bombora

Peze "Antre" nan rechech, oswa "Esc" anile

!!!

Vi prive Filozofi

Nou responsablite done.

Bombora angaje nan etik done Smart apwovizyone. Moun yo ta dwe gen dwa pou kontwole kijan ak le done yo kolekte ak pataje. Bombora pratik rekouvreman done yo kreye Des biznis, pa Des moun.

Ki jan nou kolekte epi sevi ak done

Li plis nan politik prive Bombora a

Regleman sou enfomasyon prive

Ki dwa ou genyen?

CCPA

GDPR

Regleman bonbon

Tem sit entenet

Egzese dwa ou

Kalifoni pa vann done mwen

Soumet demann

Done sije prive demann

Soumet demann

Patisipe

Soumet demann