Последна актуализация: 1.01.2019 г.


Преглед

Bombora, Inc., нейните глобални дъщерни дружества (общо "Bombora", " ние ", "нас" или "наш") ценят личната неприкосновеност на лицата("Вие"или"ваш"),чиято информация събираме или получаваме. Тази декларация за поверителност("Забележка")обяснява кои сме ние, как събираме, използваме и споделяме лична информация за Вас и как можете да упражните правата си за поверителност.

Известието обхваща личнаинформация, която събираме:

а) При предоставяне на информация на платформата Bombora и свързаните с тях продукти за анализ.

б) Когато посещавате някой от нашите корпоративни уебсайтове (като например https://bombora.com, https://www.signal-hq.com/, https://www.netfactor.com/))("Уебсайт")и/или в хода на обичайната ни бизнес практика, като например във връзка с нашите събития, продажби и маркетингови дейности (вижте "поверителност за нашите уебсайтове").

Quicklinks

Препоръчваме ви да прочетете това Известие напълно, за да сте сигурни, че сте напълно информирани. За да ви улесним обаче да прегледате онези части от настоящото Известие, които се отнасят за Вас, ние разделихме документа на следните раздели:

1. Кои сме ние

2. Поверителност на нашите услуги

3. Поверителност на нашите уебсайтове

4. Обща информация

5. Управление на вашата лична информация при нас

6. Друга важна информация

7. Формуляр за искане на субект на данни

1. Кои сме ние

Един от основните начини, по които Bombora събира данни, е от кооперация за собствени данни ("Кооперативни данни"). Кооперативната програма за данни се състои от уебсайтове на издатели, маркетоли, агенции, доставчици на технологии, изследователски и мероприятие, които допринасят за потреблението на съдържание в масив от набор от данни, който описва намерението на купувача. Членовете на Кооперативните данни предоставят анонимни данни, основани на съгласието, включително уникални идентификатори,IP адрес, URL адрес на страница и препращащ URL адрес, тип на браузъра, операционна система, език на браузъра и данни за ангажираност, като например време на превъртане, скорост на превъртане, дълбочина на превъртане и време между превъртанията. Данните за ангажираността потвърждават, че читателят действително консумира съдържанието и не бързо подскача от уеб сайта. Bombora събира всички данни за събития и динамично индексира съдържанието, консумирано към таксономия на темите на Bombora и агрегати, които се събират на ниво компания. Пълният набор от данни се обновява ежеседмично.

Bombora предоставя на своите клиенти следната хоствана платформа и свързаните с тях продукти за анализ (наричани общо "Услуги").

1.1 Нарастване на компанията® анализ

Отчет за анализ, в който се изброяват името на фирмата, темата и оценката на компанията®. За да създаде резултата Bombora събира, съхранява, организира, използва и изтрива данни, които са анонимизирани и обобщени, така че не съществуват лични данни. Bombora няма да разкрива данни на компания, различна от името на фирмата, търсените теми и "Company Surge" ® резултат. Тези отчети се създават чрез събиране на данни от маркери на уеб сайтове на издатели. Маркерът събира IP адрес (който е анонимен и преобразуван в URL адрес на фирмата), показатели за ангажираност и теми (които се определят от алгоритъм в реално време). Темите (базирани на таксономията на Bombora B2B) се приписват на името на фирмата. Сравняването на интереса на тема над 30Б взаимодействия, използвайки нашите собствени алгоритми, води до резултат. Този резултат е нивото на интерес на компанията по темите, сравнени с времето.

1.2 Решения за аудитория

Решения за аудитория и продукти за измерване прикрепят към и споделят идентификатор на "бисквитки" в сегмента на аудиторията. Данните, които Bombora добавя към "бисквитката" е необятна и демографска информация само на ниво домейн и компания. Финографските и демографските данни могат да включват индустрия, функционална област, професионална група, приходи от компании, големина на компанията, старшинство, вземане на решения и прогнозни сигнали. Bombora не споделя данни, които могат да се използват за идентифициране на отделен субект на данни. В допълнение, Bombora предотвратява смесването на атрибути, които могат да имат ефект на идентифициране на дадено лице, като например ниво c-suite работа в размер на фирма по-малко от 10 души.

 • Facebook интеграция: както по-подробно описано в' "това, което правим и събираме и защо". Чрез интеграцията на Bombora с Facebook, Bombora качва аудитории, свързани с домейни във Facebook. Facebook отговаря на тези хеширане имейли в базата данни на потребителите, за да създадете персонализирана аудитория за насочване.
 • Интеграция на LinkedIn: Чрез API на платформата за разработчици на LinkedIn, Bombora изпраща накомпанията surge® данните за намеренията като списък с домейни в LinkedIn. LinkedIn съчетава потребителите си с домейни, за да създаде съответстваща аудитория за насочване в рекламната платформа на LinkedIn.

1.3 Продукти за измерване

Следният пакет от продукти за измерване събира демографска и финографна информация:

 • Проверка на аудиторията. С нашия продукт за проверка на аудиторията клиент поставя маркер в рекламното си послание. Маркерът за потвърждаване на аудиторията може да събира следните данни за посетителите, които кликват върху рекламата: Уникални идентификатори на "бисквитките", IP адрес и получена информация, като например географско местоположение, агент на потребителя: тип браузър и операционна система (OS).
 • Аналитични данни за посетителите: С нашия продукт Visitor Insights партньор поставя маркер на уебсайта си (Bombora има нашия маркер на нашите уебсайтове). Маркерът за информация за посетителите е в състояние да събира статистика за посетителите на уебсайта, включително, но ограничени следните данни (i) Обща ангажираност на посетителите сегментирани с висок, среден и нисък процент; ii) обща ангажираност на посетителите спрямо предходните дата; (iii) Общо компании, уникални потребители, сесии и показвания на страници; (iv) Общо компании, уникални потребители, сесии и показвания на страници в сравнение с предишни диапазони от дати; (v) Ангажиране по домейн на компанията, сегментирано от високо, средно и ниско и (vi) Уникални потребители, сесии и показвания на страници по домейн на компанията. Тези данни могат да бъдат предоставяни чрез интерфейса на Bombora, от емисия за деня или директно от платформата Google Analytics.
 • Проследявайте посетителитеПистата за посетители се използва заедно с определени софтуерни инструменти, като JavaScript, за измерване и събиране на информация за сесиите. Правим това, за да анализираме трафика към нашия уебсайт и да разберем по-добре нуждите на нашите клиенти и посетители. Някои примери за информацията, която събираме и анализираме, включват интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на вашия компютър към интернет; информация за компютър и връзка, като например вид и версия на браузъра, операционна система и платформа; уебсайта ни, както и всяка разглеждана страница, включително дата и час.

Чрез Услугите Bombora предоставя данни на нашите клиенти, за да им помогне по-добре да се свързват и да се насочват към организации, които искат да достигнат (ние наричаме физическите лица в тези организации "Крайни потребители"). Bombora и нейните партньори се ангажират да проследяват взаимодействията на крайните потребители с бизнес съдържание в различни дигитални обекти като формуляри за уеб регистрация, приспособления, уеб сайтове и уеб страници (независимо дали има достъп чрез компютър, мобилно устройство или таблет или (цифрови техн. След това използваме тези данни и обобщаваме събраната информация в демографски сегменти, като например приходи и размери на компанията, функционална област, индустрия, професионална група и старшинство. Това помага на клиентите да персонализират ангажираността си на базата на теми, от които се интересуват организациите, и интензивността на това потребление.

Назад към върха

2. Поверителност на нашите услуги

Този раздел описва как събираме и използваме информация, която получаваме или събираме от Крайните потребители чрез Услугите (наричаме тази събирателна информация " информация зауслугите"). Това включва подробности за вида информация, която събираме автоматично, видовете информация, която получаваме от други източници и целите на тези колекции.

2.1 Каква информация събираме и защо?

Информация, която събираме автоматично
Използваме и използваме различни бисквитки и подобни технологии за проследяване (вижте "бисквитки и подобни технологии") за автоматично събиране на определена информация за Вашето устройство, когато взаимодействате с цифрови техна, които използват нашата технология. Част от тази информация, включително Вашия IP адрес и определени уникални идентификатори, може да идентифицира определен компютър или устройство и може да се счита за "лични данни" в определени юрисдикции, включително в Европейското икономическо пространство("ЕИП"). Въпреки това, Bombora не събира никаква информация, която ни позволява да Ви идентифицираме лично, като например Вашето име, пощенски адрес или имейл адрес.

Събираме тази информация, като присвоим на вашето устройство произволен уникален идентификатор("UID")при първото взаимодействие с дигитална собственост, която използва нашата технология. След това този UID се използва за свързване с информация, която събираме за вас.

Информацията, която автоматично събираме, може да включва:

 • Информация за вашето устройство, като например типа, модела, производителя, операционната система (например iOS, Android), име на оператора, часова зона, тип на мрежовата връзка (напр. Wi-Fi, cellular), IP адрес и уникални идентификатори, присвоени на вашето устройство, като идентификатора на iOS за рекламиране (IDFA) или Идна реклама (AAID или GAID).
 • Информация за вашето онлайн поведение, като например информация за дейностите или действията, които предприемате за "Дигитални свойства", с които работим. Това може да включва времето, прекарано на уеб страница, независимо дали превъртате или кликвате върху реклама или уеб страница, време за стартиране/спиране на сесия, часова зона, адрес на препращащия ви уеб сайт и географско местоположение (включително град, район на метрото, държава, пощенски код и потенциално географски координати, ако сте разрешили услуги за местоположение на вашето устройство) страници и посетени времеви часове.
 • Информация за показваните, прегледаните или кликнатите реклами, като например типа реклама, мястото, където е била показвана рекламата, дали сте кликнали върху нея и колко пъти сте гледали рекламата.

Информация, която получаваме от други източници
Може също да комбинираме, сливаме и/или да подобряваме информацията, която събираме за Вас. Това може да включва информацията, която събираме за Вас, с информация, събрана от трети страни, като например други уеб-базирани и мобилни мрежи, обмен и уебсайтове("Партньори")или нашите Клиенти (например, те могат да качват определени "офлайн" данни в Услугите). Разгледайте списък с нашите настоящи партньори. Освен това, информацията за услугата, която автоматично събираме, може да бъде комбинирана и свързана с информация за бизнес профила, която заключаваме за Вас, като: възраст, домейн, функционална област, доход на домакинство, промени в състоянието на доходите, език, старшинство, образование, производство, професионална група, индустрия, фирмени приходи, нетна стойност.

Тази информация може да включва хеширане на идентификатори, получени от друга информация, като имейл адреси, идентификатори на мобилни устройства, демографски данни или данни за интереси (като вашия отрасъл, работодател, размер на предприятието, длъжност или отдел) и разглеждано съдържание или действия, предприети на Дигитална собственост.

Ние използваме Информацията за услугите, както следва:

 • Да предоставяме услугите на нашите клиенти. Обикновено използваме информацията за услугите, за да помогнем на Клиентите да разберат по-добре настоящите и бъдещите си клиенти и пазарните тенденции. Това позволява на Клиентите да насочват и персонализират по-добре уеб сайтове, съдържание, други общи маркетингови усилия и да измерват и оптимизират ефективността на техния маркетинг.
 • За да се изградят различни достоен сегмент от данни ("Сегменти от данни"). Може да използваме Информацията за услугите, за да създадем сегменти от данни, свързани например с отрасъла, в който се намират, или типа на съдържанието, от което работите, изглежда се интересуват. Използваме тези сегменти данни, за да помогнем на клиентите си да разберат своите клиенти, да оценят тенденциите на клиентите и пазара, да създават отчети и да оценяват поведението на клиентите си. Сегментите данни също могат да бъдат свързани с UID, бисквитки и/или рекламни ИД на мобилни устройства.
 • Да направим "реклама въз основа на интереси". Понякога използваме или работим с клиенти и партньори, които използват UIDs или друга информация, получена от информация, като например имейл хешове. Тази информация на свой ред може да бъде свързана с "бисквитките" и може да се използва за насочване на реклами към Вас, които се основават на "офлайн" сегменти, базирани на интереси – като например Вашите интереси, транзакции или демографска информация – или да се използват от Клиенти, които насочват и анализират такива реклами. Това често се нарича "рекламиране въз основа на интереси". Можете да научите повече за този тип реклама на уебсайта на DAA.
 • Да се направи проследяване на кръстосване на устройства. Ние (или нашите партньори и клиенти, с които работим) може да използваме Информацията за услугата (напр. IP адресите и UIDs), за да се опитаме да открием едни и същи уникални потребители в няколко браузъра или устройства (например смартфони, таблети или други устройства) или да работим с доставчици, които правят това, за да насочваме по-добре рекламните кампании към общите набори от крайни потребители. Например дадена марка може да иска да насочва към клиенти, които обикновено разпознава в уеб браузърите чрез мобилни приложения.
 • Да се направи "съвпадение на потребители". Ние (или нашите Партньори) може да използваме Информацията за услугите, по-специално различни UIDs, за синхронизиране на бисквитки и други идентификатори с други Партньори и Клиенти (т.е. да направим"потребителско съответствие"). Например, в допълнение към UID е назначен Краен потребител в нашата система, ние също така може да получим списък на UIDs нашите Партньори или Клиенти, които са присвоили на Краен потребител. Когато идентифицираме съответствията, след това ще уведомим клиентите и партньорите си, за да им помогнем да направят някое от горепосочените, включително подобряване на собствените си данни и сегменти от данни, да правят базирани на интереси реклами или да предоставят прозрения на други клиенти. Например, използваме персонализираниа талиги на Facebook, за да направим съвпадение на потребители
 • Според нас е необходимо или подходящо:
  а) съгласно приложимото законодателство, включително законите извън държавата, в която пребивавате
  б) да спазва правните процедури
  в) да отговаря на искания от публични и държавни органи, включително органи извън вашата страна на пребиваване
  г) да прилагаме нашите условия
  д) да защитим нашите операции или тези на някой от нашите филиали
  е) за защита на Вашите, нашите филиали и/или нашите права, неприкосновеност, безопасност или собственост
  ж) да ни позволи да преследваме наличните средства за защита или да ограничим вредите, които може да имаме.
 • За оценка, експлоатация или подобряване на Услугите.

2.2 Бисквитки и подобни технологии

Нашите Партньори, нашите Клиенти и използваме различни UIDs, бисквитки и други подобни технологии за проследяване, за да събираме автоматично информация от крайните потребители в различни дигитални свойства(както е описано по-горе). Моля, прегледайте нашата Декларация за бисквитки за допълнителна информация.

2.3 Правно основание за обработване на лични данни (само за жители те

Ако сте физическо лице от ЕИП, нашето правно основание за събиране и използване на лична информация, описана по-горе, ще зависи от съответната лична информация и конкретния контекст, в който я събираме. Въпреки това, ние обикновено се доверяваме на нашите законни интереси за събиране на лична информация от Вас, освен когато тези интереси са превишени от вашите интереси за защита на данните или основни права и свободи. Когато разчитаме на нашите законни интереси за обработване на Вашата лична информация, те включват интересите, описани в раздела "Каква информация събираме и защо" по-горе.

В някои случаи може да разчитаме на нашето съгласие или да имаме законово задължение да събираме лична информация от Вас или по друг начин да се нуждаем от личната информация, за да защитим Вашите жизненоважни интереси или тези на друго лице. Ако разчитаме на съгласие за събиране и/или обработване на Вашата лична информация, ще получим такова съгласие в съответствие с приложимите закони.

Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашата лична информация, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт, предоставени в раздела "свържете се с нас по-долу."

Назад към върха

3. Поверителност на нашите уебсайтове

Този раздел описва как събираме и използваме информация от потребителите на нашите Уеб сайтове, посетителите на нашите Уеб сайтове и в обичайния ход на нашия бизнес във връзка с нашите събития, продажби и маркетингови дейности.

3.1 Информация, която събираме

3.2 Информация, която ни предоставяте

Някои части от нашите Уебсайтове може да поискат от Вас да предоставите лична информация доброволно. Например, ние събираме лична информация, когато се регистрирате за акаунт в Bombora, кандидатствате за работа в Bombora, заявявате демонстрация, изразявате интерес да получите допълнителна информация за Bombora или нашите Услуги, абонирате се за маркетингови имейли или по друг начин свържете се с нас.

Личната информация, която събираме, може да включва информация за контакт (напр. Вашето име, пощенски адрес, телефонен номер или имейл адрес) и предпочитания за контакт. Тя може да включва и професионална информация (напр. длъжност, отдел или длъжност), както и естеството на вашето искане или комуникация.

3.3 Информация, която събираме автоматично

Когато използваме нашия Уебсайт, ние може автоматично да събираме определена информация от Вашето устройство. В калифорнийското и в някои държави, включително държави в ЕС, тази информация може да се счита за лични данни съгласно законите за защита на данните. Информацията, която събираме автоматично, може да включва Вашия IP адрес, вашата операционна система, вашия идентификатор на браузъра, активността Ви при сърфиране и друга информация за вашата система, връзка и как взаимодействате с нашите уеб сайтове. Може да събираме тази информация като част от регистрационните файлове, както и чрез използването на бисквитки или други технологии за проследяване, както е обяснено допълнително в нашата Декларация за бисквитки.

3.4 Информация, която събираме от източници на трети страни

Ние можем да си партнираме с определени трети страни, за да събираме информация на нашите уебсайтове, за да се ангажираме с анализ, одит, проучване, отчитане и за да предоставяме реклами, които смятаме, че може да ви интересуват въз основа на вашата активност на нашите Уебсайтове и други уебсайтове във времето. Тези трети страни могат да задават и да осъществяват достъп до бисквитки на Вашия компютър или друго устройство, както и да използват пикселни маркери, уеб логове, уеб маяци или други подобни технологии. За повече информация относно тези практики и как да се откажете, моля, вижте нашата Декларация за бисквитки.

3.5 Как използваме информацията, която събираме

Ще използваме вашата лична информация за следните цели:

 • За да отговаряте или да Ви предоставим информация, която поискате
 • Да предоставяме и поддържаме нашите уеб сайтове и услуги
 • Ако имате акаунт в Bombora, да изпратите административна информация или информация, свързана с
 • Ако сте кандидатствали за участие в Bombora, за целите на набирането на персонал
 • Да публикувате препоръки с Ваше предварително съгласие
 • Да комуникираме с Вас за нашите събития или събития на нашите партньори
 • За да Ви предоставим маркетингови и промоционални комуникации (когато това е в съответствие с Вашите маркетингови предпочитания). За повече информация относно управлението на вашите маркетингови предпочитания, моля, вижте "Вашите права за защита на данните" по-долу.
 • Да спазва и прилага приложимите правни изисквания, споразумения и политики
 • Предотвратяване, откриване, реагиране и защита срещу потенциални или действителни искове, отговорности, забранено поведение и престъпна дейност
 • За други бизнес цели, като анализ на данни, идентифициране на тенденциите в използването, определяне на ефективността на нашия маркетинг и за подобряване, персонализиране и подобряване на нашите Уеб сайтове и Услуги

Назад към върха

4. Обща информация


Този раздел описва начина, по който се споделя вашата информация, подробности за бисквитките и други технологии за проследяване, вашите права за защита на данните и друга обща информация.

4.1 Как споделяме вашата информация

Вашата лична информация, събрана от нашите Услуги и Уеб сайтове, може да бъде разкрита, както следва:

 • Клиенти ипартньори. Ако сте Краен потребител, ние споделяме Информация за обслужването с Клиенти и Партньори за цели, свързани с нашите бизнес отношения с тях и за целите, описани в настоящото Известие. Нашите клиенти и партньори са длъжни да използват информацията, която получават в съответствие с приложимите закони.
 • Доставчици, консултанти и доставчици на услуги. Също така споделяме информацията за услугите с различни доставчици на услуги от трети страни, които да ни помагат да оперираме, защитаваме, контролираме, оперираме и оценяваме Услугите. Примери за това са да съдействате при техническа, оперативна или хостинг поддръжка, софтуер и услуги за сигурност или да активирате други услуги, които предлагаме.
 • Рекламни партньори на уебсайта. Ние можем да си партнираме с рекламни мрежи и обмен на трети страни, за да показваме реклами на нашите Уебсайтове или да управляваме и обслужваме нашата реклама на други сайтове и да споделяме вашата лична информация с тях за тази цел.
 • Жизненоважни интереси и законни права. Може да разкрием информация за Вас, ако сметнем, че е необходимо да защитим жизненоважните интереси или законните права на Bombora, вие или друго лице.
 • Корпоративни филиали и сделки. Ние може да предоставим Вашата информация на нашите филиали (тоест всяка компания майка, компания майка или компания под общ контрол с Bombora). Нашите филиали като Signal HQ и netFactor ще използват вашата информация само за целите, описани в настоящото Известие.
 • Потенциални приобретатели на нашия бизнес. Ако Bombora участва в сливане, придобиване или продажба на всички или част от активите си, вашата информация може да бъде споделяна или прехвърлена като част от тази сделка със съответния потенциален купувач, неговите агенти и съветници, както е разрешено от закона. Моля, имайте предвид, че всеки потенциален купувач ще бъде информиран, че трябва да използва Вашата информация само за целите, посочени в настоящото Известие.
 • Спазване на законите. Ние може да разкрием вашата информация на компетентен правоприлагащ орган, регулатор, държавен съд или друга трета страна, когато считаме, че е необходимо разкриване:
  i) като предмет на приложимото право или регламент
  ii) да упражняваме, установяваме или защитаваме нашите законни права
  iii)да защитим Вашите жизненоважни интереси или интереси те на друго лице.

4.2 Бисквитки и други технологии за проследяване

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване("бисквитки")на нашите Уебсайтове, за да събираме и използваме лична информация за Вас. За повече информация относно видовете бисквитки и други технологии за проследяване, които използваме, защо и как можете да контролирате бисквитките, моля, вижте нашата Декларация за бисквитки.

Назад към върха

5. Управление на вашата лична информация при нас

За нас е важно да знаете, че имате право на достъп, да управлявате данните, които може да сме събрали за вас от трети страни. Стремим се да бъдем възможно най-прозрачни в този раздел, описвавашите права за защита на данните.

Имате право на достъп до тези данни по всяко време. Важно е да Ви предоставим инструменти за възражение и ограничаване на продажбата на вашите данни или оттегляне на съгласието (където е приложимо) за използването на данни, които може да имаме за Вас. Моля, обърнете внимание, че за да защитим поверителността си и да поддържаме сигурността, предприемаме стъпки за потвърждаване на вашата идентификация чрез OneTrust. OneTrust е защитен административен софтуер, който използваме за управление на искането за поверителност.

5.1 Искания на субекта на данни и вашите права за защита на данните

Моля попълнете формуляра за искане на субекта на данни, за да поискате копие от Вашата Платформа и/или Бизнес данни от Bombora. Информацията, която предоставяте в този формуляр, ще се използва само за идентифициране на платформата и/или бизнес данните, които искате и отговор на вашето искане. След като изпратите формуляр за заявка за достъп до тема, ние ще се позовем да Ви отговорим в рамките на 72 часа от получаване на вашето искане. Моля, позволете на Bombora 40 дни да обработи заявката ви. Можете също да изпращате имейл privacy@bombora.com с въпроси или запитвания относно данните си.

Всички разкрития, които предоставяме, ще покриват само 12-месечния период, предхождащ заявките на потребителите, които могат да бъдат проверени. Отговорът, който предоставяме, ще обясни и причините, поради които не можем да спазим искането, ако е приложимо. Моля, имайте предвид, че тъй като по-голямата част от информацията, която съхраняваме, може да идентифицира само конкретен браузър или устройство и не може да Ви идентифицира индивидуално. За да защитим поверителността ви и да поддържаме сигурността, предприемаме стъпки, за да проверим самоличността Ви в OneTrust. Извършването на заявка за потребител, която може да бъде проверена, не изисква от вас да създадете акаунт при нас. Преди да ви предоставим достъп до вашата лична информация или да спазвате изтриване, преносимост или други свързани искания, ще трябва да ни предоставите допълнителна информация, която да ни позволи да идентифицираме личната информация, която държим за Вас, и да гарантираме, че точно да изпълним вашето искане.

Имате следните права за защита на данните:

 • Можете да поискате достъп или да промените, актуализирате или изтриете вашата лична информацияпо всяко време, като попълните горепосочения формуляр. Моля, имайте предвид, че ние може да наложим малка такса за достъп и разкриване на вашата лична информация, когато това е разрешено от приложимото законодателство, което ще ви бъде съобщено.
 • Освен това, ако сте жител на Европейското икономическо пространство, можете да възразите срещу обработването на Вашата лична информация, да поискаме от нас да ограничим обработването на вашата лична информация или да поискаме преносимост на Вашата лична информация. За да упражните тези права, моля попълнете горепосочения формуляр.
 • Можете да се откажете от получаването на промоционални имейли от нас, като кликнете върху връзката "отписване" в имейла или като попълните горния формуляр. Моля, вижте "Вашите възможности" по-долу за допълнителна информация относно възможностите ви за отказ. Ако решите да не получавате повече маркетингова информация, ние все още може да комуникираме с Вас относно вашите актуализации на защитата, функционалността на продукта, отговорите на заявки за услуги или други транзакции, немаркетингови или административни цели.
 • Ако сме събрали и обработили Вашата лична информация с Ваше съгласие, тогава можете да оттеглите съгласието си по всяко време. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на обработването, което сме извършили преди оттеглянето Ви, нито ще засегне обработването на Вашата лична информация, извършена въз основа на законни основания за обработване
  различни от съгласието.
 • Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно събирането и използването на вашата лична информация. Щракнете тук, за да получите достъп до данните за контакт с органитеза защита на данните в ЕИП . Ако сте потребител и желаете да отворите щит за личните данни в eu-U.S. или за защита на личните данни в Швейцария и САЩ, моля, кликнете тук, за да подадете иск.

Отказ от продажба на лична информация

В допълнение към правата за защита на данните, наказани в настоящото Известие, Ако сте жител на Калифорния Закон за защита на потребителите на Калифорния 2018 ("КПКП") предоставя на жителите на Калифорния правото да се откажат от продажбата на личната си информация, вижте данните Бомбара може да е събирала през последните 12 месеца и да знае следното:

 • Категориите лични данни, които сме събрали за Вас;
 • Категориите източници, от които се събира личната информация;
 • Търговската или търговската цел за събиране на вашата лична информация;
 • Категориите трети страни, с които сме споделили вашата лична информация;
 • Конкретните лични данни, които сме събрали за Вас.

В съответствие с Уебсайта, това са категориите информация, която може да сме събрали за Вас и целите, които може да сме използвали. Категориите лична информация, която може да сме събрали за Вас или използването на нашия Уебсайт през последните дванадесет (12) месеца:

 • Идентификатори като истинско име, уникален личен идентификатор, онлайн идентификатор, адрес на интернет протокол, имейл адрес, длъжност и име на фирма.
 • Лични данни: име, образование, информация за заетостта
 • Характеристики на защитената класификация: възраст и пол
 • Интернет или друга подобна мрежова дейност, като история на сърфирането, хронология на търсенията, информация за взаимодействието на потребителя с уебсайт, приложение или реклама
 • Географски данни за местоположението, като например област на метрото, държава, пощенски код и потенциално географски координати, ако сте активирали услугите за местоположение на вашето устройство.

Можете да получите повече информация за категориите лични данни в "какво правим и какво събираме и защо".

Ние получаваме категориите лични данни, изброени по-горе, от следните категории източници:

 • Директно от теб. Например от формулярите, които попълвате;
 • Непряко от теб. Например, от спазването на Вашите действия на нашия Уебсайт;
 • От източници на трети страни, както е посочено в

Можете да получите повече информация за източниците на лична информация в "информацията, която събираме". Това са бизнес или търговски цели, за които е събрана личната информация

 • За да изпълним или да посрещнем причината, поради която сте предоставили информацията. Ако например споделите вашето име и информация за контакт, за да поискате демонстрация, оферта или въпрос за нашите продукти или услуги, ние ще използваме тази лична информация, за да отговорим на Вашето запитване.
 • Да предоставяме, поддържаме, персонализираме и развиваме нашия Уебсайт, продукти и Услуги.
 • За да персонализираме вашето преживяване с уебсайта и да предоставяме съдържание и продуктови и сервизни предложения, свързани с вашите интереси, включително насочени оферти и реклами чрез нашия уебсайт, сайтове на трети страни и чрез имейл (с Ваше съгласие, когато това се изисква от закона)
 • За тестване, изследване, анализ и разработване на продукти, включително за разработване и подобряване на нашия Уебсайт, продукти и услуги.

Можете да получите повече информация за бизнес или търговски цели, за които е събрана личната информация в разделите " Какво правим и какво събираме и защо" и "Как използваме информацията, която събираме".

Категориите трети страни, с които сме споделили вашата лична информация;

 • Агрегатори за данни.

Можете да получите повече информация за третите страни, с които сме споделили вашите данни, в "Как споделяме Вашата информация". През предходните (12) месеца, Bombora може да е продал следните категории лични данни:

 • Идентификатори
 • Лични
 • Характеристики на защитената класификация
 • Интернет или друга подобна мрежова дейност
 • Географско местоположение

Имате право да поискате определена информация за разкриването на лична информация от наша страна на трети лица за техните собствени цели на директния маркетинг през предходната календарна година. Тази заявка е безплатна. Имате също така право да не бъдете дискриминирани за упражняване на някое от изброените права.

Жителите на Ca може също така да определят представител, който да отправя искания за упражняване на вашите права по ККП. Както бе отбелязано по-горе, Бобода ще предприеме стъпки както за проверка на самоличността на лицето, което иска да упражни правата си, така и за да се увери, че Вашият агент е упълномощен да направи запитване от ваше име, като ни предоставиподписано пълномощно, вие можете да направите само истина за достъп или преносимост на данните два пъти в рамките на една календарна година.

Жителите на Калифорния могат да упражняват вашите права, описани в този раздел, като посетят формуляр за заявка за поверителност, за да упражнят и правото да знаят (данните, които може да имаме за вас) и искането за изтриване (данните, които може да имаме за вас) . Кликнете тук, за да се откажете от продажбата на личната ви информация. Можете също да упражните тези права, като изпратите privacy@bombora.com по електроннапоща с предмета "Права за поверителност на CA".

5.2 Вашите избори

Отказване от бисквитките на Bombora

Ако желаете да се откажете от проследяването от нас чрез бисквитки (включително да се откажете от получаването на реклами въз основа на интереси от нас), моля, посетете страницата ни за отказване.

Когато се откажете, ние ще поставим "бисквитка" на Bombora или по друг начин ще идентифицираме вашия браузър по начин, който информира нашите системи да не записват информация, свързана с вашите бизнес изследователски дейности. Моля, имайте предвид, че ако сърфирате в интернет от няколко устройства или браузъри, ще трябва да се откажете от всяко устройство или браузър, за да се гарантира, че ние предотвратяваме проследяване то персонализиране на всички тях. По същата причина, ако използвате ново устройство, да промените браузърите, да изтриете бисквитката за отказване на Бомби или да изчистите всички бисквитки, ще трябва да извършите отново тази отписване. За да научите повече за използването на бисквитки и как да се откажете от бисквитки те на трети страни, моля, вижте нашата Декларация за бисквитки.

Отказване от рекламиране въз основа на интереси от бисквитки

Както е описано по-горе, за да се откажете или да получавате реклама въз основа на интереси от Услугите на Bombora чрез използването на бисквитки, моля, посетете нашата страница за отписване. Можете да се откажете от насочването на реклами, което се основава на дейностите Ви в мобилни приложения и във времето, чрез "настройките" на устройството Ви.

Както е описано по-горе, за да се откажете или да получавате реклама въз основа на интереси от Услугите на Bombora чрез използването на бисквитки, моля, посетете страницата ни за отказ (https://bombora.com/opt-out/).
Можете да се откажете от реклама въз основа на интереси от множество компании, които дават възможност за такава реклама на уебсайтовете на тези асоциации. Моля, влезте в портала за отписване на DAA, за да направите това. Можете също да се откажете от някои от базираните на интереси рекламни партньори, с които работим, като отидете на страницата "Инициатива за мрежова реклама"(NAI) за изборна потребител .
Можете да се откажете от насочването на реклами, което се основава на дейностите Ви в мобилни приложения и във времето, чрез "настройките" на устройството Ви.

Отказване от рекламиране въз основа на интереси в мобилни приложения
Нашите клиенти и партньори могат да Ви показват реклами въз основа на интереси в мобилни приложения въз основа на използването им във времето и в несвързани приложения. За да научите повече за тези практики и как да се откажете, моля, посетете http://www.aboutads.info/appchoices,изтеглете мобилното приложение AppChoices на DAA и следвайте инструкциите, предоставени в мобилното приложение AppChoices.

Назад към върха

6. Друга важна информация

6.1 Защита на данните

Бомбара взема предпазни мерки за защита на данните и информацията под негов контрол от злоупотреба, загуба или промяна. Бомбара е въвела подходящи технически и организационни мерки за защита на информацията, която събира чрез своите Услуги и Уеб сайтове. Мерките за сигурност на Bombora включват технологии и оборудване, които да помогнат за защитата на информацията ни, а Bombora поддържа мерки за сигурност по отношение на това кой може и не може да има достъп до нашата информация. Разбира се, никоя система или мрежа не може да гарантира или гарантира пълна сигурност, и Bombora отхвърля всякаква отговорност, произтичаща от използването на Услугата или от хакерски събития или нахлувания на трети страни.

6.2 Деца

Нашите уебсайтове и услуги не са предназначени за деца под 18 години. Ако сте наясно с личната информация, която сме събрали от дете под 18- годишна възраст, ви молим да се свържете с нас, намиращо се в раздела по-долу. Ако сте на вършили 16 години или по-възрастни и жител на Калифорния, имате право да ни насочите да не продаваме вашата лична информация по всяко време (правото да се откажете). Ние не продаваме личната информация на потребителите, които в действителност знаем, че са на възраст под 16 години.

6.3 Други уебсайтове

Услугите или Уеб сайтовете могат да съдържат връзки към или интеграции с други сайтове, които Bombora не притежава или оперира. Това включва връзки от Клиенти и партньори, които могат да използват логото на Bombora в споразумение за съвместно налагане на марката или уеб сайтове и уеб услуги, с които работим за предоставяне на Услугите. Например, може да спонсорираме събитие или да предоставяме услуги заедно с други бизнеси. Бомбара не контролира, не носи отговорност за сайтовете, услугите, съдържанието, продуктите, продуктите, услугите, политиките или практиките на тези страни.

По същия начин, ако разрешите на Информацията за Услугите да бъде събирана и използвана чрез уебсайт, който използва Услугите, Вие избирате да разкриете информация както на Bombora, така и на третата страна, с чиято марка е свързан уебсайтът. Това Уведомление за поверителност само регулира използването на Вашата Информация за Услугата от Страна на Бобоора, а не използването на каквато и да е информация от която и да е друга страна.

6.4 Международно предаване на данни

Нашите сървъри и съоръжения, които поддържат нашите Уебсайтове, Услуги и информацията, която събираме, се оперират в САЩ. С това казано, ние сме международен бизнес, и използването на вашата информация задължително включва предаване на данни на международна база. Ако се намирате в Европейския съюз, Канада или извън САЩ, моля, имайте предвид, че информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена и обработвана в Съединените щати и други приложими територии, в които законите за поверителност може да не са толкова изчерпателни или равностойни на тези в страната, в която пребивавате и/или сте гражданин.

Въпреки това, ние сме взели подходящи предпазни мерки, за да поискаме вашата лична информация да остане защитена в съответствие с настоящото Известие. Това включва прилагане на Стандартните договорни клаузи на Европейската комисия за прехвърляне на лична информация между нашите дружества от групата, които изискват всички дружества от групата да защитават личната информация, която обработват от ЕИП в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз за защита на данните. Нашите Стандартни договорни клаузи могат да бъдат предоставени при поискване. Ние сме въвели подобни подходящи предпазни мерки с нашите трети страни доставчици на услуги и партньори и при поискване могат да бъдат предоставени допълнителни подробности.

6.5 Запазване и изтриване на данни

Запазваме лична информация, която събираме от Вас, когато имаме текуща легитимна бизнес необходимост (например за да се спазим приложимите законови, данъчни или счетоводни изисквания, за да приложим нашите споразумения или да изпълним нашите правни задължения).

Когато нямаме текуща легитимна бизнес нужда да обработваме вашата лична информация, ние или ще я изтрием или анонимизираме. Ако това не е възможно (например, защото вашата лична информация е била съхранявана в архиви), тогава ние ще съхраняваме сигурно вашата лична информация и ще я изолираме от по-нататъшна обработка, докато изтриването не е възможно.

Калифорния "Не следете"

Законът в Калифорния изисква операторите на уебсайтове и онлайн услуги да разкриват как реагират на сигнал от тип Do Not Track. Тъй като все още няма общо разбиране за това как да се тълкуват сигналите "Не следене", понастоящем не отговаряме на сигналите "Не следене". Ние обаче Ви предоставяме възможността да се откажете от използването на технологии за проследяване, използвани за изпращане на реклами въз основа на интереси, както е описано по-горе.

6.6 Промени в нашето Уведомление за поверителност

Можем да преразглеждаме настоящата Декларация за поверителност от време на време, за да отразим промените в нашите практики или в приложимото законодателство. Когато такива промени са съществени по своето естество, ние ще Ви уведомим или като публикуваме известие за такива промени преди да ги прилагаме, или като директно Ви изпратим известие. Препоръчваме Ви периодично да преглеждате настоящата Декларация за поверителност. Винаги ще показваме датата на последната дата на промяна на Уведомлението за поверителност в горната част на страницата, за да можете да разберете кога последно е била променена.

6.7 Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно настоящата Бележка или практиките за поверителност на Bombora, моля, свържете се с нашия отдел за защита на личните данни, като подадете горната формаили по пощата, като използвате данните, посочени по-долу:

Жители на САЩ и ЕИП
Attn: Хавона Мадам, главен директор по въпросите на неприкосновеността на личния живот
419Парк Авеню Юг, ет.
Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ 10016

Ако пребивавате в ЕИП, вашият администратор на лични данни е Bombora, Inc.

Бомбара е със седалище в Ню Йорк, Ню Йорк, САЩ. Научете повече за нас и нашите услуги.
Назад към върха

7.0 Рамка за прозрачност и одобрение на IAB Europe

Bombora участва в рамката на IAB Europe Transparency &a. Прозрачност и съгласие за прозрачност и е в съответствие с нейните спецификации и политики.  Идентификационният номер на Бомбара в рамките на е 163.