahi pae mau faaohiparaa, e tae noatu i te potentially harmed, ua faaohipahia te mau e te mau ohipa i nia i ta tatou mau pureraa e aore ra, i nia i te Itenati.

Te rave ra anei outou i te mau ohipa faatianianiraa?
A toru,
e nehenehe ta outou e faaohipa i te mau pata hoho'a i ni'a i ta outou matini roro uira e aore râ, ta outou matini afa'ifa'i no te opere i te mau parau faatiani na roto i ta tatou mau tahua Itenati. E nehenehe teie mau taiete e faaohipa i te mau haamaramaramaraa no nia i to outou mau tere i nia i teie e te tahi atu mau reni Internet no te horoa i te mau poroi faatianiani e tano no nia i te mau tauihaa e te mau tauturu o ta outou paha e anaanatae ra. E faaohipa atoa paha ratou i te mau ravea apî o te faaohipahia no te faito i te aravihi o te mau poroi faatianiani. E nehenehe ratou e rave i te reira na roto i te faaohiparaa i te mau faraoa monamona aore ra te mau mori hinu web no te haaputu i te mau haamaramaramaraa no nia i to outou mau tere i teie e te tahi atu mau vahi no te horoa ' tu i te mau poroi faatianiani e tano no nia i te mau tauihaa e te mau ohipa e anaanataehia e outou. Eita te mau haamaramaramaraa i haaputuhia na roto i teie faanahoraa e faati'a ia matou e aore râ, ia ratou ia ite i to outou i'oa, ia farerei i te mau haamaramaramaraa e aore râ, i te tahi atu mau haamaramaramaraa maori râ, ia ma'iti outou i te horo'a i te reira.

Nahea e tia ai iau ia haavi i te faraoa monamona?

Tei ia outou ra te tiaraa ia faaoti e ia farii e aore ra ia patoi i te faraoa monamona. E nehenehe ta outou e faaohipa i ta outou faraoa monamona haponoraa maitai ae na roto i te pataraa i nia i te iri o te opt i nia i te amuraa maa i nia i te airaamaa.

E nehenehe ta outou e haamau e aore ra, e amend i ta outou Itenati pairati no te farii e aore ra no te patoi i te faraoa monamona. Mai te mea e, e maiti outou ia patoi i te faraoa monamona, e faaohipa noa paha outou i ta tatou tahua itenati mai te mea e, e nehenehe ta outou e farii i te tahi functionality e te tahi mau vahi o ta tatou tahua itenati e taaotihia. Mai te mea e, e nehenehe ta outou e patoi i te faraoa monamona na roto i ta outou faanahoraa itenati no te itenati pairati i roto i te itenati, e mea tia ia outou ia haere e farerei i te tabula tauturu no te tahi atu mau haamaramaramaraa.

Hau atu i te rahiraa o te mau natirara faatianiraa te horoa nei ia outou i te hoe ravea no te opt i rapae i te targeted faatianiraa.  Mai te mea e hinaaro outou i te imi i te haamaramaramaraa hau atu, a haere e farerei i te https://optout.aboutads.info/ e aore ra te www.youronlinechoices.com.

Ehia taime outou e faananea ai i teie Parau Paruru itepiri ?
E nehenehe ta tatou
e faananea i teie Parau paruru itepiri i te tahi mau taime no te feruri, ei hi'oraa, i te mau tauiraa i roto i te mau parau tunuraa maa ta tatou e faaohipa e aore râ, no te tahi atu mau tumu i te pae no te ture, i te pae o te ture e aore râ, i te pae no te ture.  No reira, a hi'o faahou na i teie Parau paruru itepiri no te faaara noa ia tatou no ni'a i ta tatou faaohiparaa i te mau faraoa monamona e te mau rave'a aravihi.

Te taio mahana i nia i te reira parau faraoa monamona e faaite ra i te taime faananearaa hopea.

I hea e roaa ai ia'u te tahi atu mau haamaramaramaraa ?
Mai te
mea e, te vai ra ta outou mau uiraa no ni'a i ta matou faaohiparaa i te faraoa monamona e aore râ, i te tahi atu mau rave'a aravihi, a hapono mai i te rata uira i te privacy@bombora.com.

!!!